Въздействие

Програма “По-силни по математика с Кан Академия"

“Образование без раници” дава старт на безплатна програма за училища и техни учители по математика “По-силни по математика с Кан Академия“, която ще се проведе през учебната 2021/2022 година.

Регистрирайте своето намерение за участие индивидуално или за Вашето училище тук.

Целта на програмата е да изследва въздействието от платформата Кан Академия върху ученици и учители в България. С избраните училища и учители по математика за 6 и 9 клас от цялата страна ще изведем ясни доказателства за ефектите от работата с платформата в българските условия (въздействие върху процесите на учене и преподаване, върху нагласите на ученици и учители, ефектите върху образователните резултати на децата и др.).

Предимства за включване в програмата:

 • Отделните учители и цели училища ще могат лесно и ежедневно да проследяват напредъка на учениците – на базата на точни данни и валидирани инструменти.
 • Ще Ви подкрепим с въвеждането на значими практики за подобряването на резултатите на цял клас или училище.
 • Ще Ви обучим за работа с инструментариума на Кан Академия и свързаните с нея практики.;
 • Ще имате нашата подкрепа през цялата учебна 2021/2022 учебна година, вкл. По други теми около използването на дигитални инструменти и ресурси в училище/клас.
 • Ще Ви включим в новата Българска общност от учители-посланици на Кан Академия – със специални обучения, менторство, срещи и организиран обмен на практики за преподаване, за ангажиране на вниманието на учениците, за работа с родители, информация от аналогични общности в други страни и др.
 • Малки награди от организаторите и техни партньори – за учениците и учителите;
 • Бонус внимание при включване на училище с няколко учители по математика – консултации на процесите по дигитализация и въвеждането на нови практики с различни дигитални платформи;
 • Специално внимание в каналите за комуникация на организаторите, представяне в медиите.

Условия за участие:

 • Цели училища или отделни учители, преподаващи математика в 6 и/или 9 клас.
 • Готовност да включат в преподаването си по математика в 6 и/или 9 клас редовна и активна работа с Кан Академия – задания за самостоятелна/домашна работа на учениците през платформата (задачи, тестове, нов видео урок или преговор), пускане на видео уроци и упражняване на умения в час, онлайн състезания за учениците с цел ангажиране и мотивиране или др.
 • Готовност за участие за цялата учебна 2021/2022 г.
 • Готовност периодично да попълват въпросници с обратна връзка от работата и да съдействат за попълване на такива от учениците, с подкрепата на организаторите.

Местата за участие в програмата са ограничени. Желаещите да се включат ще преминат през процес на подбор. За целта във формуляра за кандидатстване  е необходимо да споделите кратко и за мотивацията си (като училище/учител). При подбора ще се търси баланс на участниците от различни по големина населени места.

С одобрените кандидати ще бъдат сключени споразумения за участие в програмата за учебната 2021/2022 година.

Програмата е подкрепена от Министерството на образованието и науката. Текст на писмото за подкрепа.

Организатор: Сдружение “Образование без раници”, https://obr.education/ 

Мисията на “Образование без раници” е да превежда и адаптира най-добрите в света безплатни образователни ресурси и да подкрепя учащите, учителите, семейството и всички, ангажирани с образованието, в постигането на високи образователни успехи. Работим за равен достъп до качествено образование чрез:

 • Локализация, популяризиране и прилагане на най-мащабния безплатен онлайн портал за общо образование в света – Кан Академия, https://bg.khanacademy.org/
 • Работа с учители, директори, ученици и родители за подобряване на процесите на преподаване и учене в училище и у дома, с акцент дигитализация и използването на безплатни образователни инструменти и ресурси.

Програмата “По-силни по математика с Кан Академия” се осъществява в рамките на проект “Educating Bulgarian Children with Khan Academy 3”, с финансовата подкрепа на фондация “Америка за България”.

Институт за изследвания в образованието е избраният външен и независим изпълнител, който изготвя методологията за изследването, инструментите за осъществяването му и тяхното валидиране, както и събиране, анализ и изводи от изследването.

Изследвания за въздействието на Кан Академия в цял свят

Нарастващ брой изследвания показват въздействието на индивидуализираното обучение в Кан Академия върху резултатите от обучението.

Повече можете да научите тук.

Обратна връзка за Кан от български учители и ученици

Видео с обратна връзка за Кан от български учители и ученици тук.

Анализ на обратната връзка от обученията на учители, проведени през 2018/2019 г:

Учителите дават оценка 5 и 6 (по скала 1-6) на общата си удовлетвореност от проведените от сдружението обучения “Инструменти за привлекателно образование” и “Работилница за иновативни образователни практики”. Ето и част от обратната връзка, която сме получавали:

„Обученията са  изключително полезни и интересни.“

„Възнамерявам да използвам повечето от предложените практики в моето училище.“

„Харесва ми, че получавам индивидуална помощ и подкрепа при работата с различните инструменти по време на цялото обучение.“

„Радвам се, че имам възможност да обменя опит с други колеги и да осъществя познанства.“

„Има много събрани накуп практики.“

„Веднага мога да си “открадна” наготово новости.“

„Важно е, че обсъждаме и търсим решения точно на въпроси, с които са дошли и напасваме програмата.“

„Обучението е с практическа насоченост.“

„Тръгвам си с нови идеи.“