Подготовка по математика за НВО след 4. клас с Кан Академия

От сдружение „Образование без раници“, заедно с експерти по математика и начални учители, избрахме най-подходящите материали от Кан Академия и ги подредихме спрямо българската учебна програма по математика за подготовка за НВО след 4. клас! 

Без значение от населеното място, социално-икономически статус и произход учениците, които се подготвят със съдържанието в Кан Академия, ще изградят устойчиви знания и разбиране на математическите концепции, изучавани в начален етап, а това със сигурност ще доведе и до по-добро представяне на националното външно оценяване.

Съдържанието на курса обобщава най-важното предметно знание от първи до четвърти клас и е напълно съобразено с модела на Национално външно оценяване, публикуван от Министерството на образованието и науката на 15 септември 2023 г.

В курса ще намерите 112 обучителни видеа, 105 упражнения и 13 статии, разпределени в 7 раздела.

Предимства на курса

Подготовка за успех: курс за НВО 4. клас

Съобразен с модела на НВО 4. клас по математика

 • Подреден и верифициран от учители в начален етап
 • Покрива учебното съдържание по математика от начален етап

Стъпва на силните страни на Кан Академия

 • Лесно усвояване на материала чрез удобна платформа
 • Изграждане на устойчиви знания с инструмента за учене до Майсторство
 • Мотивиране и въвличане с предизвикателства за класове Канониада
Подготовка за успех: курс за НВО 4. клас

Напълно безплатен, с богато съдържание

 • 112 видео урока и 105 упражнения
 • Подсказки и детайлни решения на задачите
Подготовка за успех: курс за НВО 4. клас

Индивидуално темпо за всеки ученик

 • Курсът е подходящ за напреднали ученици и ученици със затруднения
 • Тестове за проследяване напредък след всеки раздел
 • Възможност за връщане и наваксване на пропуските от предишни раздели

За създателите

Курсът е създаден от сдружение „Образование без раници” по проекта „По-успешни по математика с Кан Академия в 4. клас” с финансовата подкрепа на ФАНТАСТИКО ГРУП по програмата ФАНТАСТИКО ДО ТЕБ.

Съдържанието е подбрано и подредено от Цветомир Маринов – учител в начален етап в 75. ОУ “Тодор Каблешков”, гр. София и образователен експерт в сдружение “Образование без раници”, Велина Пенчева – главен учител в начален етап в 48. ОУ “Йосиф Ковачев”, гр. София, и Светлана Горанова – образователен експерт към “Образование без раници” и създател на “Забавна математика”. 

Повече за нас

 • Мисия
 • Годишни доклади
 • Защо Кан Академия е №1 безплатна платформа в света?
 • По-силни по математика с Кан Академия
 • Обучения за учители 
 • Безплатни уебинари
 • Състезания с Кан Академия
 • Ученици „посланици“ на Кан Академия

Контакти

hi@ obr.education

Розалина Лъскова
Изпълнителен директор
r.laskova@ obr.education
(+359) 885 226012

Последвай Кан Академия на български:

Първото по рода си приложение в България, което обхваща основните общообразователни предмети – напълно безплатно!