Програма “Данни за качествено образование с Кан Академия”

“Образование без раници” дава старт на безплатна програма за училища и техни учители по математика “Данни за качествено образование с Кан Академия”, която ще се проведе през учебната 2021/2022 година.

Регистрирайте своето намерение за участие индивидуално или за Вашето училище тук.

Целта на програмата е да изследва въздействието от платформата Кан Академия върху ученици и учители в България. С избраните училища и учители по математика за 6 и 9 клас от цялата страна ще изведем ясни доказателства за ефектите от работата с платформата в българските условия (въздействие върху процесите на учене и преподаване, върху нагласите на ученици и учители, ефектите върху образователните резултати на децата и др.).

Предимства за включване в програмата:

 

 • Отделните учители и цели училища ще могат лесно и ежедневно да проследяват напредъка на учениците – на базата на точни данни и валидирани инструменти.
 • Ще Ви подкрепим с въвеждането на значими практики за подобряването на резултатите на цял клас или училище.
 • Ще Ви обучим за работа с инструментариума на Кан Академия и свързаните с нея практики.;
 • Ще имате нашата подкрепа през цялата учебна 2021/2022 учебна година, вкл. По други теми около използването на дигитални инструменти и ресурси в училище/клас.
 • Ще Ви включим в новата Българска общност от учители-посланици на Кан Академия – със специални обучения, менторство, срещи и организиран обмен на практики за преподаване, за ангажиране на вниманието на учениците, за работа с родители, информация от аналогични общности в други страни и др.
 • Малки награди от организаторите и техни партньори – за учениците и учителите;
 • Бонус внимание при включване на училище с няколко учители по математика – консултации на процесите по дигитализация и въвеждането на нови практики с различни дигитални платформи;
 • Специално внимание в каналите за комуникация на организаторите, представяне в медиите.

Условия за участие:

  • Цели училища или отделни учители, преподаващи математика в 6 и/или 9 клас.
  • Готовност да включат в преподаването си по математика в 6 и/или 9 клас редовна и активна работа с Кан Академия – задания за самостоятелна/домашна работа на учениците през платформата (задачи, тестове, нов видео урок или преговор), пускане на видео уроци и упражняване на умения в час, онлайн състезания за учениците с цел ангажиране и мотивиране или др.
  • Готовност за участие за цялата учебна 2021/2022 г.
  • Готовност периодично да попълват въпросници с обратна връзка от работата и да съдействат за попълване на такива от учениците, с подкрепата на организаторите.

  Местата за участие в програмата са ограничени. Желаещите да се включат ще преминат през процес на подбор.

  За целта във формуляра за кандидатстване е необходимо да споделите кратко и за мотивацията си (като училище/учител). При подбора ще се търси баланс на участниците от различни по големина населени места.

  С одобрените кандидати ще бъдат сключени споразумения за участие в програмата за учебната 2021/2022 година.

  Програмата е подкрепена от Министерството на образованието и науката. Текст на писмото за подкрепа:

  Организатор: Сдружение “Образование без раници”

  Мисията на “Образование без раници” е да превежда и адаптира най-добрите в света безплатни образователни ресурси и да подкрепя учащите, учителите, семейството и всички, ангажирани с образованието, в постигането на високи образователни успехи. Работим за равен достъп до качествено образование чрез:

  Локализация, популяризиране и прилагане на най-мащабния безплатен онлайн портал за общо образование в света – Кан Академия, https://bg.khanacademy.org/
  Работа с учители, директори, ученици и родители за подобряване на процесите на преподаване и учене в училище и у дома, с акцент дигитализация и използването на безплатни образователни инструменти и ресурси.
  Програмата “Данни за качествено образование с Кан Академия” се осъществява в рамките на проект “Educating Bulgarian Children with Khan Academy 3”, с финансовата подкрепа на фондация “Америка за България”.

  Институт за изследвания в образованието е избраният външен и независим изпълнител, който изготвя методологията за изследването, инструментите за осъществяването му и тяхното валидиране, както и събиране, анализ и изводи от изследването.

  За контакти: Станислава Гатева, координатор проекти, s.gateva @ obr.education, 0878 35 05 05