Сдружение “Образование без раници” търси образователен експерт

Сдружение “Образование без раници” търси образователен експерт

Сдружение “Образование без раници” търси образователен експерт Сдружение “Образование без раници” търси образователен експерт за изготвяне на: Кратък наръчник с добри практики за работа с дигитални ресурси – за учители по математика и науки от цяла Европа....
KHAN4STEM: по-ефективно и приобщаващо преподаване по математика и природни науки

KHAN4STEM: по-ефективно и приобщаващо преподаване по математика и природни науки

KHAN4STEM: повишаване на дигиталната готовност на учителите в Европа През 2022 г. сдружение „Образование без раници“ в партньорство с белгийската организация „Библиотеки без граници“ започна работа по проекта Khan4STEM, финансиран по програма...