Дигитални училищни лидери

Очаквайте скоро новата ни програма „Дигитални училищни лидери”

Програмата „Дигитални училищни лидери” на сдружение „Образование без раници” цели да изгради капацитета на училищни директори и учители в управлението на дигиталните образователни процеси. 

Основни предимства на програмата

  • Ще ви помогне да навигирате с лекота в съвремените дигитални платформи и ресурси и да избирате най-ефективните инструменти за нуждите на вашето училище.
  • Ще ви помогне да развиете умения за оценка на нивото на интерактивност на дигиталните ресурси при реална употреба в училище и за подкрепа на вашите колеги да балансирано технологиите и по начин, който подобрява резултатите от обучението.
  • Ще придобиете теоретични знания, за да подкрепите училищния екип при планирането на иновативни проекти, при проследяването на напредъка и при оценката на ефективността им. 
  • Ще ви подготви да работите в синхрон с цялостната визия на училището като използването на технологията е в съответствие с по-широките образователни цели. 
  • Ще ви подкрепи в усилията  вашето училище да отговори на нуждите на учениците в един все по-дигитален свят.

Независимо дали сте заместник-директор, ръководител на ИКТ, или педагогически специалист, тази програма може да ви помогне да станете лидер в управлението на дигиталните образователни процеси.

Предстои

онлайн и присъствено

48 учебни часа

3 кредита

„Въведение в училищната дигитализация“: демо курс на програмата „Дигитални училищни лидери“

Въведение в училищната дигитализация“ е 5-седмичен онлайн курс, предназначен да помогне на учители и директори да разработят план за дигитализиране на учебните процеси на ниво класна стая или училище. Онлайн курсът, с лектор председателя на „Образование без раници” Иван Господинов, се осъществява в партньорство със SoftUni и е демо на предстоящата програма на сдружението „Дигитални училищни лидери”. Не се предоставят кредити за участие.

Ако се колебаете дали курсът „Въведение в училищната дигитализация“ е за вас, запишете се на безплатния онлайн семинар, който ще се проведе на 30.03.2023 г. от 19:00 ч. Днес всеки учител вече е използвал една или повече дигитални практики. Но дигиталната трансформация на ниво образователна система все още изостава. В семинара Защо е важна училищната дигитализация? ще се обсъдят основните педагогически принципи и рискове при прилагането на технологии.