Обучение с квалификационен кредит “Инструменти за привлекателно образование”: за учители по английски език на 1 и 2 декември в София

Сдружение “Образование без раници” и Център за творческо обучение, с подкрепата на фондация Америка за България, организират  съвместно обучение на 1 и 2 декември 2018 г., в София, за учители по английски език на тема “Инструменти за привлекателно образование”.

Обучението е с продължителност 16 академични часа. .

За регистрация попълнете следния формуляр.

Обучението  “Инструменти за привлекателно образование” е одобрено от МОН със заповед № РД09- 1058/25.01.2017. Успешно завършилите обучението ще получат удостоверение с един квалификационен кредит.

“Инструменти за привлекателно образование” е програма, която представя набор от най-нови технологии, платформи и софтуерни продукти в помощ на учителя и учениците от всяка възраст.

Програмата е разработена от експерти в областта на образователните технологии, съобразена е с учебния процес в българските училища и стъпва на доказани иновации от цял свят.

В обучението се разглеждат интернет платформи, като важен акцент е Кан Академия (Khan Academy) – най-мащабната и развита като инструмент платформа за общо образование в света, също така изцяло безплатна; друг образователен софтуер в помощ за обучението по математика; устройства; добри практики и насоки за тяхното използване.

Програмата акцентира върху това как използването на различни инструменти може да направи уроците по-привлекателни и полезни за учители и учениците, а самият процес на обучение и организирането му – по-лесен и ефективен за всички страни (учители, ученици, родители). Набляга се на важността от сътрудничество и работа в екип, междупредметни връзки и проектно-базираното обучение. Обучението предоставя набор от разработени практики изцяло на български език, подходящи за учебни часове и извънкласни занятия за ученици от предучилищна група до 12 клас.

Обучението е подходящо както за учители, които активно използват нови технологии в работата си, така и за такива, които предпочитат други методи.

Продължителност: 16 академични часа

Квалификационен кредит: 1

Цена: За индивидуален участник: 120 лв. с ДДС. Цената включва обучение, материали за работа, кафе паузи и обяди, удостоверение за участниците (в електронен формат).

Удостоверение: за всеки участник се издава поименно електронно удостоверение със съответния брой квалификационни кредити.

Заплащането се извършва само по банков път:

Титуляр: Образование без раници/ Obrazovanie bez ranitsi

IBAN: BG80RZBB91551006639897

BIC: RZBBBGSF

Банка: Райфайзенбанк

За въпроси и допълнителна информация:

Розалина Лъскова, “Образование без раници”,

0885226012, r.laskova @ obr.education

Очакваме Ви!

Обучение с квалификационен кредит “Инструменти за привлекателно образование”: за учители по математика на 11 и 12 декември 2018 във Варна

 

Сдружение “Образование без раници” и Център за творческо обучение, с подкрепата на фондация Америка за България, организира съвместно обучение  на 11 и 12 декември 2018 г. , в град Варна,  за учители по математика на тема “Инструменти за привлекателно образование”.

Обучението е с продължителност 16 академични часа. .
За регистрация попълнете следния формуляр

Обучението  “Инструменти за привлекателно образование” е одобрено от МОН със заповед № РД09- 1058/25.01.2017. Успешно завършилите обучението ще получат удостоверение с един квалификационен кредит.

“Инструменти за привлекателно образование” е програма, която представя набор от най-нови технологии, платформи и софтуерни продукти в помощ на учителя и учениците от всяка възраст.

Програмата е разработена от експерти в областта на образователните технологии, съобразена е с учебния процес в българските училища и стъпва на доказани иновации от цял свят.

В обучението се разглеждат интернет платформи, като важен акцент е Кан Академия (Khan Academy) – най-мащабната и развита като инструмент платформа за общо образование в света, също така изцяло безплатна; друг образователен софтуер в помощ за обучението по математика; устройства; добри практики и насоки за тяхното използване.

Програмата акцентира върху това как използването на различни инструменти може да направи уроците по-привлекателни и полезни за учители и учениците, а самият процес на обучение и организирането му – по-лесен и ефективен за всички страни (учители, ученици, родители). Набляга се на важността от сътрудничество и работа в екип, междупредметни връзки и проектно-базираното обучение. Обучението предоставя набор от разработени практики изцяло на български език, подходящи за учебни часове и извънкласни занятия за ученици от предучилищна група до 12 клас.

Обучението е подходящо както за учители, които активно използват нови технологии в работата си, така и за такива, които предпочитат други методи.

Продължителност : 16 академични часа

Квалификационен кредит: 1

Цена: За индивидуален участник: 120 лв. с ДДС. Цената включва обучение, материали за работа, кафе паузи и обяди, удостоверение за участниците (в електронен формат).

Удостоверение: за всеки участник се издава поименно електронно удостоверение със съответния брой квалификационни кредити.

Заплащането се извършва само по банков път:

Титуляр: Образование без раници/ Obrazovanie bez ranitsi

IBAN: BG80RZBB91551006639897

BIC: RZBBBGSF

Банка: Райфайзенбанк

За въпроси и допълнителна информация:

Розалина Лъскова, “Образование без раници”,

0885226012, r.laskova @ obr.education

Очакваме Ви!

 

 

Програма за обучение Инструменти за привлекателно образование за учители по математика, 25 и 26 октомври 2018 г.

Програма на тема “Инструменти за привлекателно образование” – за учители по математика

Време на провеждане: 25 и 26 октомври 2018 г.

Място на провеждане: зала на Haemimont в сградата Red Apple (ул. “Бяла черква”/ бул. “Петко Ю. Тодоров”, срещу Южния парк)

Обучители:Иван Господинов, Мария Петрова, Георги Гочев

Ден 1 – присъствена част
9:00-9:15 Регистрация на участниците
9:15-9:45 (30 мин) Откриване на обучението:

Представяне на партньорите и техния принос за “привлекателно образование” и работата на учителите в 21-ви век

9:45-10:15 (30 мин) Използване на добавена реалност – чрез сканиране. QR кодове

Мария Петрова

10:15-10.35 (20 минути) Почивка и кафе пауза
10:35-11:35 (60 мин) Инструментът Kahoot – в час с мобилните устройства на учениците  –  Мария Петрова
11:35-12:45 (70 минути) Обяд
12:45-13:15 (30 мин) Глобалното училище на Кан Академия (Khan Academy) – въведение и защо точно тази платформа

Иван Господинов

13:15-13:45 (30 мин) Кан Академия и гледната точка на практиката – с какво платформата е най-полезна за обучението по математика и работата с ученици

Мария Петрова

13:45-14:15 (30 мин) Кан Академия: Практическа задача 1 – създаване на учителски и ученически профили, създаване на виртуален клас

Иван Господинов

14:15-14:45 (30 мин) Кан Академия: Практическа задача 2 – задаване на самостоятелна работа на учениците; проследяване на напредъка; разделяне по групи/нива, наваксване

Мария Петрова

14:45 – 15:00 (15 мин) Кан Академия: учене до съвършенство, “развиваща се интелигентност” и позитивна нагласа към ученето

Иван Господинов

15:00-15.20 (20 мин) Почивка и кафе пауза
15:20 – 15:35 (15 мин) Кан Академия: учене до съвършенство, “развиваща се интелигентност” и позитивна нагласа към ученето

Иван Господинов

15:35-16:05 (30 мин) Viva Cognita. GeoGebra и Виртуален училищен кабинет – ИМИ на БАН

Иван Господинов

16:05-16:35 (30 мин) Google Sheets – споделените таблици в часа по математика

Иван Господинов

16:35-17:05 (30 мин) Google онлайн формуляри – събиране на обратна връзка и споделянето й; или инструмент за тестове

Иван Господинов

 

Ден 2 – присъствена част
9:00-9:15 Регистрация на участниците
9:15-10:15 (60 мин) Създаване на 3D учебник по математика

Георги Гочев

10:15-10.35 (20 мин) Почивка и кафе пауза
10:35-11:05 (30 мин) Photomath

Георги Гочев

11:05-11:35 (30 мин) SketchUp – създаване на 3D геометрични тела

Георги Гочев

11:35-12:45 (70 мин) Обяд
12:45-13:15 (30 мин) Математическа грамотност и как да планираме за нея

Иван Господинов

13:15-13:45 (30 мин) Kolibri и Kolibri Studio: офлайн приложения за универсално образование, вкл. канал на Кан Академия на български език

Иван Господинов

13:45-14:10 (20 мин) Wolfram|Alpha: отговори на фактически въпроси и задачи онлайн, чрез “умно” изчисляване на структурирана информация

Иван Господинов

14:10-14:30 (20 мин) Gapminder: как да разберем света и световните предизвикателства на база надеждна статистика

Иван Господинов

14:30-14:50 (20 мин) Class Dojo: управление на класната стая с мобилни телефони, игровизация за добри учебни и поведенчески навици

Иван Господинов

14:50-15:15 (20 мин) Почивка и кафе пауза
15:15-15:30 (15 мин) Помощни приложения като Google Keep/ Sheets/ Hangouts, Cam Scanner, Doodle, Time Tracker, Mind Meister, QR Code: Как още да улесним работата си? Подготовка за работа по групи

Иван Господинов

15:30-16:15 (45 мин) Помощни приложения и как още да улесним работата си:

Работа по групи

16:15-17:00 (45 мин) Помощни приложения и как още да улесним работата си:

Представяне на изводи от работата по групи

17:00-17:15 (15 мин) Закриване на обучението: обобщение, последваща подкрепа за участниците и обратна връзка

Иван Господинов, Станислава Гатева

 

На 25 и 26 октомври предстои ново обучение с квалификационни кредити за математици – с подкрепата на HAEMIMONT – с 50% от редовната цена

Сдружение “Образование без раници” и Център за творческо обучение, с подкрепата на HAEMIMONT и фондация “Америка за България”, организират съвместно обучение за учители по математика на тема “Инструменти за привлекателно образование”. Обучението е с продължителност 16 академични часа. То ще се проведе на 25 и 26 октомври 2018 г. (четвъртък и петък) от 9:00 до 17:00 ч. в зала на HAEMIMONT, която се намира на адрес: гр. София 1408 (кв. “Иван Вазов”), ул. „Бяла черква“ 24 – офисна част, офиси 2 и 4 (сградата Red Apple на ъгъла на ул. “Бяла черква” и бул. “Петко Ю. Тодоров”, срещу Южния парк).

За регистрация попълнете следния формуляр.

Обучението е одобрено от МОН със заповед № РД09- 1058/25.01.2017. Успешно завършилите обучението ще получат удостоверение с един квалификационен кредит.

“Инструменти за привлекателно образование” е програма, която представя набор от най-нови технологии, платформи и софтуерни продукти в помощ на учителя и учениците от всяка възраст. Програмата е разработена от експерти в областта на образователните технологии, съобразена е с учебния процес в българските училища и стъпва на доказани иновации от цял свят. В обучението се разглеждат интернет платформи, като важен акцент е Кан Академия (Khan Academy) – най-мащабната и развита като инструмент платформа за общо образование в света, също така изцяло безплатна; друг образователен софтуер в помощ за обучението по математика; устройства; добри практики и насоки за тяхното използване. Програмата акцентира върху това как използването на различни инструменти може да направи уроците по-привлекателни и полезни за учители и учениците, а самият процес на обучение и организирането му – по-лесен и ефективен за всички страни (учители, ученици, родители). Акцентира се на важността от сътрудничество и работа в екип, междупредметни връзки и проектно-базираното обучение. Обучението предоставя набор от разработени практики изцяло на български език, подходящи за учебни часове и извънкласни занятия за ученици от предучилищна група до 12 клас.

Обучението е подходящо както за учители, които активно използват нови технологии в работата си, така и за такива, които предпочитат други методи.

Продължителност на обучението: 16 академични часа

Квалификационен кредит: 1

Цена: За индивидуален участник: 60 лв. с ДДС, благодарение на подкрепата на HAEMIMONT, които даряват ½ стандартната такса за участие (стандартната такса за участие е 120 лв. с ДДС). Цената включва обучение, материали за работа, кафе паузи и обяди, удостоверение за участниците (в електронен формат).

Удостоверение: за всеки участник се издава поименно електронно удостоверение със съответния брой квалификационни кредити.

За регистрация попълнете следния формуляр.

Заплащането се извършва само по банков път:

Титуляр: Образование без раници/ Obrazovanie bez ranitsi

IBAN: BG80RZBB91551006639897

BIC: RZBBBGSF

Банка: Райфайзенбанк

За въпроси и допълнителна информация:

Розалина Лъскова, “Образование без раници”,

0885226012, r.laskova(at)obr.education

Очакваме Ви!

Светът на знанието влиза в чата с новото партньорство на Viber и образователната платформа Кан Академия  

Първият учебен ден, 17-ти септември, постави началото на обща кампания на Viber и Образование без раници”, организацията зад българската версия на най-мащабния и безплатен портал за общо образование в света – Кан Академия (Khan Academy).

Rakuten Viber, едно от водещите комуникационни приложения в светa, подкрепя мисията на Кан Академия за качествено безплатно образование на всички. Безкрайният и интересен свят на знанието може да бъде интегриран в чата с приятели чрез специално създадените чат бот, community и стикери.

“Качественото образование е приоритетен въпрос за нашето общество. Вярваме, че благодарение на новите технологии, които младите използват с лекота, ще направим ученето не само по-интересно, но и по-достъпно и ще накараме учителите и учениците да заговорят на един език, като едновременно с това се забавляват в чата”, сподели Атанас Райков, директор бизнес развитие за Източна Европа и Близкия изток във Viber.

“Мотото на Кан Академия е: “Достатъчно е да знаеш само едно – всеки може да научи всичко!” Партньорството с Viber помага това послание да достигне до повече хора и повече деца и младежи да повярват в своите възможности. С Кан Академия, както и с новите ни Viber приложения, ученето може да бъде навсякъде, може да бъде забавно и най-вече – достъпно за всеки”, разказа Розалина Лъскова, изпълнителен директор на сдружение “Образование без раници”.

За да подпомогне популярността на глобалния образователен сайт в България, Viber предоставя безплатен достъп до новия стикер пакет на Кан Академия. Героите и аватарите на обучителната платформа оживяват в чата, за да направят ученето и споделянето на знания още по-атрактивно, не само за учители и ученици, но и за всички, които обичат да се изразяват образно и цветно.

Потребителите на Viber могат да се абонират и за страхотния чатбот на Кан Академия, в който да намерят вдъхновение с интересни факти от света на знанието, както и игри – предизвикателства на различни теми, с които да научат нови неща, да печелят точки и да се състезават с приятели.

Кан Академия  стартира и свое  Viber Community, насоченo специално към всички учители – новатори. Последователите му имат достъп до всички новости около Кан Академия и други наложени безплатни приложения за образование. В общността се инициират още дискусии около използването на технологии и иновации в учебния процес, споделят  се интересни обучения и събития.

За Кан Академия (Khan Academy):

Кан Академия разполага с близо 10 000 видео урока и с над 100 000 интерактивни упражнения – безплатни и ползващи се от 66 милиона потребители в над 190 държави. Те са вградени в учебна социална мрежа, като учителите (и родители) могат да направляват и проследяват напредъка на всеки поотделно и на целия клас. Уроците обхващат най-вече учебните предмети от 1-ви до 12-ти клас, подготвителни модули от университетското образование и множество уроци от общокултурен характер.

Създадена през 2006 г. от Салман Кан (чието име носи платформата), тя се превежда на над 30 езика. За българската версия е отговорно сдружение “Образование без раници”. Към момента тя вече съдържа над 3500 видео урока, както и десетки хиляди упражнения, статии и проекти по математика, компютърно програмиране, компютърни науки, биология, химия, астрономия и космология, здраве и медицина и др. Локализацията на Кан Академия е възможна благодарение на основния партньор на сдружението – Фондация “Америка за България”, както и на други дарители като Обществения борд на Telus International Europe, Skyscanner и много индивидуални лица и доброволци. Предстои превод на останалото съдържание на платформата.

Научете повече за Кан Академията и “Образование без раници”:

За Rakuten Viber:

В Rakuten Viber свързваме хората, без значение кои са и откъде са. Нашите потребители по света имат достъп до разнообразие от функционалности като индивидуални съобщения, видео обаждания, групови чатове, актуализации и дискусии с техните любими марки и известни личности. Ние предоставяме на нашите потребители сигурна и свободна среда, където да споделят емоциите си.

Rakuten Viber е част от семейството на Rakuten Group, световен лидер в електронната търговия и финансовите услуги.

Присъедини се към Viber сега!

Можеш да изтеглиш актуалните елементи от корпоративната идентичност на Viber от нашия brand center