KHAN4STEM за всички европейски учители

По-ефективно и приобщаващо преподаване по математика и природни науки с подкрепата на европейските езикови адвокати за Кан Академия

Сдружение “Образование без раници” търси образователен експерт

Сдружение “Образование без раници” търси образователен експерт

Сдружение “Образование без раници” търси образователен експерт за изготвяне на: Кратък наръчник с добри практики за работа с дигитални ресурси - за учители по математика и науки от цяла Европа. Модули за обучение на учители - тема: как да подкрепят свои колеги при...

повече информация
KHAN4STEM: по-ефективно и приобщаващо преподаване по математика и природни науки

KHAN4STEM: по-ефективно и приобщаващо преподаване по математика и природни науки

През 2022 г. сдружение "Образование без раници" в партньорство с белгийската организация "Библиотеки без граници" започна работа по проекта Khan4STEM, финансиран по програма Еразъм+.Каква е целта на KHAN4STEM?Темата на проекта е по-ефективно и приобщаващо преподаване...

повече информация

Повече за нас

  • Мисия
  • Годишни доклади
  • Защо Кан Академия е №1 безплатна платформа в света?
  • По-силни по математика с Кан Академия
  • Обучения за учители 
  • Безплатни уебинари
  • Състезания с Кан Академия
  • Ученици "посланици" на Кан Академия

Контакти

hi@ obr.education

Розалина Лъскова
Изпълнителен директор
r.laskova@ obr.education
(+359) 885 226012

Последвай Кан Академия на български:

Първото по рода си приложение в България, което обхваща основните общообразователни предмети - напълно безплатно!