Наваксване на пропуските по математика с Кан Академия в прогимназия

Нов 3-годишен проект с подрепата на Фондация УниКредит

От есента на 2023 г. започнахме амбициозен тригодишен проект в 2 столични училища с ниски оценки на изпитите по математика след 7. клас. Целта е да помогнем на учениците да повишат успеха си по математика чрез Кан Академия. Също така искаме да докажем въздействието на платформата и да насърчим и други учители и училища в страната да последват този пример.

Визитка на проекта

Цели на проекта

  • Повишаване мотивацията за учене и успеха по математика в прогимназия чрез използване на Кан Академия
  • Доказване на ефекта от работата с Кан Академия
  • Популяризиране на успешния пример на двете участващи училища 
  • Насърчаване на други училища в страната да подкрепят работата на учителите и учениците си – с доказано помагащи дигитални ресурси и инструменти като Кан Академия.
  • Създаване на безплатни ресурси за подготовка за НВО след 7. клас, които да допълнят наличния в Кан Академия курс за подготовка за НВО след 7. клас 

Нашите амбиции

Финансирането от Фондация УниКредит ще ни помогне да работим дълъг период на терен в училищата, да подкрепяме целенасочено учителите по математика, които през учебната 2023/2024 г. поемат 5 клас. По този начин ще можем не само да предоставяме помощ отстрани, а да бъдем част от текущото решаване на проблеми, особено с ученици без добра основа, които имат големи пропуски в знанията.

В продължение на три години “Образование без раници”, заедно с училищата партньори, ще прилага и ако се налага адаптира материалите от Кан Академия, за да бъдат разбираеми и лесно усвоими от споменатата група ученици.

В рамките на проекта ще извършваме текуща оценка на въздействието на работата с Кан Академия, като в края на третата година ще имаме уникална изследователска информация, която ще ни помогне да предлагаме по-добър образователен продукт.

Същевременно учителите ще са получили дългосрочна помощ в ежедневните си усилия да подобряват нивото на знания на учениците по математика, а училищата в стремежа си да намаляват отпадащите.

Повече за програмата

С инициативата „Call for Education“ Фондация УниКредит ангажира местните банки от групата на УниКредит в подкрепа на проекти, посветени на преодоляването на неравнопоставеността в образованието в България и Румъния. Call for Education финансира организации с нестопанска цел, които работят в полза на ученици в начална, прогимназиална и гимназиална възраст, с основни акценти:

  • Справяне с преждевременното напускане на училище;
  • Продължаване на образованието в университет;
  • Придобиване на нужните умения за навлизане на пазара на труда;

Печелившите проекти в България:

  • Сдружение „Образование без раници“ с проекта „По-успешни по математика с Кан Академия в прогимназия“
  • Младежка фондация “Арете”- България с проекта „Uni Youth – Насърчаване на възможности за високи постижения в образованието на ученици от ромски произход“
Силвия Капелини

Силвия Капелини

Генерален мениджър на Фондация УниКредит

Ние оценявахме няколко важни елемента – сериозността на организациите, които стоят зад проектите, възможностите им да работят с деца, тяхната финансова независимост, за да не разчитат само на нашите средства, а да продължат да осигуряват и в бъдеще проекта си, способността им да прилагат иновативни решения. Имаше значение и ефективността на разходите, така че по-голямата част да отива в програмите, а не в поддръжка на организационната структура. Очакваме осезателни резултати […] Знам, че когато инвестираме в образование, трябва да сме търпеливи, защото резултатите идват минимум след година или по-дълъг период. […] Аз съм сигурна в тях, защото имат сериозна история с доказани резултати.