Въздействие

Изследване на въздействието на Кан Академия в България

Сдружение “Образование без раници” организира изследване на въздействието от платформата Кан Академия върху ученици и учители в България за учебната 2021/2022 г. С училища и учители по математика за 6 и 9 клас от цялата страна ще изведем ясни доказателства за ефектите от работата с платформата в българските условия (въздействие върху процесите на учене и преподаване, върху нагласите на ученици и учители, ефектите върху образователните резултати на децата и др.).  

В началото и края на края на учебната година ще бъдат предоставени въпросници на учителите и учениците. Въпросниците не би трябвало да отнемат повече от 10-20 минути за попълване за учителите и 10-30 минути за учениците. Тъй като те са анонимни, няма възможност нито екипа ни, нито учителите да проследят дали учениците са ги попълнили. За да попълнят учениците, ще разчитаме на учителите да го организират в свое присъствие (онлайн или на място в училище, ако обстановката позволява); в краен случай – да препратят ученическия въпросник към учениците и родители им и да помолят родителите да съдействат за попълването.

В знак на благодарност към попълнилите учители сме предвидили награди:

Предметни награди – след томбола сред всички учители, попълнили въпросниците:

 • 3 графични таблета WACOM pen tablet (приблизителна стойност на таблет – 120 лв.);
 • Книгата на Салман Кан “Училището на света. Образованието на бъдещето”;
 • Кан стикери за учениците – 25 комплекта стикери по 30 броя за клас.

Дигитални награди (аналогични на дигиталните награди при първа фаза) – за всички учители и техните ученици, попълнили въпросниците:

 • Кан шаблони и постери в помощ на часа по математика за учениците и класната ви стая;
 • Идеи и насоки за забавни и ангажиращи дейности в часовете и др.

Не е задължително да се използва Кан Академия за участие в изследването.

Краен срок за попълване на въпросниците:  15 юни 2022 г. включително.

Заявка за участие: тук

Изследването е подкрепено от Министерството на образованието и науката: писмо за подкрепа 1103-57/20.04.2021 г..

Организатор: Сдружение “Образование без раници”, https://obr.education/ 

Мисията на “Образование без раници” е да превежда и адаптира най-добрите в света безплатни образователни ресурси и да подкрепя учащите, учителите, семейството и всички, ангажирани с образованието, в постигането на високи образователни успехи. Работим за равен достъп до качествено образование чрез:

 • Локализация, популяризиране и прилагане на най-мащабния безплатен онлайн портал за общо образование в света – Кан Академия, https://bg.khanacademy.org/
 • Работа с учители, директори, ученици и родители за подобряване на процесите на преподаване и учене в училище и у дома, с акцент дигитализация и използването на безплатни образователни инструменти и ресурси.

Оценката на въздействието се осъществява в рамките на проект “Educating Bulgarian Children with Khan Academy 3”, с финансовата подкрепа на фондация “Америка за България”.

Институт за изследвания в образованието е избраният външен и независим изпълнител, който изготвя методологията за изследването, инструментите за осъществяването му и тяхното валидиране, както и събиране, анализ и изводи от изследването.

Изследвания за въздействието на Кан Академия в цял свят

Нарастващ брой изследвания показват въздействието на индивидуализираното обучение в Кан Академия върху резултатите от обучението.

Повече можете да научите тук.

Обратна връзка за Кан от български учители и ученици

  Видео с обратна връзка за Кан от български учители и ученици тук.

  Още отзиви тук.

  Анализ на обратната връзка от обученията на учители, проведени през 2018/2019 г:

  Учителите дават оценка 5 и 6 (по скала 1-6) на общата си удовлетвореност от проведените от сдружението обучения “Инструменти за привлекателно образование” и “Работилница за иновативни образователни практики”. Ето и част от обратната връзка, която сме получавали:

  „Обученията са  изключително полезни и интересни.“

  „Възнамерявам да използвам повечето от предложените практики в моето училище.“

  „Харесва ми, че получавам индивидуална помощ и подкрепа при работата с различните инструменти по време на цялото обучение.“

  „Радвам се, че имам възможност да обменя опит с други колеги и да осъществя познанства.“

  „Има много събрани накуп практики.“

  „Веднага мога да си “открадна” наготово новости.“

  „Важно е, че обсъждаме и търсим решения точно на въпроси, с които са дошли и напасваме програмата.“

  „Обучението е с практическа насоченост.“

  „Тръгвам си с нови идеи.“