Мотивация в училище: как да подобрим ангажираността на учениците

Попитахме ~1500 български ученици

Ангажираността на учениците е ключов момент при усвояването на учебния материал

По-високата ангажираност на учениците е ключов момент при усвояването на учебния материал. Запознайте се с интересните резултати на изследване, което проведохме през учебната 2021/2022 г. в рамките на програмата „По-силни по математика с Кан Академия”. То се осъществи съвместно с Института за изследвания в образованието и с подкрепата на Фондация “Америка за България” и МОН.

За да изследваме връзката между използването на Кан Академия и  ангажираността на учениците, попитахме младежи от VI и IX клас в цялата страна

  • Как използват Кан Академия и какви ползи възприемат от платформата
  • Въпроси около тяхната ангажираност с ученето и тяхната самоефикасност

Отговориха 1490 ученици – анонимно, предимно онлайн и в контекста на обучението по математика.

Споделените нататък изводи се отнасят единствено до тези респонденти и не представляват представителна извадка, но дават огромна надежда!

Ключови изводи за връзката между по-високата ангажираност на учениците и Кан Академия

ангажираност на учениците - таблица
  • Учениците, които ползват Кан Академия, имат по-висока когнитивна, емоционална и поведенческа ангажираност; те са и по-уверени в способностите си да се справят с ученето

Наблюдават се статистически значими разлики в ангажираността на учениците, които използват Кан Академия, и учениците, които не я използват. Но това не означава непременно причинно-следствена връзка с използването на платформата. За наличието на такава се надяваме да осъществим следващо изследване. Междувременно имаме предвид всички положителни международни изследвания за Кан Академия. Също така и положителна обратна връзка от ученици, учители и родители в България. 

При всички положения наличието на корелация между ангажираността и самоефективността на учениците и използването на Кан Академия е чудесна новина!

  • Учениците, които работят с Кан Академия над 30 минути на седмица, имат значително по-високо ниво на когнитивна ангажираност.

Това е важен критерий, който е изследван и в международните проучвания за Кан Академия. Надяваме се той да насърчи по-продължителното и редовно учене с Кан Академия и в България. 

Учениците усвояват математиката по-лесно с Кан Академия

усвояване на материала по математика

Проучването ни показа също така, че учениците, които използват Кан Академия, усвояват учебния материал по математика по-лесно от своите съученици! 

Отново, ясна причинно-следствена връзка между самооценката на учениците и използването на Кан Академия не можахме да установим само на база на това проучване. Но видимото наличие на корелация ни окуражава по-скоро да търсим възможност да я докажем категорично и за България.

Упражненията имат ключова роля в затвърждаването на знанията и развиването на когнитивните ни способности. А в Кан Академия има хиляди упражнения! При решаването на задачи децата веднага виждат своя напредък и докъде са стигнали в усвояването на материала. Целта е да достигнат „Майсторство“, което се постига чрез 100% решени упражнения – без грешка – за даден клас или раздел. 

Затова бяхме доволни да потвърдим с проучването, че децата смятат за най-полезни в Кан Академия упражненията и следенето на своя напредък (по-полезни дори от видео уроците). 

използване на Кан академия за подготовка по математика

Ролята на учителите за по-високата ангажираност на учениците

самостоятелна работа у дома

Изследването демонстрира ключовата роля на учителите за по-активното използване на Кан Академия от учениците

Това е поредно доказателство колко важни са учителите за развитието на своите ученици. Въвеждайки Кан Академия в работата си в час, учителите от улесняват работата си. Те могат да задават самостоятелна и домашна работа с няколко клика, включително персонализирано, според нивото на ученика. Освен това платформата им спестява време от проверки на тестове и домашни, предлага незабавна обратна връзка при грешка и решения стъпка по стъпка към всяка задача. Включени са и подробни обяснителни видеа. 

В същото време, използвайки Кан Академия в преподавателската си практика, учителите мотивират учениците да учат, да попълват пропуските в знанията си. Децата се стремят да изкарват 100% на тестовете – защото разбират, че могат повече и не се задоволяват с 60% или 70%. 

Чрез Кан Академия учителите могат да повишат ангажираността на учениците да учат дори с телефоните си, за да решават задачи в час – което носи голяма радост в класните стаи. 

Учителите по математика и науки, които искат да ангажират учениците си допълнително, могат да се включат и в предизвикателството Канониада в Кан Академия. С този инструмент те проследяват заедно с учениците напредъка на класа и отпразнуват заедно всеки постигнат успех

самостоятелна работа по математика

Когнитивна, поведенческа и емоционална ангажираност на учениците. Самоефиканост.

поведенческа ангажираност

Поведенческа ангажираност на учениците

Поведенческата ангажираност с ученето и с училището се свързва с реалните усилия, внимание и постоянство, които учениците полагат, докато учат. Всеки един от тези компоненти на ангажираността с ученето и училището може да се измери и подлежи на промяна чрез промяна във взаимоотношенията с учители, родители и съученици. Високата степен на ангажираност на учениците с училището се свързва с висок успех, с вътрешна  мотивация за учене и по-малка вероятност за отпадане от училище (Jang et al., 2009, 2012; Reeve, Nix, & Hamm, 2003; Reeve & Tseng, 2011). Нещо повече, ангажираността с училището и ученето предсказва автономна мотивация за учене на по-късен етап, заради задоволените базови потребности от автономност, свързаност и компетентност, които учениците откриват, общувайки с преподаватели, родители и съученици. (Reeve & Lee, 2014).

Когнитивна ангажираност на учениците

Когнитивната ангажираност се изразява в умението на учениците да регулират сами ефективността на стратегиите за учене, които използват, така че да постигнат структурирано, трайно и задълбочено разбиране на материала.

 

Емоционална ангажираност на учениците

Емоционалната ангажираност се изразява във валентността на емоциите, които съпътстват ученето. Позитивните емоции като интерес и радост говорят за емоционална ангажираност, за разлика от негативните като тревожност и отегчение.

По-висока самоефикасност на учениците

В рамките на проучването изследвахме и разликите в самоефикасността на учениците, които използват Кан Академия. Самоефикасността е основният „стълб“ на мотивацията за учене! По-самоефикасните ученици са

  • по-уверени в своите способности да учат добре и да изпълняват успешно задачи, свързани с ученето
  • по-склонни да поемат отговорност за собственото си представяне и постижения. 

По-нататъшно изследване на връзката между по-високата ангажираност на учениците и Кан Академия

Изследването показа категорична корелация, като тепърва следва да проучим причинно-следствената връзка.

Само на база на това проучване все още не можем да сме сигурни дали Кан Академия води до по-висока ангажираност и самоефикасност при децата, или тези деца, които вече са ангажирани и самоефикасни, използват Кан Академия. 

Но наличието на връзка между двете само по себе си е неоспоримо и е повод за радост! Предстои да изследваме причинно-следствената връзка и в българския контекст. Търсим правилните партньори за целта и за да помогнем на повече учители и ученици да постигат целите си!

За да сте в течение в новостите в образованието и нашите инициативи, запишете се за бюлетина на Образование без раници оттук.