Търсим стажант “Дигитален маркетинг”

Сдружение “Образование без раници” работи за модернизирането на образованието в България. Ние локализираме и популяризираме в страната алтернативни (онлайн) образователни ресурси, наложени глобално. Основният ни проект в момента е преводът на български на най-мащабния онлайн портал за общо образование в света – Кан Академия (Khan Academy). За безплатното образование на бъдещето – за всички, навсякъде и на световно ниво!

Какво предлагаме:

 • Работа за важна кауза – в сферата на образованието и в неправителствения сектор
 • Страхотен динамичен и амбициозен екип
 • Гъвкаво работно време и място
 • Възможност за творческа свобода, натрупване на професионален опит
 • Включване в голяма общност от привърженици на важна за България кауза
 • Въвличане в глобалната общност на Кан Академия, работеща за един от най-иновативните образователни проекти в света

Задължения и отговорности:

 • Подкрепа за развитието на комуникационната стратегия на организацията
 • Планиране и модериране на онлайн комуникационни кампании заедно с други членове на екипа
 • Създаване на ангажиращо онлайн съдържание – поддръжка на уеб страницата на “Образование без раници”, на блог, на страниците на Кан Академия на български в социалните мрежи (Facebook, Viber community, Instagram),
 • Подготовка на информационни бюлетини
 • Проучване и разработване на платени рекламни канали онлайн
 • Анализ и периодичен отчет за ефективността на комуникационните дейности
 • При интерес, подкрепа и при други PR дейности:
  • Координация на дизайн и печат на промоционални и рекламни материали
  • Изготвяне на презентации, реклами и др.
  • Изготвяне на прес материали, медия мониторинг
  • Планиране и изпълнение на участието на организацията в различни събития (собствени и външни)
 • Редовна онлайн и офлайн комуникация с всички членове на екипа, вкл. по имейл, в онлайн/дистанционни оперативки и др.

Изисквания към кандидатите:

 • Познания в сферата стратегически комуникации и връзки с обществеността, реклама и управление на проекти
 • Интерес и познания в сферата на образованието и навлизането на нови технологии и иновации
 • Отлични писмено изразяване и водене на официална комуникация – устна и писмена – на български и английски език
 • Базисен опит с администриране на онлайн съдържание – уеб страница (WordPress), content management и блог системи; социални мрежи (основно Facebook и Instagram, вкл. реклама); MailChimp; Google Ads; Google приложения (Gmail, YouTube, Drive и др.)
 • Познания за SEO
 • Готовност за интензивна дистанционна работа с колеги по имейл, телефон, Skype, Google Hangouts и др.
 • Добро владеене на софтуер за графичен дизайн, фото, аудио и видео обработване, текстова обработка, изготвяне на презентации
 • Опит с проектен мениджмънт е предимство
 • Страст и умение да разказва истории – с думи, фото и/или видео образи
 • Човек с нестандартни идеи и едновременно притежаващ способността да ги приоритизира и реализира на практика
 • В свои води в света на дигиталното и със силно собствено онлайн присъствие
 • Инициативност, проактивност, самодисциплина, отговорност към поставените задачи и крайните срокове, добра организация на работата
 • Умение за работа в динамична, гъвкава и ведра работна среда

Кандидатстване:

Моля в срок до 7 октомври 2018 г. да ни изпратите на имейл: hi @ obr.education:

 • Автобиография (CV)
 • Мотивационно писмо/видео/фото разказ/презентация/есе/друго, представящо мотивацията Ви да работите с нас и за нашата кауза.

Молим за разбиране, че ще се свързваме само с одобрените кандидати.

За допълнителна информация: Сдружение “Образование без раници”, Розалина Лъскова, изпълнителен директор, (+359) 885 22 60 12, r.laskova @ obr.education

Уеб страница на сдружение “Образование без раници”: https://obr.education/

Facebook страница на Кан Академия на български: https://www.facebook.com/KhanAcademyBG/

Кан Академия на български: https://bg.khanacademy.org/

Представителен клип “Да образоваме българските деца с Кан Академия: https://www.youtube.com/watch?v=gdSByOai7KM

Предстои ново обучение с квалификационни кредити за математици – с подкрепата на HAEMIMONT e с 50% от редовната цена

Сдружение “Образование без раници” и Център за творческо обучение, с подкрепата на HAEMIMONT, организират съвместно обучение за учители по математика на тема “Инструменти за привлекателно образование”. Обучението е с продължителност 16 академични часа. То ще се проведе на 27 и 28 септември 2018 г. (четвъртък и петък) от 9:00 до 17:00 ч. в зала на HAEMIMONT, която се намира на адрес: гр. София 1408 (кв. “Иван Вазов”), ул. „Бяла черква“ 24 – офисна част, офиси 2 и 4 (сградата Red Apple на ъгъла на ул. “Бяла черква” и бул. “Петко Ю. Тодоров”, срещу Южния парк).

За регистрация попълнете следния формуляр.

Обучението е одобрено от МОН със заповед № РД09- 1058/25.01.2017. Успешно завършилите обучението ще получат удостоверение с един квалификационен кредит.

“Инструменти за привлекателно образование” е програма, която представя набор от най-нови технологии, платформи и софтуерни продукти в помощ на учителя и учениците от всяка възраст. Програмата е разработена от експерти в областта на образователните технологии, съобразена е с учебния процес в българските училища и стъпва на доказани иновации от цял свят. В обучението се разглеждат интернет платформи, като важен акцент е Кан Академия (Khan Academy) – най-мащабната и развита като инструмент платформа за общо образование в света, също така изцяло безплатна; друг образователен софтуер в помощ за обучението по математика; устройства; добри практики и насоки за тяхното използване. Програмата акцентира върху това как използването на различни инструменти може да направи уроците по-привлекателни и полезни за учители и учениците, а самият процес на обучение и организирането му – по-лесен и ефективен за всички страни (учители, ученици, родители). Акцентира се на важността от сътрудничество и работа в екип, междупредметни връзки и проектно-базираното обучение. Обучението предоставя набор от разработени практики изцяло на български език, подходящи за учебни часове и извънкласни занятия за ученици от предучилищна група до 12 клас.

Обучението е подходящо както за учители, които активно използват нови технологии в работата си, така и за такива, които предпочитат други методи.

Продължителност на обучението: 16 академични часа

Квалификационен кредит: 1

Цена: За индивидуален участник: 60 лв. с ДДС, благодарение на подкрепата на HAEMIMONT, които даряват ½ стандартната такса за участие (стандартната такса за участие е 120 лв. с ДДС). Цената включва обучение, материали за работа, кафе паузи и обяди, удостоверение за участниците (в електронен формат).

Удостоверение: за всеки участник се издава поименно електронно удостоверение със съответния брой квалификационни кредити.

За регистрация попълнете следния формуляр.

Обучението във фейсбук.

Заплащането се извършва само по банков път:

Титуляр: Образование без раници/ Obrazovanie bez ranitsi

IBAN: BG80RZBB91551006639897

BIC: RZBBBGSF

Банка: Райфайзенбанк

За въпроси и допълнителна информация:

Розалина Лъскова, “Образование без раници”,

0885226012, r.laskova(at)obr.education

Очакваме Ви!

Търсим ново попълнение на екипа си за позицията Мениджър „Маркетинг и партньорства“

 

Сдружение “Образование без раници” работи за модернизиране на образованието в България. Ние локализираме и популяризираме в страната алтернативни (онлайн) образователни и културни ресурси, наложени глобално. Основният ни проект в момента е преводът на български на най-мащабния онлайн портал за общо образование в света – Кан Академия (Khan Academy). За безплатното образование на бъдещето – за всички, навсякъде и на световно ниво!

Позицията:

Мениджър „Маркетинг и партньорства“ изгражда и поддържа устойчиви контакти и партньорства. Целта им, от една страна, е адекватното позициониране на „Образование без раници“ и Кан Академия, и от друга страна – маркетинга и предоставянето на платени услуги и продукти, свързани с идеалните цели на организацията. Целевата аудитория включва институции, училища, компании и други неправителствени организации. В случаите на предоставяне на платени услуги и продукти, отговаря за всички задължения, от предлагане, конкретизиране на нуждите на клиента/партньора, до продажбите. Гарантира удовлетвореност на всички партньори и клиенти и отлична и навременна комуникация с тях, както и водене на нужната документация. Анализира интереси и нужди на потенциални партньори и клиенти и заедно с изпълнителния директор и Управителния съвет разработва цели и план за осъществяване на ключови партньорства и реализирането на продажби (вкл. маркетинг). Гарантира постигането им, като ги отчита на месечна, тримесечна и годишна база. Активно търси, привлича и преговаря с нови партньори и клиенти. При необходимост координира проекти с екипи в други държави (най-вече на английски). Поддържа пълна база данни/ система за управление на контактите. Анализира данни, включително чрез код и(ли) електронни таблици.

Изисквания към кандидатите:

 • Хъс за успех и преследване на каузата за драматично подобрение на образованието в България
 • Интерес и познания в сферата на образованието и навлизането на нови технологии и иновации в образованието
 • Опит с неправителствения сектор или доказано добро разбиране на неговите нужди и динамики
 • Опит с изграждането на ключови партньорства за дадена организация
 • Опит в сферата маркетинг и продажби, търговски представител или демонстрирано отлично разбиране на принципите на продажбите и практиките за обслужване на клиенти
 • Отлични презентационни умения
 • Отлични комуникационни умения и умения за изграждане на позитивни междуличностни взаимоотношения; лъчезарност и умение да говори с плам за работата и каузата си
 • Възможност да превключва бързо от стратегически и „философски“ въпроси към оперативни задачи и детайли на работата
 • Отличен български и английски език, писмено и говоримо
 • Много добри умения за работа с приложенията на Microsoft Office и Google Docs
 • Инициативност, проактивност, самодисциплина, отговорност към поставените задачи и крайните срокове, добра организация на работата; аналитичност и критичност, но и креативност
 • Желание да се учи и стремеж към постоянно развитие
 • Готовност за интензивна дистанционна работа с колеги по имейл, телефон, Skype, Google Hangouts и/или други онлайн инструменти
 • Възможност за командировки в страната

Компетенции, които носят предимство:

 • Опит с разработване на продукт/ продуктов мениджър
 • Умения за анализи на данни, включително чрез код и(ли) с електронни таблици
 • Завършено висше образование в сферата на маркетинга или свързани области
 • Шофьорска книжка

Какво предлагаме:

 • Изключително интересна и динамична работа; за важна кауза с идеална цел – по-добро и модерно образование за всички деца в България, комбинирана с прилагането на (социално-) предприемачески и пазарен подход
 • Работа със страхотен, приветлив, ангажиран и професионален екип, обичащ и вярващ в това, което прави
 • Включване в голяма общност от привърженици на важна за България кауза
 • Въвличане в глобална общност, работеща за един от най-иновативните образователни проекти в света (мрежата на Централата на Кан Академия в САЩ и „езиковите адвокати“ на платформата по цял свят)
 • Възможност за публични изяви, включително в мас-медиите
 • Възможност за много собствена инициатива и едновременно с това – нужна пряка подкрепа от целия оперативен екип, както и Управителния съвет на организацията
 • Работа на пълен или половин работен ден
 • Гъвкаво работно време
 • Възможност за дистанционна работа
 • Офис на организацията, намиращ се в чудесно споделено пространство в центъра на София и в компанията на други активни НПО и стартъпи, работещи за социални, ИТ и други иновации и за позитивна промяна в България
 • Основно възнаграждение, с акцент върху допълнително възнаграждение в зависимост от постигнатите резултати

Кандидатстване:

Моля, в срок до 31 август 2018 г. да ни изпратите на hi @ obr.education:

 • Автобиография (CV)
 • Мотивационно писмо/ видео/ фото разказ/ презентация/ есе / друго, представящо мотивацията Ви да работите с нас и за нашата кауза.

Молим за разбиране, че ще се свързваме само с одобрените кандидати. Процесът по подбор включва преглед на изпратената по имейл кандидатура, едно до две интервюта, както и тест с работни задачи.

 

За допълнителна информация:

Сдружение “Образование без раници”

Розалина Лъскова, изпълнителен директор

(+359) 885 22 60 12, hi @ obr.education

https://obr.education/

https://www.facebook.com/KhanAcademyBG/

https://bg.khanacademy.org/ (версия на Кан Академията на български)

https://www.youtube.com/KhanAcademyBulgarian (дублирани на български видео уроци на Кан Академията)

Да образоваме българските деца с Khan Academy – представителен клип:
https://www.youtube.com/watch?v=gdSByOai7KM

В какъв ритъм се движи “часовникът” на едно швейцарско училище?

Казвам се Христо Колев и съм носител на наградата на “Образование без раници” – безплатно посещаване на учебните занятия в Гимназия Мюнхенщайн, Швейцария и настаняване в швейцарско приемно семейство. Бих искал да благодаря на сдружението за предоставената възможност! Това приключение несъмнено още дълго време ще е сред най-добрите неща, които някога са ми се случвали!

Престоят ми в швейцарския град Мюнхенщайн беше едно от най-паметните събития досега. Срещнах страхотни хора, опознах нова култура и получих невероятната възможност да посещавам училище в страна, чието образование всяка година е класирано сред най-добрите не само в Европа, а и в глобален мащаб.

Общуването с хора от целия свят (в училището имаше много ученици с чуждестранен произход) беше изключително полезно за мен, защото такава обстановка учи на толерантност, разширява хоризонта ти и за мен бе много интересна. Всички съученици бяха безкрайно мили, още от първия ден ме засипаха с покани за различни дейности в свободното време – ходихме на пица, на кафе,  разгледахме зоологическата градина в Базел, играхме футбол и мини голф.

Тук е мястото да изкажа огромната си признателност към моите домакини (Свеня и майка й – г-жа Ким) за топлото посрещане и страхотното отношение по време на целия ми престой – имах възможността да опитам традиционни швейцарски ястия като Raklett, Rösti, Älpnermakrone, както и швейцарски шоколад, разбира се. Свеня посвети цялата седмица изцяло на мен, като не спести време и усилия, за да ми покаже Базел и Мюнхенщайн, да отидем на кино, както и за да говорим по различни интересни теми. Дори бях поканен да посетя тренировката й по плуване за мое голямо удоволствие. Бих искал да благодаря и на г-жа Боп за милото отношение и подкрепата, както и за възможността да направя презентация за Пловдив и за България в рамките на два учебни часа по история,която завърши с интересна дискусия с класа.

Въпреки че владея добре немски език, швейцарският диалект се оказа доста различен и в началото ми беше трудно да го разбирам. За щастие, това не се оказа сериозна пречка, защото в училището се говореше книжовен немски, а след няколко дни  свикнах и нямаше никакви проблеми с комуникацията. В действителност това беше единствената малка трудност по време на престоя ми, която обаче по никакъв начин не попречи на страхотното изживяване.

Разлики между моето училище и това в Швейцария със сигурност имаше. Най-много ми допадна методът на преподаване в повечето часове, включващ дискусия с учениците по дадена тема, като те сами достигат до съответните изводи или получават нови знания. Смея обаче да твърдя, че интензитетът на усвояване на нов материал, както и неговата сложност, са доста по-големи при нас. Това от една страна води до повече ,,напрежение’’ за българските ученици, но от друга – те придобиват по-широк спектър от знания, . Много харесах и материалната база, както и атмосферата в училището, което беше оборудвано с най-нови технологии за интерактивно преподаване. Използваха се много онлайн източници на информация, като доста ученици познаваха Кан Академията. Всички учители бяха изключително мили и добронамерени, като задаваха много въпроси за България и ме каниха да се включвам активно в дискусииите по различни теми.

Бих пожелал на всеки да има възможността да участва в подобна програма и да изпита тези емоции, защото това преживяване може да бъде описано само с една дума – ,,неповторимо’’. За мен това беше безценен опит, подплатен с много смях и позитивни емоции, както и с много нови запознанства, които се надявам да запазя занапред.

По пътя към успеха с Виктория Христова

Коя е всъщност Виктория Христова и с какво се занимава в момента?

Казвам се Виктория Христова и живея в Лондон. Следвам клетъчна биология в University College London (UCL), творец по душа и учен по съдба. В момента работя в университета по проект за международното състезание по инженерна биология iGEM (International Genetically Engineered Machine) в Бостън, Масачузетс.

Като ученичка имах честта да съм бронзов медалист на Международната олимпиада по биология във Виетнам, сребърен медалист на Европейската олимпиада по природни науки в Австрия и награден участник от Международната олимпиада по биология в Дания. Имам златен медал от Международния турнир на младите естествоизпитатели през 2014 г., а през 2017 г. представих собствен проект на Международната конференция по био-антиоксиданти. През 2016 г. бях избрана като делегат в българския отбор за Европейския ученически парламент в Манчестър, а съвсем наскоро бях лектор в първото издание на TEDxSofiaUniversity.

От една година помагам за подготовката на ученици за участие в олимпиади в Националната природо-математическа гимназия в София, а в началото на 2017 г. с група мотивирани българи създадохме сдружение „НПМГ Алумни Клуб“, което да обедини общността от учители и възпитаници на гимназията и същевременно да служи като организация с по-обширната визия за подобряване на българското образование.

Какво те вдъхновява?

С времето открих страстта си към по-достъпна комуникация на науката, което обяснява и текущите ми интереси. Две години бях демонстратор в „Научната лаборатория на Байер“, показвайки красотата на науката на деца и ученици. От февруари тази година съм демонстратор на научни експерименти в Кралския институт на Великобритания – една от най-старите и утвърдени научни институции в света.

Наскоро бях лектор на TEDx, а сега ми предстои и друго вълнуващо занимание – да съм преводач на Кан Академия, заедно с мотивирания екип на сдружение „Образование без раници“.

Обичам дългите разходки из града, разговорите с интригуващи хора, планината и морето. Обожавам да пътувам, да се потапям в градската атмосфера и да опознавам местните навици, кухня и история. Любител съм на киното и фотографията и е моя мечта някой ден да се захвана с креативен фото- или кинопроект. Занимавам се непрофесионално с графичен дизайн, като автор на малки проекти за образователни организации.

Какво приемаш за твоя най-важна кауза и за свое призвание?

Страстта ми към науката се зароди след приема ми в НПМГ, а по-късно открих и „призванието“ си – работа в сферата на образованието. Мечтата ми е да допринеса за една по-добра образователна система на световно ниво: всяко дете да има достъп до качествено обучение, с повече вдъхновяващи учители. Амбицията ми е да създам платформа, която помага на преподаватели, ученици и студенти по цял свят да се развиват в една креативна и интелектуално стимулираща среда, променяйки представата на обществото за това как е „правилно“ да се учи.

В организации като Кан Академия виждам този потенциал за промяна – безплатно образование за всички и прекрасен ресурс за самообучение. Още като ученичка използвах Кан Академия за уроци по физика, а сега за мен тя е вдъхновение за професионално развитие.

Ако трябва да опиша каква е каузата ми и за какво се боря, най-добре бих го свързала с мой любим цитат: „Не знам накъде отивам, но съм на път“. Все още не знам как ще осъществя амбицията си, но съм уверена, че вървя в правилната посока. Вярвам, че бъдещето на образованието се крие някъде между платформи като Кан Академия и конференции като TED, но къде точно – ми предстои да разбера. Оттук нататък поемат вдъхновението, страстта и копнежа за промяна.

Помагаш на млади българи, дори и докато си далеч от България. Защо?

Ежедневно виждам желание и оптимизъм у млади и талантливи българи. От две години се занимавам с подготовка на ученици за олимпиади по биология в НПМГ – гимназията, която ме изгради като личност. Учителите там ми показаха красотата на науката и ме поведоха към сферата на образованието. Винаги ще бъда благодарна на Радослав Александров – млад учен и невероятен преподавател, за вдъхновението, за това, че вярваше в мен и ми показа какво е да си Учител с главно “У”. Този стимул може би беше най-голямата причина да искам да допринеса за развитието на българското образование, било то чрез преподаване или организиране на събития за деца, ученици и студенти.

Ще продължавам да се връщам в България, защото мисълта, че този малък жест може да вдъхнови дори и само едно дете да преследва мечтите си, ме мотивира всеки ден. Когато си далеч от България, си поставен пред два избора: да слушаш за корумпирани политици, за липса на качествено образование, за отчайващи парични статистики или да се фокусираш върху позитивното – деца, които печелят медали по световни олимпиади, млади учени с вяра, мотивирани студенти с креативни стартъпи в изкуството и науката. Направила съм своя избор и вярвам, че за мен той е правилен.