Безплатни уебинари

Уебинари Google Classroom+Khan Academy+ Eddpuzzle и MS Teams+ Khan Academy+Edpuzzle

Основни акценти

Не ни е за първи път да сме в онлайн обучение, но искаме да сме все по-добри:

 • Как да сме сигурни, че учениците са ангажирани?
 • Как да получаваме достатъчно добра обратна връзка от дистанционния учебен процес?
 • Как да оценяваме учениците по-гъвкаво, докато сме онлайн?
 • Как да структурираме учебния процес така, че учениците да наваксват пропуски?

Заповядайте на двата безплатни уебинара на “Образование без раници” в подкрепа на всички учители, излизащи в онлайн обучение. Ще отговорим на горните въпроси с конкретни практики с трите базисни дигитални инструменти, с които да гарантирате добър и ефективен учебен процес онлайн:

Събота, 23.10.21 г., 11.00 – 13.00 ч. с Google Classroom + Khan Academy + Edpuzzle 

Неделя, 24.10.21 г., 11.00 – 13.00 ч. с Microsoft Teams + Khan Academy + Edpuzzle

Уебинарите са за всички, които искат да научат повече за представяните инструменти, да подобрят практиките си и в крайна сметка да се чувстват по-уверени в работата си. А уверените учители постигат по-добри резултати с учениците си!

За регистрация: https://bit.ly/3DVKht8

Място на провеждане: онлайн

Контакт:

Станислава Гатева, координатор проекти

ел. поща: s.gateva@obr.education

тел: 0878 35 05 05

Водещи

Иван Господинов, председател на “Образование без раници”. Учител, обучител на учители, изследовател и докторант по философия на образованието. Даниел Чолаков, член на УС на “Образование без раници”.

Организатор: Сдружение “Образование без раници”

Уебинар „Данни за всеки ученик и Кан Академия“

Основни акценти

 •  Все по-добри резултати по математика и не само?
 • Защо и как с един поглед да следим нивото и напредъка на всеки отделен ученик и клас?
 • Как още по-добре да подкрепяме всяко дете – докато разбере всичко, дори по “страшната” математика?
 • Как според нивото му да му задаваме самостоятелна работа и обратна връзка, така че да го насърчаваме и мотивираме, дори дистанционно?
 • Как още по-лесно да информираме родители, РУО и МОН?
 • Как новата програма “Данни за качествено образование с Кан Академия” 2021-2022 ще ни помогне за това?
 • И какви са ползите да се включим в първо национално изследване на въздействието от платформата Кан Академия, подкрепено и от МОН?

Водещи

Иван Господинов, председател на “Образование без раници”. Учител, обучител на учители, изследовател и докторант по философия на образованието. Даниел Чолаков, член на УС на “Образование без раници”. Анализатор на големи данни, създаване на стойност за организации и обществото чрез математическото мислене и машинно учене.
Розалина Лъскова, изпълнителен директор на “Образование без раници”.

Организатор: Сдружение “Образование без раници”

Работата с малцинствени групи – предизвикателство за всеки педагог

Основни акценти

 • Работа с родителите по време на обучение от разстояние;
 • Мотивация и специфика на работата в училище с уязвими групи;
 • Как се обучават децата, които не са участвали в дистанционното обучение и какво предстои за тях.

Водещи

Росен Богомилов, заместник- директор в 106 ОУ “Григорий Цамблак”, гр. София и член на УС на Фондация “Заедно в час”.
Галина Тимова, заместник-директор в 75 ОУ “Тодор Каблешков”, гр. София

Модератор

Иван Господинов, председател на сдружение “Образование без раници” и главен обучител на учители, учител по философия и немски език в Професионална гимназия по дигитални науки СофтУни Светлина.

Организатор: Сдружение “Образование без раници”

Дистанционното обучение по света и у нас. Какво се случи всъщност?

Основни акценти

 • Как реагираха различните правителства по света за пролъджаване на учебния процес?
 • Какви практики въведоха?
 • Как ангажираха учениците?
 • Какви други проблеми съпътстваха дистанционното обучение ?
 • Защо България се справи много добре в сравнение с останалата част от света?

Водещи

Иван Господинов, председател на сдружение “Образование без раници” и главен обучител на учители, учител по философия и немски език в Професионална гимназия по дигитални науки СофтУни Светлина, алумни на Заедно в час.

Организатор: Сдружение “Образование без раници”

Ролята на директора за обучението в електронна среда

Основни акценти

 • Как се организира работата в електронна среда?
 • Как се избира платформа?
 • Как се подготвят хората за работа в нея?
 • Как се проверява дали всичко функционира ефективно?
 • Как се планира следващата учебна година?
 • Опитът от гледната точка на учител при организирането на обучението в електронна среда.

Водещи

Иван Господинов, председател на сдружение “Образование без раници” и главен обучител на учители, учител по философия и немски език в Професионална гимназия по дигитални науки СофтУни Светлина.
Кина Котларска, директор на СУ “Емилиян Станев”, Велико Търново от 8 години. По професия учител по история, доктор по педагогика, владее френски, руски и словашки език. СУ “Емилиян Станев” е най-голямото училище в област Велико Търново.

Организатор: Сдружение “Образование без раници”

Светът на тийнейджърите офлайн и онлайн

Основни акценти

 • Промените в тялото;
  начина на мислене и психиката на юношите;
 • Важността на приятелството, любовта и
  поемането на рисковете;
 • Каква е ролята на учителя и родителя в този важен период от порастването.

Водещи

Иван Господинов, председател на сдружение Образование без раници, главен обучител на учители, учител в Професионална гимназия по дигитални науки СофтУни Светлина.
Ралица Михайлова, психолог към Национален център за безопасен интернет и асоциация “Родители”. Национален център за безопасен интернет, работи за повишаване на дигитално-медийната грамотност на децата и младите хора и защитата им в интернет от 2005 г. Той се координира от неправителствената Фондация “Приложни изследвания и комуникации” в партньорство с Асоциация “Родители”.

Организатор: Сдружение “Образование без раници”

Философия на образованието и образованието по философия

Основни акценти

 • Каква е целта на образованието?
 • Кого трябва да образоваме?
 • Какво трябва да се преподава?
 • Необходимо ли е образованието да е съобразено с интересите и възможностите на учащите?
 • Как трябва да образоваме?
 • Как се случва образованието по философия?
 • Какви са ползите?
 • Какви са предизвикателствата?
  Какво можем да очакваме или поискаме за образованието по философия?
 • Какво е бъдещето на образованието?

Водещи

Иван Господинов, председател на сдружение “Образование без раници” и главен обучител на учители, учител по философия и немски език в Професионална гимназия по дигитални науки СофтУни Светлина.
Камен Киров, начален учител и учител по дисциплините от философския цикъл; обучител по “Ненасилствена комуникация” (метод, развит от психолога д-р Маршал Розенберг); обучител в сферата на неформалното учене, младежките обучения и ученето чрез преживяване; фасилитатор на методи за развиване на самостоятелно, критично и общностно мислене – Игра за световен мир, Философия с деца, Самоорганизирано учене

Организатор: Сдружение “Образование без раници”

Игровизация на учебния процес

Основни акценти

Могат ли учениците да станат детективи и да решават загадки в час или за домашно? Или да се научат оцеляват (на остров) с ограничени ресурси като част от обучителния процес? Може ли подобен подход да се приложи за часовете по математика, рисуване, физическо и литература? Или по икономика и история (и т.н.)? Как освен за уменията по даден предмет, с помощта на игри да работят и за по-добро развитие на екипна работа и други меки умения?

 • Използване на (не)популярни игри за разнообразни умения и по-голяма мотивация на учениците
 • Добри практики и идеи за игровизация

Водещи

Иван Господинов, председател на сдружение “Образование без раници”, главен обучител на учители, учител в Професионална гимназия по дигитални науки СофтУни Светлина.
Иван Драгомиров, учител в начален етап в СУ “Христо Ботев”, гр. Козлодуй, възпитаник на Заедно в час

Организатор: Сдружение “Образование без раници”

Какво научихме за ученето по време на извънредното положение?

Основни акценти

Два месеца след обявяването на извънредното положение, свързано с COVID-19, е време да обърнем поглед назад и да видим на какво ни научи тази ситуация от гледна точка на най-сериозната промяна, която засегна значима част от обществото: образователният процес трябваше за ден да се премести от класната стая в хола/детската/кухнята/спалнята. И не просто да се премести, но и да продължи да се случва. Какво се промени и как това ще повлияе на нас като общество в бъдеще?

 • Промени ли се ученето и как?
 • Какво ново научихме по време на извънредното положение, което ще допринесе за нашето собствено личностно израстване и за цялостното предефиниране на формалното образование?

Водещи

Иван Господинов, председател на сдружение “Образование без раници”, учител в Професионална гимназия по дигитални науки СофтУни Светлина.
Д-р Теодора Върбанова, специалист Решения за образованието, Майкрософт Централна и Източна Европа, доктор по икономика от Софийски университет “Св. Климент Охридски”, Стопански факултет

Организатор: Сдружение “Образование без раници”

Онлайн безопасност при организирането на дистанционно преподаване

Основни акценти

 • Какви са основните рискове при онлайн работата с ученици?
 • Как можете да ги избегнете или предотвратите?
 • С какви стратегии за безопасност можете да запознаете учениците и родителите, така че дистанционното обучение да не поражда опасности за учениците и устройствата, на които работят?
 • Характеристики на платформите, които осигуряват безопасна среда за учене.

Водещи

Иван Господинов, председател на сдружение Образование без раници, главен обучител на учители, учител в Професионална гимназия по дигитални науки СофтУни Светлина.
Георги Апостолов, координатор на Националния център за безопасен интернет. Национален център за безопасен интернет, работи за повишаване на дигитално-медийната грамотност на децата и младите хора и защитата им в интернет от 2005 г. Той се координира от неправителствената Фондация “Приложни изследвания и комуникации” в партньорство с Асоциация “Родители”.

Организатор: Сдружение “Образование без раници”

Google класна стая с Кан Академия: добрите практики на едно място

Основни акценти

Повече за платформите: Google класна стая е част от облачната платформа G Suite за образованието. Приложението е специално създадено от Google за образователни организации. Google класна стая улеснява връзката между ученици и учители – както в училище, така и извън него. Позволява използването на всякакъв вид електронно учебно съдържание, интегрира се с различни обучителни платформи и приложения. Приложението е мощен инструмент за управление и организиране на виртуални класни стаи.

Повече за G Suite за образованието и Google класна стая: https://cloud.cct.bg/

Водещи

Иван Господинов, председател на сдружение Образование без раници, главен обучител на учители, учител в Професионална гимназия по дигитални науки СофтУни Светлина.

Александър Ангелов, управител на Център за творческо обучение

Специален гост: Ива Асенова, заместник-директор в 51 СУ Елисавета Багряна

Организатор: Център за творческо обучение, Сдружение “Образование без раници”

Дистанционно обучение с MS Teams и Кан Академия (Khan Academy)

Водещи

Иван Господинов, председател на сдружение Образование без раници, главен обучител на учители, учител в Професионална гимназия по дигитални науки СофтУни Светлина.

Организатор: Сдружение “Образование без раници”

Работа с Кан Академия и Google Classroom за дистанционно преподаване

Водещи

Иван Господинов, председател на сдружение Образование без раници, главен обучител на учители, учител в Професионална гимназия по дигитални науки СофтУни Светлина.

Александър Ангелов, управител на Център за творческо обучение.

Специален гост: Ива Асенова, заместник-директор в 51 СУ Елисавета Багряна

Организатор: Сдружение “Образование без раници”

Онлайн кръгла маса “Успешен учебен процес и реалностите на дигитализацията”

Основни акценти

 • Практики за комбинирано обучение в условията на пандемия – по света и у нас, и как това променя образованието във всяко училище.
 • Как се справиха българските учители в извънредната ситуация – какво могат да научат от нас други държави и какво можем да подобрим в България. Резултати от мета-анализ на сдружение “Образование без раници”.
 • По-добро и по-лесно структуриране на образователния процес чрез технологиите – и каква подкрепа могат да получат учителите за това.
 • Характеристиките на иновативните училища.
 • Възможностите, които откриват безплатни образователни инструменти като предлаганите от МОН, тези на Google for Education или такива като Кан Академия.
 • Дискусия за предизвикателствата във Вашите институции и преглед на възможности за подкрепа и възможни решения.

Водещи

Иван Господинов, председател на сдружение “Образование без раници”, образователен експерт и обучител на учители. Учител по философия и немски език. Докторант по Философия на образованието в Католическия университет на Айхщат–Инголщат. Магистър Образование от Университета в Единбург; бакалавър Философия и социални науки от Лайпцигския университет и Философия от Университета Лудвиг Максимилиан в Мюнхен. Консултант и координатор към проект на Министерство на образованието за дигитализация на училища. Носител на награда за иновации в образованието на ICT Media и част от списъка на Форбс България „30 под 30“ за 2016 г.
Розалина Лъскова, изпълнителен директор на сдружение “Образование без раници”, с опит в управлението на неправителствени организации и мащабни проекти, в това число председател на управителния съвет на MitOst e.V., Берлин, между 2014 и 2018 г. Дипломиран юрист от Университет Хумболт в Берлин, магистър Бизнес администрация от УНСС.
Станислава Гатева, координатор проекти и обучения в сдружение “Образование без раници” с опит в управление на иновативни образователни проекти по програмите на Европейската комисия за развитие на професионални и личностни умения на ученици и учители, виртуална координация на екипи от различни държави и организации, въвеждане на нови организационни процеси, мониторинг и оценка на качеството, и др. Бакалавър по маркетинг в УНСС и магистър по управление на проекти в МВБУ.

Организатор: Сдружение “Образование без раници”