Програма “По-силни по математика с Кан Академия”

Теми и индикативен график

Информация за отделните теми и индикативен график за програмата „По-силни по математика с Кан Академия“ за учебната 2021-2022

“Образование без раници” дава старт на безплатна програма за училища и техни учители по математика По-силни по математика с Кан Академия, която ще се проведе през учебната 2021/2022 година.

Регистрирайте своето намерение за участие индивидуално или за Вашето училище тук.

Целта на програмата е да изследва въздействието от платформата Кан Академия върху ученици и учители в България. С избраните училища и учители по математика за 6 и 9 клас от цялата страна ще изведем ясни доказателства за ефектите от работата с платформата в българските условия (въздействие върху процесите на учене и преподаване, върху нагласите на ученици и учители, ефектите върху образователните резултати на децата и др.).

Предимства за включване в програмата:

 

  • Ще Ви обучим и подкрепим с въвеждането на инструментариума на Кан Академия за подобряване резултатите по математика на цял клас или училище.
  • Отделните учители и цели училища ще могат лесно и ежедневно да проследяват напредъка на учениците – на базата на точни данни и валидирани инструменти.
  • Заедно ще съберем представителни за България доказателства за ефектите от работата с Кан Академия в българските условия (въздействие върху процесите на учене и преподаване, върху нагласите на ученици и учители, ефектите върху образователните резултати на децата и др.).
  • Ще имате нашата подкрепа през цялата учебна 2021/2022 учебна година, вкл. по други теми около използването на дигитални инструменти и ресурси в училище/клас.
  • Ще Ви включим в новата Българска общност от учители-посланици на Кан Академия – с няколко специални обучения през годината, менторство и срещи за обмен на практики за преподаване, за ангажиране вниманието на учениците, за работа с родители, информация от аналогични общности в други страни и др.

Условия за участие:

  • Цели училища или отделни учители, преподаващи математика в 6 и/или 9 клас.
  • Готовност да включат в преподаването си по математика в 6 и/или 9 клас редовна и активна работа с Кан Академия – задания за самостоятелна/домашна работа на учениците през платформата (задачи, тестове, нов видео урок или преговор), пускане на видео уроци и упражняване на умения в час, онлайн състезания за учениците с цел ангажиране и мотивиране или др.
  • Готовност за участие за цялата учебна 2021/2022 г.
  • Готовност периодично да попълват въпросници с обратна връзка от работата и да съдействат за попълване на такива от учениците, с подкрепата на организаторите.

Местата за участие в програмата са ограничени.

Във формуляра за кандидатстване е необходимо да споделите кратко и за мотивацията си (като училище/учител).

С одобрените кандидати ще бъдат сключени споразумения за участие в програмата за учебната 2021/2022 година.

Програмата е подкрепена от Министерството на образованието и науката

Текст на писмото за подкрепа:

Организатор: Сдружение “Образование без раници”

Мисията на “Образование без раници” е да превежда и адаптира най-добрите в света безплатни образователни ресурси и да подкрепя учащите, учителите, семейството и всички, ангажирани с образованието, в постигането на високи образователни успехи. Работим за равен достъп до качествено образование чрез:

Локализация, популяризиране и прилагане на най-мащабния безплатен онлайн портал за общо образование в света – Кан Академия, https://bg.khanacademy.org/
Работа с учители, директори, ученици и родители за подобряване на процесите на преподаване и учене в училище и у дома, с акцент дигитализация и използването на безплатни образователни инструменти и ресурси.
Програмата “По-силни по математика с Кан Академия” се осъществява в рамките на проект “Educating Bulgarian Children with Khan Academy 3”, с финансовата подкрепа на фондация “Америка за България”.

Институт за изследвания в образованието е избраният външен и независим изпълнител, който изготвя методологията за изследването, инструментите за осъществяването му и тяхното валидиране, както и събиране, анализ и изводи от изследването.

За контакти: Станислава Гатева, координатор проекти, s.gateva @ obr.education, 0878 35 05 05

 

(Програмата “Данни за качествено образование с Кан Академия” бе преименувана „По-силни по математика с Кан Академия“.)