Дейности

Локализация (на български) на безплатната образователна платформа Кан Академия

В Кан Академия (Khan Academy) има над 10 000 видео урока и 100 000 интерактивни упражнения – от математика и науките през история на изкуството до кариерно ориентиране и анимации със студио Пиксар. Платформата следва принципа “учене до майсторство” и предоставя инструменти за управление на класната стая. Кан Академия има и мобилно приложение на български език, а за най-малките – още от 2-годишна възраст – предлага страхотното и отново напълно безплатно приложение Khan Academy Kids (засега само на английски език, но напълно интуитивно и много харесвано и от българските дечица). 

Обратна връзка от ученици и учители за платформата Кан Академия – тук.

Подкрепа за учители и училища

Екипът на „Образование без раници“ помага на учителите да работят с Кан Академия, да развиват дигиталните си умения, да управляват и разнообразяват класната си стая с различни (дигитални) инструменти; показваме им и различни подходи, с които да запалят децата по ученето, да ги мотивират да са все по-добри и да станат отлични професионалисти в дадена област.

 • От есента на 2023 г. започнахме амбициозен тригодишен проект в 2 столични училища с ниски оценки на изпитите по математика след 7. клас. Целта е да помогнем на учениците да повишат успеха си по математика чрез Кан Академия. Също така искаме да докажем въздействието на платформата и да насърчим и други учители и училища в страната да последват този пример.
 • Създадохме в Кан Академия безплатен курс за подготовка за изпитите след 7. клас! До края на 2024 г. ще изготвим и подготвителен курс за НВО 4. клас.
 • В началото на 2023 г. проведохме пилотна програма за учители посланици на Кан Академия. Учителите посланици в продължение на 3 месеца представиха платформата на близо 500 свои колеги. Планираме да продължим и разширим програмата и през учебната 2023/24 година.
 • В рамките на Erasmus проекта Khan4STEM работихме усилено за повишаване дигиталната готовност на учителите и за дигиталното включване на учениците. Част от безплатните ресурси, разработени в рамките на проекта, включват наръчник с дигитални практики за учители, записи от уебинари, обучителна програма и др.
 • През 2023 г. проведохме пилотен курс по новата програма „Дигитални училищни лидери”, която цели да изгради капацитета на училищни директори и учители в управлението на дигиталните образователни процеси. 
 • През 2022 г. проведохме първата си конференция, „Двете лица на технологиите в образованието: Стрес и прогрес“, на която със специално интервю се включи създателят на Кан Академия Салман Кан. Участваха  учители, директори, двамата предходни министри на образованието, представители на РУО, МОН и неправителствения сектор.
 • Като партньор на ОУ “Васил Левски”, Разград в проект Математиката е за всеки” въведохме ползването на Кан Академия в часовете по математика на 6. клас с цел по-добро наваксване на пропуските от пандемията.
 • През 2021 г. проведохме безплатна програма за училища „По-силни по математика с Кан Академия“, с която обучихме и подкрепихме над 50 учители с въвеждането в инструментариума на Кан Академия с цел подобряване резултатите по математика на цял клас или училище. В рамките на програмата проведохме проучване на ползите на Кан Академия в България сред 1500 ученици и обобщихме ключовите изводи в достъпна статия.
 • През 2020 г. създадохме и поредица от безплатни ресурси, с които да подкрепим работата на учителите и преминаването към дистанционно обучение в условията на извънредно положение поради Ковид-19. Такива са например безплатните уебинари за учители.

 

Подкрепа за образователните институции в България

  „Образование без раници“ консултира Министерство на образованието и науката по отношение на нуждите и възможностите за дигитализация на образованието в България, включително по време на извънредното положение през 2020 г.

  С наш екип от 90 учители по всички учебни предмети подкрепихме създаваната от Министерство на образованието единна електронна образователна платформа „Дигитална раница“, а с две други организации работихме по Методика за качество на дигиталните образователни ресурси за същата държавна платформа.

  Подкрепа за учениците и родителите им

  Насърчаваме учениците да изграждат нагласа за развитие и да овладяват нови умения чрез различни инициативи, например:

  Консултации на директори и училищни администратори

  Консултираме по темите дигитализация на учебния и работния процес в училището, въвеждане на иновации, кандидатстване за статут на иновативно училище и др.