Бора Ниязи

Бора Ниязи

“Кан Академия за мен е чудо. То ни улеснява живота и ни кара да се придобием към технологиите. Помага да разбираме математиката по по-лесен начин.” Бора Ниязи ученик в ОУ ,,Васил Левски", град...
Eманоела Георгиева

Eманоела Георгиева

“С Кан Академия наистина се учи много по-лесно! Всички уроци и упражнения са обяснени по интересен начин. За мен Кан Академия е забавна и интересна игра.” Eманоела Георгиева ученичка в ОУ ,,Христо Ботев", село...
Кенан Айше Мехмед

Кенан Айше Мехмед

“Беше ми много полезна и интересна математиката с Кан Академия. Усвоявах по-добре материала. Много по-лесно ми е да решавам задачи от платформата.” Кенан Айше Мехмед ученик в ОУ ,,Васил Левски",...
Цветелина Антонова

Цветелина Антонова

“Харесва ми това, че [уроците в Кан Академия] са на английски и можем освен да учим по биология, да обогатяваме речника си по английски и да ставаме все по-добри в училище.” Цветелина Антонова ученичка в ПГПЧЕ "Димитър Димов",...