Обучения

Предстоящи обучения

Следете секцията за обявяване на нови дати за обучения.

Обучение “Инструменти за привлекателно образование”

Обучението за учители, които искат да разберат как технологиите могат да бъдат в помощ в класната стая и извън нея.

 • Дигитални инструменти, които допълват и улесняват преподавателската практика
 • Модели за дистанционно преподаване от обучението в електронна среда и как могат да се използват в моето училище
 • По-ефективна работа и повече спестено време с безплатни онлайн приложения

И още:

 • Как да мотивираме учениците да учат?
 • Можем ли да ентусиазираме децата да харесват тестовете?
 • Или да не се отказват, ако нещо не са разбрали?
 • Възможно ли е проверката на домашни да отиде в миналото?
 • Как за части от секундата да знам всеки един ученик от класовете ми колко задачи е решил последната седмица, къде му е било трудно и къде – не?

Обучението е насочено към учители по всички предмети и начални учители и представя набор от най-нови технологии, платформи и софтуерни продукти за учителя и учениците от всяка възраст. Подходящо е както за учители, които вече активно използват нови технологии в работата си, така и за такива, които акцентират на други методи, но “искат да са в час” и с дигиталното.
В обучението се разглеждат интернет платформи като Кан Академия (Khan Academy) – най-мащабната и развита като инструменти платформа за общо образование в света (също така изцяло безплатна), Google Classroom, Microsoft Teams, Meet, Cam Scanner, Doodle, TimeTracker, Mind Meister и много други приложения и платформи. Представят се разнообразни примери за образователен софтуер, устройства, добри практики и насоки за тяхното използване. Програмата се фокусира върху това как използването на различни инструменти може да направи уроците по-привлекателни и практически полезни за учители и ученици, а самият процес на обучение и организирането му да бъде по-лесен и ефективен за всички страни. Акцентира се на важността от сътрудничество и работа в екип, междупредметни връзки и проектно-базираното обучение.

Обучението предоставя разработени практики изцяло на български език, подходящи за учебни часове и извънкласни занятия – за ученици от предучилищна група до 12 клас.

Примерна програма: https://bit.ly/2YxN9gS

Цена при заявка от страна на училище/ група учители: по договаряне в зависимост от броя участници и други условия на провеждане.

Отстъпки от стандартната цена:

 • При групи от 3 участници от едно училище – 100 лв. на участник.
 • При ранно записване на индивидуални участници до определена дата: 110 лв. на участник.
 • Други отстъпки в различен размер, например при обявяване на обучение с подкрепа на дарител, в зависимост от привлечената от организаторите подкрепа.
 • Стипендия за учители – при обоснована невъзможност да се заплати таксата. Свържете се с нас с имейл, в който уточнявате причините, поради които не можете да заплатите таксата си, и мотивация за участие в обучението.

Отзиви, мнения, представяне на обученията на “Образование без раници” – вижте в това видео.

Нужна техника за участие в обучението: При присъствено обучение е необходимо участниците да разполагат с преносим компютър. По изключение и след предварително уточняване организаторите могат да предоставят работен таблет. При участие в онлайн обучение е необходима връзка с интернет и устройство с микрофон (настолен компютър, лаптоп или в краен случай – смартфон).

Заплащането се извършва до 3 работни дни след регистрация само по банков път. Ако регистрацията е направена 3 или по-малко дни преди обучението, таксата се заплаща при първа възможност.

Данни за плащане:

Титуляр: Образование без раници/ Obrazovanie bez ranitsi

IBAN: BG80RZBB91551006639897

BIC: RZBBBGSF

Банка: Райфайзенбанк

Обучението се извършва в партньорство с Център за творческо обучение: https://cct.bg 

Квалификационен кредит: Обучението е одобрено от МОН със заповед № РД09-1058/25.01.2017. Успешно завършилите получават 1 квалификационен кредит, както и електронно удостоверение.

Продължителност: 16 академични часа.

Място/Начин на провеждане: Присъствено и/или онлайн.

Стандартна цена: 120 лв./участник

Работилница за учители “Иновативни образователни практики”

 

 • Какви иновативни подходи използват училищата по света?
 • Как да извлечем най-доброто от опита на колеги и да го приложим в нашия клас или училище?
 • Какво прави една образователна практика успешна?
 • Как да мотивираме учениците да се развиват и да постигат високи резултати?
 • Как да изградим подкрепяща училищна общност?

По време на работилницата заедно ще търсим отговори на тези въпроси под формата на лекции, дискусии и упражнения, анализирайки възможностите дадена практика да бъде приложима и полезна в българската образователна среда и в конкретните условия на образователните институции, чиито представители участват в обучението.

Участниците ще придобият знания за различни успешни, вече приложени в практиката подходи за подобряване на учебния процес, учебната среда и общност – запознавайки се с примери от Финландия до Япония. Участниците ще се научат да използват SWOT модел на оценка на прилагането на нови образователни практики (анализ на: плюсове, минуси, възможности и опасности).

Целите на програмата са да подкрепят участниците да:

 • Развият умения за анализ и оценка на нови/иновативни практики;
 • Обогатят знанията си за различните подходи по света с цел въвеждането им в собствените им общности/училища/класове.

Програмата ще обхване разнообразен спектър от актуални теми:

 • въвличане на учениците в учебния процес и училищния живот,
 • водене на преговори,
 • справяне с конфликти,
 • управление на класната стая,
 • развитие на аналитично мислене,
 • научна грамотност,
 • дигитална грамотност,
 • умения за работа в екип,
 • проектно базирано учене,
 • мрежи от училища,
 • мрежи за иновации и подкрепа,
  изследователско учене и други.

Примерна програма: https://bit.ly/32a8yLu

Квалификационен кредит: “Работилница за иновативни образователни практики” е одобрена от МОН със заповед № РД 09-326/ 16.01.2019 г. Успешно завършилите получават 1 квалификационен кредит, както и електронно удостоверение.

Продължителност: 16 академични часа

Място/Начин на провеждане: Присъствено или онлайн. Ако обучението е изцяло онлайн, не се предоставя квалификационен кредит.

Отзиви, мнения, представяне на обученията на “Образование без раници” – вижте в това видео.

Стандартна цена: 120 лв./участник

Отстъпки от стандартната цена:

 • При групи от 3 участници от едно училище – 100 лв. на участник.
 • При ранно записване на индивидуални участници до определена дата: 110 лв. на участник.
 • Други отстъпки в различен размер, например при обявяване на обучение с подкрепа на дарител, в зависимост от привлечената от организаторите подкрепа.
 • Стипендия за учители – при обоснована невъзможност да се заплати таксата. Свържете се с нас с имейл, в който уточнявате причините, поради които не можете да заплатите таксата си, и мотивация за участие в обучението.

Нужна техника за участие в обучението: При присъствено обучение е необходимо участниците да разполагат с преносим компютър. По изключение и след предварително уточняване организаторите могат да предоставят работен таблет. При участие в онлайн обучение е необходима връзка с интернет и устройство с микрофон (настолен компютър, лаптоп или в краен случай – смартфон).

 

Заплащането се извършва до 3 работни дни след регистрация само по банков път. Ако регистрацията е направена 3 или по-малко дни преди обучението, таксата се заплаща при първа възможност.

Данни за плащане:

Титуляр: Образование без раници/ Obrazovanie bez ranitsi

IBAN: BG80RZBB91551006639897

BIC: RZBBBGSF

Банка: Райфайзенбанк

Обучението се извършва в партньорство с Център за творческо обучение: https://cct.bg

Квалификационен кредит: Работилница за иновативни образователни практики” е одобрена от МОН със заповед № РД 09-326/ 16.01.2019 г. Успешно завършилите получават 1 квалификационен кредит, както и електронно удостоверение.

Продължителност: 16 академични часа.

Място/Начин на провеждане: Присъствено и/или онлайн. 

Стандартна цена: 120 лв./участник

Въвеждащи обучения за планиране на учебния процес при дистанционно и онлайн базирано обучение

Лектор: Иван Господинов
Дати на провеждане: по индивидуална заявка за група учители, за цял училищен колектив или според обявени от организаторите дати
Включени примерни теми:

 • Как да организираме час онлайн – планиране, стъпки и често срещани затруднения
 • Инструменти за управление на класната стая – Кан Академия, Google Classroom, MS Teams и други
 • Дистанционно възлагане на самостоятелна работа и наблюдение на работата на учениците чрез автоматизирана обратна връзка
 • Инструменти за комуникация с колеги, организиране на работата на училището, срещи онлайн и т.н.
 • Онлайн учебни ресурси в помощ на учениците и учителите
 • Работа с родителите за подкрепа на дистанционно и онлайн базирано обучение и много др.

Провеждат се при минимум 10 участника.

Свържете се с нас за нови дати или за заявка.

Квалификационен кредит: без квалификационен кредит. Участниците могат да получат сертификат за участие.

Продължителност: 2 дни по 2 учебни часа

Място/Начин на провеждане: Онлайн.

Стандартна цена: 40 лв./участник

Квалификационни кредити: Всички обучения, които са с продължителност (минимум) 16 академични часа, предоставят 1 (или повече) квалификационен кредит, освен ако не са изцяло онлайн (ако към датата на обучението е възможно признаването на кредити от обучение изцяло онлайн, то ще бъде предоставян квалификационен кредит(и) и за онлайн обучения).

Обявяване/ Заявяване на обучение: За всички видове обучения има периодично обявени от организаторите дати, така че заинтересовани учители и директори могат да се запишат за участие. Обученията могат да бъдат организирани и по заявка – при интерес от страна на дадено училище/група от минимум 10 учители, адаптирани спрямо специфичните техни нужди, очаквания към програмата, възможни дати за провеждане и др.

Изминали обучения

Специален панел “Дигитализиране на образованието?”

С участието на заместник-министър Сачева и представители на партньорските училища в рамките на годишната конференция
„Качествено образование за всяко дете“

Колко близо или далеч сме от дигитализираните иновативни училища и системното въвеждане на инструменти като Кан Академията (Khan Academy) в българското образование? Това беше темата на специалния панел  “Дигитализиране на образованието?” на сдружение “Образование без раници” в рамките на годишната конференция „Качествено образование за всяко дете“, която се проведе на 10 ноември 2017 г. в гр. София. Този панел бе част от проект „Преобръщане модела на преподаване в българското училище по примера на европейски добри практики”, изпълняван от „Образование без раници“ с финансовата подкрепа на Столична община, Програма Европа 2017, в партньорство със столичните 2. СУ „Акад. Емилиян Станев“ и Френска езикова гимназия „Алфонс дьо Ламартин“.

Панелът започна с презентация на Иван Господинов, председател на „Образование без раници”, относно резултатите от пилотното прилагане на Кан Академията в двете партньорски училища, различни изводи и отворени въпроси, както и предложения за политики в посока дигитализация на учебния процес. В последващата дискусия участие като панелисти взеха:

 • заместник-министърът на образованието и науката Деница Сачева;
 • Елеонора Лилова, директор, и Галина Тимова, начален преподавател, 2. СУ „Акад. Емилиян Станев“, София;
 • Емилия Богданова, директор, и Петранка Димитрова, учител по математика на 11. и 12. клас, Френска езикова гимназия „Алфонс дьо Ламартин“, София;
 • Александър Ангелов, Център за творческо обучение – член на Комисията за иновативните училища към МОН.

Представителите на пилотните училища подчертаха различните ползи от използването на Кан Академията за учебния процес, като например моментната обратна връзка за учениците, възможностите за индивидуална работа с всяко дете, множеството практически задачи. Заместник-министърът на образованието г-жа Сачева коментира ангажимента на МОН за повече електронно образователно съдържание и осигуряване на хардуер и интернет свързаност на училищата в страната, желанието за повече диалог с всички заинтересовани страни (вкл. НПО и бизнеса), както и позиционирането на темата образование по време на Председателството на Съвета на ЕС през 2018 г. Дискусията, в която активно се включи и аудиторията, засегна още теми като недостатъчната свобода на учители и директори, недостига на време и натовареността на преподавателите, необходимостта дигитализацията на учебния процес да започва с разбиране у администрацията на училищата. Гледната точка на учениците също бе представена пряко.

Проектът „Преобръщане модела на преподаване в българското училище по примера на европейски добри практики”, който приключва с това събитие, предвиждаше прилагането на пилотен модел за “обърната класна стая”, използвайки безплатния, достъпен за всички инструмент на най-мащабната образователна платформа в света, Кан Академията. От началото на учебната 2017/2018 г. няколко учители по математика и информационни технологии от 2-ро СУ и Френската гимназия в София ползват интензивно Кан Академията в своята работа с учениците. Около 30 учители общо бяха обучени по проекта – как да ползват Кан Академията, какво е преподаване, базирано на данни, управление на класната стая с устройства, добавена стойност на дигиталния урок и др. Широк кръг ученици и родители също бяха запознати с Кан Академията и с теми като дигитална грамотност и сигурност. Надеждата е все повече училища, както и отговорните институции, да осъзнаят нуждата от систематичното внедряване на подобни инструменти в българското образование.

Освен, че е напълно безплатна, Кан Академията е технологично най-развитата, както и най-богатата на съдържание платформа в света. Предлага над 8000 урока и 100 000 упражнения, обхващайки учебните предмети от 1-ви до 12-ти клас, вкл. математика, ИТ, науките и много материали в партньорство с организации като NASA, MIT и т.н. Академията се използва от почти 50 млн. потребители по света, вкл. 1,8 млн. учители. Тестовият сайт на Кан Академията на български език е достъпен на: https://bg.khanacademy.org/. Кан Академията има все повече съдържание на български, благодарение на финансовата подкрепа на Фондация „Америка за България“ – основен партньор на сдружение „Образование без раници“, Обществения борд на Telus International Europe, Microsoft Bulgaria и подкрепата на множество индивидуални дарители и доброволци. В следващите месеци ще бъде завършен преводът на цялото съдържание по математика и компютърни науки; напредва и съдържанието по биология. Работи се и над версия, която да позволява по-лесното ориентиране в материалите спрямо българските учебни програми.

Повече информация за горепосочения проект може да откриете тук.

Сдружение „Образование без раници“ цели да подпомага осъвременяването на образованието в България и да създава алтернативни образователни и културни ресурси. Основният проект на сдружението в момента е преводът, популяризирането и прилагането на най-мащабния онлайн портал за образование в света – Кан Академията. Безплатната платформа е технологично най-развитата и предлага над 8000 урока и 100 000 упражнения, обхващайки учебните предмети от 1-ви до 12-ти клас, вкл. математика, ИТ, науките и много други. Академията се използва по цял свят от над 40 млн. потребители, вкл. 1,8 млн. учители. Тестовият сайт на Кан Академията на български език е достъпен на: https://bg.khanacademy.org/

Програма Европа на Столична община се осъществява успешно вече девета година, като насърчава взаимодействието между структурите на гражданското общество и органите на местното самоуправление в София при достъпа до политики и прилагането на добри практики, свързани с членството на България в ЕС.

Проект „Преобръщане модела на преподаване в българското училище по примера на европейски добри практики..“ се изпълнява с финансовата подкрепата на Столична община, Програма Европа 2017
от Сдружение “Образование без раници”, в партньорство с
2 СУ „Акад. Емилиян Станев” и Френска езикова гимназия „Алфонс дьо Ламартин”

Обучения за учители, ученици и родители за прилагането на пилотен модел

Обучения за учители, ученици и родители за прилагането на пилотен модел и добра практика за “обърната класна стая”, използвайки безплатния, достъпен за всички инструмент на образователната платформа Кан Академия (Khan Academy), се проведоха в две столични училища – 2 СУ „Акад. Емилиян Станев” и Френска езикова гимназия „Алфонс дьо Ламартин”. Повече информация и снимки от събитията може да откриете тук.

Microsoft TechKnowledge Conference 2016 г.

Нашият председател Иван Господинов на Microsoft TechKnowledge Conference 2016

“Моята мечта за България 2” – #Dream4BG

Иван Господинов говорител на “Моята мечта за България 2” – #Dream4BG

“Иновации за по-добро образование“

Кан Академия на конференцията “Иновации за по-добро образование“