Мисия

Визията ни

… за образованието в България е всяка образователна среда и начините на учене да се осъвременяват постоянно, като се прилагат пълноценно технологии и се развиват любознателността и потенциалът на учениците.

Мисията ни

… е да превеждаме и адаптираме най-добрите в света безплатни образователни ресурси и да подкрепяме учащите, учителите, семейството и всички, ангажирани с образованието, в постигането на високи образователни успехи, в частност чрез умна дигитализация в училищното образование.

Вярваме, че:

  • всеки може да научи всичко;
  • всеки ученик в 21-ви век трябва да има достъп до безплатни онлайн образователни ресурси и да е дигитално включен и грамотен;
  • за да е успешно едно училище, трябва да прилага балансирано технологии и да залага силно на човешкия елемент в класната стая;
  • училището може много повече, когато е подкрепено от бизнеса и гражданския сектор, за да реализира потенциала си;
  • ролята на технологиите в класната стая е да правят учебния процес по-ефективен и смислен, увлекателен и лесен;
  • успешният учител вдъхновява ученика да учи, помага му да напредва със свое темпо, навсякъде и по всяко време, включително с личното си устройство;
  • в образованието трябва да се използват качествените и доказани дигитални платформи, които дават инструменти за учителите и обратна връзка за децата и надграждат това, което се прави в класната стая;
  • най-доброто тепърва предстои и работим с кауза и любов към свободата на учене, заедно с всеки, който желае да подкрепи нашата мисия.

Организацията

„Образование без раници“ (ОбР) е юридическо лице с нестопанска цел в обществена полза. ОбР цели да подпомага осъвременяването на образованието в България и да създава алтернативни образователни и културни ресурси на български, предимно в Интернет. Устава ни можете да разгледате по-долу: