Въздействие

Изследване на въздействието на Кан Академия в България

От множество международни изследвания за Кан Академия знаем, че Кан Академия доказано помага и повишава образователните резултати на учащите. В България постоянно получаваме и страхотна обратна връзка от ученици, учители и родители. 

За да имаме повече структурирани данни за страната, направихме първо проучване като стъпка към оценка на въздействие в бъдеще. В периода ноември 2021 – февруари 2022, в рамките на програмата „По-силни по математика с Кан Академия”, съвместно с Института за изследвания в образованието и с подкрепата на Фондация “Америка за България” и МОН, попитахме ученици от VI и IX клас в цялата страна

 1. Как използват Кан Академия и какви ползи възприемат от платформата
 2. Въпроси около тяхната ангажираност с ученето и тяхната самоефикасност

Отговориха 1490 ученици – анонимно, предимно онлайн и в контекста на обучението по математика. 

Ето няколко ключови извода, които се отнасят единствено до респондентите и не представляват представителна извадка, нито показват задължителна причинно-следствена връзка между използването на Кан Академия и по-високите резултати и ангажираност на учениците. Повече подробности прочетете в статията.

Учениците, които ползват Кан Академия, са по-ангажирани, както когнитивно, така и емоционално и поведенчески; те са и по-самоефикасни. 

Наличието на статистически значими разлики в ангажираността на ученици, които използват Кан Академия, и ученици, които не я използват, както и при останалите изводи, не означава непременно причинно-следствена връзка с използването на платформата. За наличието на такава се надяваме да осъществим следващо изследване. 

При всички положения наличието на корелация между ангажираността и самоефективността на учениците и използването на Кан Академия е чудесна новина!

Учениците, които работят с Кан Академия над 30 минути на седмица, имат значимо по-високо ниво на когнитивна ангажираност. Това е важен критерий, който е изследван и в международните проучвания за Кан Академия, и който се надяваме да насърчи по-продължителното и редовно учене с Кан Академия и в България. 

Учениците усвояват математиката по-лесно с Кан Академия

Проучването показа също така, че учениците, които използват Кан Академия, усвояват учебния материал по математика по-лесно от своите съученици! 

Ролята на учителите

Изследването показа, че учителите увеличават ползването на Кан Академия от децата поне петкратно.

Изследвания за въздействието на Кан Академия в цял свят

Нарастващ брой изследвания показват въздействието на индивидуализираното обучение в Кан Академия върху резултатите от обучението. Ето част от тях.

Изследвания в САЩ:

Изследвания извън САЩ:

Обратна връзка за Кан от български учители и ученици

  Видео с обратна връзка за Кан от български учители и ученици тук.

  Още отзиви тук.

  Анализ на обратната връзка от обученията на учители, проведени през 2018/2019 г:

  Учителите дават оценка 5 и 6 (по скала 1-6) на общата си удовлетвореност от проведените от сдружението обучения “Инструменти за привлекателно образование” и “Работилница за иновативни образователни практики”. Ето и част от обратната връзка, която сме получавали:

  „Обученията са  изключително полезни и интересни.“

  „Възнамерявам да използвам повечето от предложените практики в моето училище.“

  „Харесва ми, че получавам индивидуална помощ и подкрепа при работата с различните инструменти по време на цялото обучение.“

  „Радвам се, че имам възможност да обменя опит с други колеги и да осъществя познанства.“

  „Има много събрани накуп практики.“

  „Веднага мога да си “открадна” наготово новости.“

  „Важно е, че обсъждаме и търсим решения точно на въпроси, с които са дошли и напасваме програмата.“

  „Обучението е с практическа насоченост.“

  „Тръгвам си с нови идеи.“