Теми и график за учебната 2021/2022 година

“По-силни по математика с Кан Академия”

Лога партньори

Цели на програмата:

 • Заедно да съберем представителни за България доказателства за ефектите от работата с Кан Академия в българските условия (въздействие върху процесите на учене и преподаване, върху нагласите на ученици и учители, ефектите върху образователните резултати на децата и др.).
 • Да осигурим редовна подкрепа за всички участващи учители за максимално ефективно използване на Кан Академия и на други важни, подкрепящи работата им дигитални ресурси и инструменти. Да положим основата на Общността от учители-посланици на Кан Академия и училища, прилагащи умна дигитализация.

   Задачи на учителите участници:

   • Да организирате работа със своите ученици така, че да учат с Кан Академия всяка седмица, по възможност над 30 минути. 
   • Да участвате в обученията и срещите, които ще организираме специално за Вас всеки месец.
   • Да попълните 2-3 пъти в годината въпросници, свързани с оценката на ефективността на Кан Академия.
   • Да разпространявате въпросници и до Вашите ученици 2-3 пъти в годината със същата цел.

    Индикативен график на дейностите

    •  Октомври 2021 (начало): Въвеждащо обучение за работа с Кан Академия с цел максимален ефект за Вас и учениците (вижте теми по-долу).
    • Октомври 2021 (край): Попълване на входящ въпросник. 
    • Октомври 2021 (край): Първа среща за обмяна на опит и разрешаване на казуси/обратна връзка от работата на учениците.
    • Месечни обучения, срещи на Общността на учителите участници, редовна подкрепа за работата от страна на “Образование без раници”.
    • Време за участие в обучения, срещи и т.н.: 2 до 4 часа на месец до края на учебната година.

    Теми за месечните обучения и срещи

     1. Глобалната класна стая с Кан Академия: Педагогически принципи на работа с платформата, практики и инструменти в помощ на учители, ученици и родители.
     2. О tempora, o ОРЕС! Ангажиране на учениците при дистанционно обучение, проследяване на напредъка, обратна връзка, наваксване и оценяване. Практики и подходящи ресурси от български класни стаи. 
     3. Математиката в света на шесто- и деветокласниците: Споделяне на добри практики и интересни задачи от педагогическата литература; реалната българска практика; какво правят учителите по математика по света? 
     4. Неученето: Как идентифицираме неученето? Кои са емоционалните, социалните и когнитивните бариери пред ученето? Кога е нормално да не учим? 
     5. Холистичното образование: Кога можем да кажем, че някой знае нещо, и кога, че някой е научил нещо? Защо хората учат наизуст и какво се случва с образованието им, когато го правят? Ролята на преподаването.
     6. “Защо го учим това?”: Трудните въпроси в класната стая. Математическата грамотност и междупредметни връзки в математиката за 6. и 9. клас.
     7. Виртуалната и реалната реалност: Какви рискове носи дигиталното образование и в кои случаи да не използваме технологии в час. Незаменимата роля на учителя като “крадец” на внимание. Технологиите като възможност за нова епоха на Просвещение. 
     8. Авторитетът на учителя: Какво означава да имам авторитет? Как съвременните педагогики ощетяват учениците? Възможно ли е учителят да знае повече от интернет? Кое е “добре забравеното старо”, възможна основа за следващия етап от развитието на педагогиката
     9. Специалните образователни потребности: Как да мислим за тях, как да ги адресираме и “Какво е достатъчно учене?”  “Колко” или “как”.
     10. Психо-емоционална и социо-емоционална подкрепа за учениците: разпознаване и справяне с прояви на по-висока тревожност, емоционални травми, чувство за отчуждение, деструктивни модели на поведение и агресията в училище
     11. Щастлив учител – весел и успешен час: Грижата за учителя чрез подходи за управление на стреса, добро психично здраве и превенция на прегряването. Учителят между къртовския труд и еуфоричното творчество.
     12. Заключение и обобщение

    *Темите са предварителни. Възможно е да има промяна в зависимост от нуждите на участниците в програмата.
    **Лекторите ще бъдат обявявани малко преди всяко есемесечно събитие. 

    ***Вашето активно включване е търсено. “Образование без раници” ще се обръща предварително към всички учители участници за избор на желаещи да участват в програмата на месечното обучение със споделяне на свой опит и практика. Включилите се ще бъдат поощрени и със символични материални и нематериални награди за Вас и Вашите ученици. 

    Данни за контакт по програмата

    Станислава Гатева, координатор проекти

    тел. 0878 35 05 05

    електронна поща: s.gateva@ obr.education