Дигитални училищни лидери

Програма за обучения и менторска подкрепа

Управлявай дигиталната промяна в своето училище!

Програмата цели да подготви участващите да създават и управляват иновативни проекти, свързани с дигитализацията на учебните процеси и прилагането на изкуствен интелект, включително в STEM обучението. 

Местата са ограничени!

онлайн и присъствено

4 присъствени дни

3 кредита

Научете повече за програмата от един от лекторите, Ирина Филипова!

Ирина е учител и обучител с богат опит по програми, насочени към развиване на умения чрез използване на технологиите в класната стая. Включително в ролята си на заместник-директор е отговаряла за въвеждането на технологии в училище и квалификацията на нейните колеги.

  Кой може да кандидатства

  • Директори   
  • Заместник-директори
  • Ръководители на направление „Информационни и комуникационни технологии“
  • Педагогически съветници
  • Учители с интерес в прилагането на иновации на училищно ниво

  Кога се провежда програмата

  В момента кандидатсването е затворено, но можете да заявите интерес тук и ще се свържем с вас при отваряне на програмата.

  Фокус върху индивидуалните потребности на всеки участник и неговото училище

  • Конкретика и практически идеи
  • Индивидуално менториране от квалифициран екип по практически проекти
  • Отворено пространство за критични дискусии и споделяне
  • Методическа подкрепа и след края на програмата

  Научете повече за програмата от безплатен уебинар!

  Ако се колебаете дали програмата е подходяща за вас, гледайте записите от безплатния уебинар на тема „Дигиталният лидер във времето на изкуствения интелект“ с водещи Ирина Филипова и Иван Господинов.

  По време на уебинара ще научите:

  • Как може да се засили дигиталния капацитет на ключови за училищата кадри, a с това и на целите училища?
  • Можем ли да подпомогнем максимално училищата да управляват дигитализацията адекватно, както в класната стая, така и на ниво управление на училището?
  • Как да се използва изкуственият интелект и дигиталните технологии в училище по възможно най-полезен за учители и ученици начин?

  Част 1

  Част 2

  Обучители

  Ирина Филипова

  Ирина Филипова

  Учител и обучител с богат опит по програми, насочени към развиване на умения чрез използване на технологиите в класната стая. Сертифициран коуч към Международната коучинг федерация. Стипендиант по програма „Специалист образователни технологии“ на Фондация “Америка за България”, Ню Йорк, САЩ, 2016 г. и ментор на следващите участници през учебната 2017/2018 година.

  Иван Господинов

  Иван Господинов

  Председател на УС на сдружение „Образование без раници“, учител по философия и гражданско образование, докторант по философия на образованието към Католическия университет на Айхщат–Инголщат в Германия, експерт по образователни политики и дигитална трансформация в клас и училище. Консултира институции като МОН, обучава директори и учители.

  Обучителен алгоритъм

  • 3 последователни присъствени дни в началото на програмата
   1 присъствен ден в края на програмата
  • 3 месеца самостоятелна работа с менторска подкрепа 
  • 1 изготвен иновативен проект от всеки участник в края на програмата

  5 стъпки към дигитално лидерство

  1. Старт: оценка и диагностика 

  Всеки участник ще събере и анализира по зададени критерии информация относно състоянието на дигитализацията в училището му, което ще бъде основа за практическата му работа по време на програмата.

  2. Развитие: теория и стратегия

  По време на тридневното присъствено обучение, участниците ще научат как и ще анализират дигиталния капацитет и иновативните нужди на колегите и училището си, както и начините, по които те могат да се адресират. Това ще послужи за основата на бъдещия им иновативен проект. 

  3. Интеграция: практическо приложение 

  С помощта на менторите и колегите им от курса, участниците ще подготвят и проведат уроци на базата на проектно-базираното обучение и с използването на дигитални ресурси.

  4. Проект: иновация и лидерство

  С подкрепата на менторите, участниците ще разработят иновативни проекти на ниво училище. На еднодневно присъствено събитие в София, те ще представят своите проекти, ще обменят опит и идеи с останалите и ще отпразнуват финала на програмата с получаване на сертификатите си.

  5. Устойчивост: методическа подкрепа

  Сдружение “Образование без раници” ще продължи да подкрепя участниците и техните училища и след края на програмата.

  7 умения на дигиталния училищен лидер

  След обучението всеки участник ще може да:

  1. Прави оценка на дигиталните нужди на колегите и училището си

  2. Организира обсъждания на ценностите, етиката и нагласите при употребата на технологии и да предлага конструктивни решения

  3. Формулира визия за дигитализация на учебния процес

  4. Планира целите, критериите и нужните ресурси при въвеждането на иновация в училище, свързана с нови технологии

  5. Съдейства на колеги учители при въвеждане и прилагането на нови дигитални практики и използване на иновативни методи на преподаване или участие в иновативен дигитален проект

  6. Организира и провежда вътрешноучилищни обучения, свързани с дигитализацията на учебния процес и иновативни методи на преподаване

  7. Създава и представя проект за иновация, свързана с технологии, както и да дава и получава конструктивна обратна връзка

  Условия на участие

  Критерии за избор на участници

  • Да заемате една от посочените позиции във Вашето училище
   • Директор   
   • Заместник-директор
   • Ръководител на направление „Информационни и комуникационни технологии“
   • Учител
   • Педагогически съветник
  • Да имате поне 3-годишен опит в училището си (познавате колегите си, знаете какви са предизвикателствата и имате интереси в прилагането на иновации на училищно ниво)
  • Да имате сериозна мотивация за участие в програмата и достатъчно време за активно участие във всичките й етапи
  • Можете да предоставите аргументирано писмо за подкрепа от Вашето училище за участие в програмата и за използване и прилагане на наученото в училище. 

  Такса участие

  1000 лв./участник

  • Таксата покрива участието Ви в програмата присъствените обучителни дни и трите месеца работа с ментори, обучителни материали и ресурси. 
  • Пътните и настаняването за четирите присъствени дни не са включени в таксата, като екипът на “Образование без раници” има готовност да Ви подпомогне с намиране на подходящи места при необходимост от Ваша страна.
  • Необходимо е да заплатите таксата за участие в срок до 3 дни след известие, че сте одобрени за участие. Ако не заплатите таксата в срок, мястото Ви не е гарантирано.

  Местата са ограничени!

  Квалификационни кредити

  Обучението е одобрено от МОН със заповед № РД 09-3556/13.07.2022 г.  Успешно завършилите получават 3 квалификационни кредита, както и електронно удостоверение.

  За въпроси и допълнително информация

  Павлина Петрова, програмен директор Работа с училища и учители
  „Образование без раници“
  p.petrova@obr.education 
  +359877432943

  Искаш да подкрепяш дигиталната трансформация на твоето училище?

  Заяви интерес за програмата и стани Дигитален училищен лидер.

  Повече за нас

  • Мисия
  • Годишни доклади
  • Защо Кан Академия е №1 безплатна платформа в света?
  • По-силни по математика с Кан Академия
  • Обучения за учители 
  • Безплатни уебинари
  • Състезания с Кан Академия
  • Ученици „посланици“ на Кан Академия

  Контакти

  hi@ obr.education

  Розалина Лъскова
  Изпълнителен директор
  r.laskova@ obr.education
  (+359) 885 226012

  Последвай Кан Академия на български:

  Първото по рода си приложение в България, което обхваща основните общообразователни предмети – напълно безплатно!