Оживете класната стая с Канониада

Очаквайте предизвикателство с Канониада, есен 2023

Какво представлява инструментът за следене на напредъка на класа Канониада

Канониада е инструмент от Кан Академия, с който учителите могат  целогодишно да проследяват на напредъка на класа и заедно с учениците да отпразнуват постигнатите успехи.

Учителите възлагат подходящите за всеки ученик упражнения и когато децата решат правилно задачите, те повишават нивото си на владеене на сътветното умение (нивото на Майсторство). Това води до добавяне на нови цветни пръстени в инструмента Канониада (виж анимацията).

Нов пръстен се добавя всеки път, когато учениците от класа постигнат определен брой повишения на нивото на умения. Този брой зависи от записаните в класа деца; например в един виртуален клас с 26 ученици, за да се запълни цял пръстен от Канониада, трябва да се натрупат 26 повишавания на умения.

Визуалните елементи с постепенно нарастване на броя на многоцветните пръстени и победните конфети при запълването на всеки кръг са атрактивни за учениците и те нямат търпение да решават задачи, за да подобрят нивото на уменията си и съответно да допринесат за напредъка на целия клас.

Защо да използваш Канониада?

 • Мотивирай учениците при всяко задание, което им възлагаш — независимо дали те изпълняват задания или упражняват умения, за да постигнат цел за Майсторство в даден курс, техният напредък ще бъде измерен от инструмента.
 • Базиран на Майсторството — с фокус върху повишаването на нивото на уменията, напредъкът, който отбелязва целия клас, разкрива истинския напредък по отношение на овладяването на умения до Майсторство.
 • Отборен успех — инструментът за измерване илюстрира напредъка на класа, като дава възможност на учениците да видят как техният индивидуален принос помага за постигане на общите цели, без да разкрива кои от тях се затрудняват.

Как да използваш инструмента за измерване на напредъка Канониада?

Достъп до инструмента за измерване на напредъка Канониада

От Таблото на учителя избери класа, чийто колективен напредък искаш да измерваш. След като отвориш Таблото на учителя, щракни върху подменюто Канониада в панела за навигация отляво.

Започни със следните 3 стъпки

Стъпка 1: Създай задания или възложи Цели за Майсторство в курса, които съответстват на твоята учебна програма. Определи кое съдържание от Кан Академия е най-подходящо за учениците ти, докато учат и изграждат умения в съответната област.

Стъпка 2: Отдели време за работа (15-30 минути, които ще осигурят 1-2 повишения на нивото на Майсторство на ученик), за да могат учениците да работят върху възложените умения ежеседмично. Добавя се нов пръстен всеки път, когато класът постигне определен брой повишения на нивото на Майсторство  от отделни ученици в класа. Например за един клас с 26 ученици се добавя нов пръстен всеки път, когато сумарно учениците натрупат 26 повишения на нивото на Майсторство до Запознат.

Стъпка 3: Покажи напредъка с инструмента за измерването му Канониада. Колкото повече всеки ученик се упражнява и повишава нивото си, толкова по-голям напредък се отчита от инструмента за измерването му – разкривайки нови нива и поводи за радост и празнуване.

Основни неща, които трябва да знаеш за инструмента за измерване на напредъка Канониада

 • Няма ограничение колко нива може да добавят класовете – колкото повече ученици повишават уменията си за Майсторство, толкова повече нива се добавят!
 • Няма изискване за постигане на конкретен брой нива на Майсторство и класовете ти не губят нива на Майсторство на инструмента за измерване Канониада. Класовете се придвижват с различна скорост към постигане на целите си.
 • Можеш да използваш програмата на Кан Академия за пълен успех заедно с инструмента за измерване Канониада, за да помогнеш на учениците да осъзнаят как работят техните мозъци и как по-добре могат да планират собствения си успех.
 • Добавянето на нови пръстени и съответната анимация не могат да бъдат излъчени повторно, затова се подготви да го покажеш пред учениците или в клас, или със споделяне на твоя екран.
 • По-подробни инструкции за как се използва инструмента: тук

За контакт

 • Ако имаш въпроси как да се включиш в Канониада и по какъв начин се провежда у нас в България, свържи се с българския екип зад Кан Академия на hi @obr.education
 • Ако имаш технически въпроси, свързани с поддръжката на Канониада, се обърни към екипа на Кан Академия (САЩ).
 • Ако искаш да научаваш всички новости, запиши се за нашия бюлетин и попълни формуляра за участие в Канониада оттук:

Включете се в Канониада, пролет 2023

Повече за нас

 • Мисия
 • Годишни доклади
 • Защо Кан Академия е №1 безплатна платформа в света?
 • По-силни по математика с Кан Академия
 • Обучения за учители 
 • Безплатни уебинари
 • Състезания с Кан Академия
 • Ученици „посланици“ на Кан Академия

Контакти

hi@ obr.education

Розалина Лъскова
Изпълнителен директор
r.laskova@ obr.education
(+359) 885 226012

Последвай Кан Академия на български:

Първото по рода си приложение в България, което обхваща основните общообразователни предмети – напълно безплатно!