Свободни образователни ресурси за украинските деца

Безкоштовні освітні ресурси для українських дітей

 

Публикацията е обновена на 29 март в 12:12 ч.

Read in English

От “Образование без раници” искаме да сме полезни на бягащите от войната украински деца и семейства, както и на всички доброволци и учители в България, които ще помагат за продължаване на образователния процес на децата бежанци. За целта събрахме по-долу и ще обновяваме периодично информация за свободни обучителни онлайн ресурси, които да подпомогнат децата да продължат да учат и да усещат радостта от знанието, въпреки че са далеч от своите училища, съученици и учители, далеч от своята родина.

Освен на украински език сме подбрали ресурси и на руски, български и английски, които са популярни езици сред голяма част от хората в Украйна и също могат да са от полза.

Този ресурсен списък се обогатява редовно благодарение на международната общност на Кан Академия в Европа; специални благодарности на Anca Barbulescu от Румъния, Marketa Matejickova от Чехия, Lech Mankiewicz от Полша, Adele Gurklyte от Литва. Благодарим за съдействието и на Марта Радева, Ценка Кучева, Светлана Горанова и племенницата ѝ от Киев, Белослава Славова, както и на Мариета Радулова от екипа на “Образование без раници”.

Ще се радваме с Ваша помощ да обогатяваме този ресурсен списък. Можете да ни пишете с предложения да добавим още проверени свободни ресурси на украински или на друг език, които да са в помощ на децата на Украйна.

Най-долу ще намерите също и информацията от МОН за записване и прием в детска градина и в училище на деца бежанци, вкл. на украински език благодарение на агенция Арте.Док. 

Ще намерите и списък с места, провеждащи занимания за украински деца.

Илюстрация от Сюзън Бургарт @susan_burghart

Платформи за онлайн обучение на украинските ученици, препоръчани от украинското Министерство на образованието на среща с UNESCO и партньори от Global Education Coalition

 • All-Ukrainian online school (Всеукраїнська школа онлайн) – Видео уроци, тестове и задачи за ученици от 5-11 клас (Відеоуроки, тести та завдання для школярів 5-11 класів) и свързаният YouTube канал. 18 основни предмета са достъпни онлайн: украинска литература, украински език, биология, екология, география, световна история, история на Украйна, математика, алгебра, основи на математическия анализ, геометрия, изкуство, основи на правото, наука, физика , химия, английска и чуждестранна литература. Има мобилно приложение.
 • Украинска програма за онлайн обучение за ученици 1-11 клас по дни и часове (Всеукраїнський розклад) и свързаният YouTube канал
 • Учене без граници (НАВЧАННЯ БЕЗ МЕЖ) – образователен проект за ученици от 5. до 11. клас по украинската телевизия
 • Learning passport – образователна платформа в сътрудничество с УНИЦЕФ за деца, младежи, педагози и родители (Освітня платформа для дітей, молоді, освітян та батьків)
 • Learning.ua (освітня платформа) – образователна платформа за деца от предучилищна възраст до 12 клас, само част от ресурсите са за свободно ползване
 • Платформа Ние знаем (Знаїмо) – платформа за училищно хранене с подкрепата на УНИЦЕФ. Образователни материали за хранене и здраве за ученици от 1 до 11 клас. Безплатно съдържание за учители, родители и бизнес.
 • iLearn – безплатна геймифицирана платформа за ученици 11 клас с онлайн курсове за обучение, тестове и уебинари за всеки, който иска да учи и успешно да премине външно независимо оценяване (Безкоштовна гейміфікована платформа для учнів 11 класу з онлайн-курсами, тестами та вебінарами для всіх, хто хоче навчатися та успішно скласти ЗНО – зовнішнє незалежне оцінювання)
 • Онлайн детска градина НУМО (Дитячий садок онлайн НУМО) – УНИЦЕФ съвместно с Министерството на образованието и науката на Украйна стартира онлайн детската градина с образователни видео класове за деца на възраст от 3 до 6 години.
 • Образователен хъб на град Киев (ОСВІТНІЙ ХАБ МІСТА КИЄВА) – обучение в умения
 • Електронно предучилищно училище (Портал „Дошкілля“) – за деца до 6 години.
 • LearningApps  – безплатно Web 2.0 приложение, което поддържа процесите на обучение и преподаване с малки интерактивни модули, налично е на много езици (безкоштовна програма Web 2.0, яка підтримує процеси навчання та викладання за допомогою невеликих інтерактивних модулів, він доступний багатьма мовами)
 • Ed Era – голямо хранилище с безплатни онлайн курсове с отворен достъп, онлайн блог за тенденции в образованието, новини и рецензии (велике сховище з безкоштовними онлайн-курсами у відкритому доступі, онлайн-блог з освітніми тенденціями, новинами та оглядами)
 • ВУМ онлайн (Відкритого Університету Майдану – ВУМ) – дистанционна платформа за гражданско образование. Безплатните курсове за обучение с видео лекции, практически задачи и контролни въпроси за проверка на придобитите знания (Дистанційна платформа громадянської освіти від Відкритого Університету Майдану (ВУМ), навчальні курси, сформовані з відео-лекцій, практичних завдань та контрольних запитань для перевірки набутих знань)
 • Научен лицей Чурюмов (Науковий ліцей Чурюмова) – онлайн училище по физика за ученици от 5. и 6. клас (онлайн-школа фізики, в якій навчаються учні 5 та 6 класів)
 • Школа_iнфо – Viber School Info общността публикува седмичен график по следните предмети: четене и писане, английски, математика, логика, природни науки и физическо възпитание (Спільнота Viber School Info опублікувала щотижневий розклад з таких предметів: читання та письмо, англійська мова, математика, логіка, природознавство та фізкультура.)
 • Школа „Оптіма“ – дистанционно училище в Украйна за ученици от 1 до 11 клас, демо достъп за 2 месеца безплатно (Дистанційна школа в Україні для учнів 1-11 класів, демонстраційний доступ 2 місяці безкоштовно)
 • LEO – Liko Education Online (Ліко-ліцей та LEO) – Смесено обучение със самостоятелно изучаване на материала и онлайн срещи с учители. Аудио и видео съдържание, групови занимания, индивидуални уроци за ученици от 2 до 11 клас. (Змішане навчання з самонавчанням та онлайн-зустрічами з викладачами. Аудіо- та відеоконтент, групові заняття, індивідуальні заняття для учнів 2-11 класів.)
 • Атмосферна Школа – Обучение за пакет слушател безплатно. При по-нататъшен прием в Атмосферното училище за ученици 5 – 11 клас, всички резултати по време на безплатния достъп, ще бъдат зачетени (Навчання для пакету «Слухач» безкоштовно. У разі подальшого вступу до Атмосферної школи – зараховуються навчання та всі результати, отримані під час безкоштовного доступу.)
 • Училище DAR(DAR – дистанційна школа) – за ученици от 7 до 11 клас, помага за избор на професия, развиване на умения и подготовка за изпити за влизане в желания университет. (Для учнів з 7 по 11 клас, допомагає обрати професію, розвивати навички та підготуватися до іспитів для вступу до бажаного ВНЗ)
 • Академията за съвременно образование „А+“ (частно училище) за деца от 2 до 17 години, безплатен достъп до онлайн класовете на Zoom (Академія сучасної освіти «А+» (приватна школа) для дітей від 2 до 17 років, безкоштовний доступ до онлайн занять Zoom)
 • Дистанционно училище JAMM (Дистанційна школа JAMM 5-11 класи) – от 14.03 безплатно се предоставя следната програма: държавен сертификат, уебинари в реално време и индивидуални учителски консултации, Харвардска методика, програма за социализация (з 14/03 безкоштовно надається така програма: державний сертифікат, вебінари в режимі реального часу та індивідуальні консультації викладачів, Гарвардська методика, програма соціалізації)
 • Частно онлайн училище ThinkGlobal (приватна школа „СІНКГЛОБАЛ“) – частно училище от 1 до 11 клас, безплатни онлайн уроци по определени предмети, уебинари и допълнителни учебни материали (приватна школа з 1 по 11 клас, безкоштовні онлайн-уроки з окремих предметів, вебінари та додаткові навчальні матеріали)
 • Частно Училище Алтера (демократичної школи Alterra School) – за ученици от 1 до 11 клас, свободен достъп до онлайн платформа с видео уроци и тестове (для учнів 1-11 класів безкоштовний доступ до онлайн-платформи з відеоуроками та тестами). Повече информация (більше інформації) ТУК.
 • Частно училище OkStudy (Освітня платформа OkStudy приватна школа) – Безплатни онлайн извънкласни уроци в Zoom (Безкоштовні позакласні онлайн-заняття в Zoom)
 • Компютърна академия „СТЪПКА“ (Комп’ютерна Академія ШАГ) – Безплатни онлайн семинари, работилници и тематични срещи за деца от 7 до 11 години на теми интернет сигурност, разработка на игри. (Безкоштовні онлайн семінари, майстер-класи та тематичні зустрічі для дітей від 7 до 11 років на теми Інтернет-безпеки, розробки ігор.)
 • Частно училище за дистанционно обучение Джерело ( Дистанційна приватна школа „Джерело“) – Безплатен достъп до пълния пакет Listener за самостоятелно обучение (Безкоштовний доступ до повного пакету Listener для самостійного навчання)
 • Частно училище The School Navigator (Приватна школа The School Navigator) – Безплатен достъп до синхронни и асинхронни онлайн уроци на украински, руски и английски език. Училището също така помага да намерите училище в Европа, което да приеме вашето дете (Безкоштовний доступ до синхронних та асинхронних онлайн-уроків українською, російською та англійською мовами. Школа також допомагає знайти школу в Європі, яка зможе прийняти вашу дитину)
 • Математическа онлайн платформа Джиос (Онлайн школа математики Джиос) – свободен достъп за ученици от 5 до 9 клас (безкоштовний доступ для учнів 5-9 класів). Регистрация (реєстрація) ТУК
 • Британски колеж по английски език (Британський коледж англійської мови) – Учителите по английски доброволно дават безплатни онлайн уроци по английски език за деца от 8 до 16 години (Вчителі англійської мови добровільно проводять безкоштовні онлайн-уроки англійської для дітей віком від 8 до 16 років)
 • Онлайн медия Образование («Освіторія» – онлайн-медіа про освіту та виховання дітей в Україні) – Новини и ресурси за учители и родители относно образованието, полезна информация за това как войната се отразява на образованието, както и насоки (писмени материали, книги) за учители и родители. (Новини та ресурси для вчителів та батьків про освіту, корисна інформація про те, як війна впливає на освіту, а також рекомендації (письмові матеріали, книги) для вчителів та батьків.)
 • Bebbo app – Приложение за родителство, осигурява подкрепа и насоки за развитието на детето от 0 до 6 години. Експертиза и интерактивни инструменти на УНИЦЕФ, които помагат за отглеждането и подпомагането на здравето и развитието на детето; игри, подходящи за възрастта. Налично на английски и руски, превежда се на украински. (Додаток для батьків надає підтримку та рекомендації щодо розвитку дитини від 0 до 6 років. Досвід і корисні інтерактивні інструменти ЮНІСЕФ, які допомагають виховувати та допомагати здоров’ю та розвитку їхніх дітей, включаючи ігри, відповідні віку. Доступно англійською та російською мовами. ЮНІСЕФ працює над тим, щоб зробити його доступним українською)
 • AIKOM (АВТОМАТИЗОВАНИЙ ІНФОРМАЦІЙНИЙ КОМПЛЕКС ОСВІТНЬОГО МЕНЕДЖМЕНТУ) – Автоматизирана онлайн система за събиране, съхранение, управление и използване на данни в процеса на вземане на решения и за управление на образованието. Функция за търсене на местоположение, само с регистрация. (Автоматизований інформаційний комплекс управління освітою. Функція пошуку для пошуку місцезнаходження онлайн-закладів. AIKOM – це онлайн-система для збору, зберігання, управління та використання даних у процесі прийняття рішень)
 • Психологическа помощ от Светлана Роиз (Психологічна турбота від Світлани Ройз) – Министерството на образованието и науката в Украйна в сътрудничество с детски психолог изготви поредица от видеоклипове за учители и учащи как да се справят с войната, инфографики с препоръки и практически съвети за родителите (Міністерство освіти і науки України у співпраці з дитячим психологом підготувало серію відеороликів для вчителів та учнів, як боротися з війною, інфографіку з рекомендаціями та практичними порадами для батьків)
 • Карта на разрушените училища в Украйна (Карта зруйнованих шкіл в Україні) – уебсайтът е създаден от украинското правителство и получава доклади от граждани и проследява броя на повредените или разрушени училища (веб-сайт створений українським урядом і отримує звіти від громадян та відстежує кількість пошкоджених або зруйнованих шкіл)
 • Частни училища в Украйна/ Приватні школи в Україні – списък с частни училища и информация за тях, препоръчани от Министерството на образованието и науката в Украйна, с платен достъп, като е възможно да имат свободни секции с материали или ограничен безплатен достъп (список приватних шкіл та відомості про них, рекомендовані Міністерством освіти і науки України, з платним доступом, а також можна мати безкоштовні розділи з матеріалами або обмежений вільний доступ)
 • UNESCO Mapping host countries’ education responses to the influx of Ukrainian students (ЮНЕСКО Картографування освітніх реакцій приймаючих країн на приплив українських студентів)

Ресурси на украински език (Ресурси українською мовою)

Онлайн обучение на украински за ученици от 5 до 9 клас (Онлайн-навчання для всіх охочих учнів 5-9 класів)

 • Кратка информация на български език: Стартира от понеделник, 7 март 2022 г., безплатно в платформата  https://modern-school.online (благодарим на Светлана Горанова, основател на „Забавна математика“, и на племенницата ѝ от Киев за информацията). Ще има различни задания, децата могат самостоятелно да решават задачите и да получават оценки. Участва се без никакви формалности. Нужни са само лаптоп, таблет или телефон, достъп до интернет, както и регистрация на адрес: https://bit.ly/3C4aztu. След регистрацията, всеки ще получи имейл с информация за учебния процес.

 

 • Інформація українською мовою: Онлайн-навчання для всіх охочих учнів 5-9 класів: Воно проходитиме на загальноосвітній платформі Modern School та буде безкоштовним для учнів. Й розпочнеться вже з понеділка! На платформі учні отримають свій розклад та завдання.
  ✏ Для зарахування НЕ ПОТРІБНІ ваші документи
  ✏ Безкоштовний доступ без будь-яких формальностей
  ✏ Ваші діти можуть самостійно виконувати завдання та отримувати оцінки
  ✏ Для доступу потрібен ноутбук чи планшет, або мобільний телефон та доступ до Інтернету
  Щоб отримати доступ до платформи, потрібно заповнити форму за посиланням – https://bit.ly/3C4aztu
  На зазначений Вами e-mail Ви отримаєте посилання на платформу, логіни та паролі, відеоінструкції по користуванню.
  Дзвоніть та пишіть: 050 8201000
  Сайт: https://modern-school.online

Ресурси на руски език (Ресурси російською мовою)

Ресурси на български език (Ресурси болгарською мовою)

Ресурси на английски език (Ресурси англійською мовою)

 • Кан Академия (за ученици и всеки, желаещ да учи) Кан Академия има приложение за мобилни устройства на български, английски и други езици (няма на украински и руски), което позволява инсталиране и свободно ползване на платформата от телефони и таблети и улеснява достъпа до учене на децата. Как да го инсталирате вижте ТУК.
 • Khan Academy Kids – образователно приложение за най-малките деца, разнообразие от образователни игри, песни и е-книжки на английски език, но лесно и интуитивно за ползване от деца от всеки произход и с различен майчин език, стимулирайки изучаването на английски (за мобилни устройства)
 • Ръководство за родители на украински за работа с приложението (Довідник для батьків: Початок роботи з Khan Academy Kids).
 • Списък на ЮНЕСКО с различни решения за дистанционно обучение, предоставен във връзка с пандемията
 • Образователни платформи и източници онлайн:
 • Coursera for Refugees(програма на Coursera за бежанци – за организации, работещи по темата), Coursera for Campus (в момента безплатно за всички украински висши учебни заведения и техните студенти)
 • edX – проект между Масачузетския технологичен институт и Харвардския университет, предлага много безплатни онлайн курсове на по-широк спектър от дисциплини от университетските програми. Проект між Массачусетським технологічним інститутом і Гарвардським університетом пропонує безліч безкоштовних онлайн-курсів з більш широкого кола дисциплін з університетських програм.
 • Ресурси за хора, засегнати от конфликта в Украйна (Ресурси для людей, які постраждали від конфлікту в Україні)  – списък с ресурси на Глобалната коалиция за езикови права за достъп до езикова подкрепа.
 • Refugee Educator Academy (Академія освіти біженців) – мрежа за онлайн обучение и общност от практики в подкрепа на учители, работещи с бежанци
 • LibreTexts с активиран превод на украински за всички книги от сайта (LibreTexts активований переклад на український за всі книги від сайту)
 • iReviews – списък с 45 инструмента за обучение от следващо поколение (45 навчальних інструментів наступного покоління)
 • Финландска национална агенция за образование (EDUFI)Материали в подкрепа на обучаващи се ученици, избягали от Украйна/ Фінське національне агентство освіти (EDUFI) – Матеріали на підтримку студентів, які тікають з України
 • Онлайн образователни ресурси на украински език от Украйна, Естония, Полша, Румъния, Европейската комисия /Онлайн освітні ресурси українською мовою з України, Естонії, Польщі, Румунії, Європейської комісії
 • Насоки на Европейската комисия за подкрепа на включването на украинските бежанци в образованието: съображения, ключови принципи и практики/ Рекомендації Європейської Комісії щодо підтримки включення українських біженців до освіти: міркування, ключові принципи та практики
 • ВКБООН Да научим за бежанците – колекция от учебни материали на ВКБООН за бежанците, убежището и миграцията за начално и средно образование, както и някои насоки за учители, работещи с деца бежанци в класната стая/ Навчання УВКБ ООН про біженців – збірник навчальних матеріалів УВКБ ООН щодо біженців, надання притулку та міграції для початкової та середньої освіти, а також деякі рекомендації для вчителів, які працюють з дітьми-біженцями в класі
  • EdpuzzleБЕЗПЛАТЕН достъп до хиляди видео уроци специално за преподавателите на украински ученици. С Edpuzzle всяко видео може да се превърне в урок, като се добавят въпроси с избираем отговор или с отворен край. / БЕЗКОШТОВНИЙ доступ для підтримки українських освітян і тих, хто навчає українських студентів. Edpuzzle — це платформа, яка дозволяє перетворити будь-яке відео на урок. Завдяки тисячам готових відеоуроків, якими ділиться світова викладацька спільнота, почати легко. Ви також можете вставити запитання з кількома варіантами відповіді чи відкриті запитання в будь-яке відео, яке знайдете в Інтернеті (або створити власне!), щоб перевірити розуміння, де б ви не були.
  • Books Unbound  – набор от свободни ресурси за работа с деца от Украйна / набір безкоштовних ресурсів для роботи з дітьми з України

  Библиотеките в България с информация за книги и издания на украински и руски език (Бібліотеки в Болгарії з інформацією про книги та видання українською та російською мовами)

  София: Столична библиотека

  Във фонда на Столична библиотека няма книги и издания за деца на украински език. Книги и ресурси на руски език могат да се намерят в Руския център на Столична библиотека.

  Бургас: Регионална библиотека „Пейо Яворов“

  Библиотеката има някои издания на украински език, както и множество на руски език. Планира и събития за деца онлайн и офлайн, които ще са подходящи. 

  Варна: Варненска библиотека

  Варненската библиотека притежава около 90 украински заглавия, но между тях няма детски книжки на украински. В детския отдел има книги на руски език и се провеждат занимания с деца.

  Детски и средношколски комплекс: Жечка Кираджиева – завеждащ отдел

  бул. Осми Приморски полк 110, 9000 Варна

  тел. 052643886, srd@libvar.bg

  Пловдив: библиотека “Иван Вазов”

  Детският отдел разполага с издания на руски език: книги с приказки от руски автори; руски народни приказки; приказки от световната класика за деца; буквари и учебни помагала за деца на различна възраст. Няма издания на украински език.

  За контакт: тел. 032/622043, nbivdet@libplovdiv.com

  Хасково: библиотека “Христо Смирненски”

  В регионалната библиотека в Хасково има детски книги на руски език и се провеждат занимания с деца.
  За контакт: Анна Щилянова –  Директор
  Хасково, пл. „Свобода“ 19
  тел.: 038 622 168; 0879140322
  e-mail: dir_lib_hs@abv.bg

  Стара Загора: регионална библиотека „Захарий Княжески“

  Във фонда на библиотеката няма издания на украински език. Книги, други ресурси и услуги на руски език могат да бъдат ползвани в Руския център на библиотеката.
  Бюлетин за наличните книги в Руски център.
  Бюлетин на наличните дискове в Руски център

  За контакт: Надежда Груева –  Директор
  Стара Загора, бул. „Руски“ 44
  тел. +359 42 648131; 0888642151
  имейл: lib@libsz.org

  При информация от останалите регионални библиотеки ще допълваме ресурсите.

  МОН: Записване и прием в детски градини и училища на украински деца (Зарахування та вступ до дитячих садків та шкіл українських дітей)

  • Кратка информация на български език: МОН обяви, че Регионалните управления на образованието (РУО) в страната приемат заявления за прием в детска градина и в училище на деца на бежанци от Украйна. Процедурата може да бъде задействана още по време на процеса за получаване на официален правен статус, а децата ще могат да започнат да посещават учебното заведение веднага след като това се случи.
   Заявлението е публикувано в сайта на МОН. Министерството предлага консултации на тел.: 0800 16 111. Попълнените заявления се подават в Регионалните управления на образованието по места.
   За улеснение, агенция за преводи Арте.Док преведоха тази информация и заявлението на украински – тук. Ако имате нужда от съдействие за попълването на заявлението за прием, агенцията може да ви помогне – свържете се на имейл: office@artedoc.com

   

  • Інформація українською мовою: Міністерство освіти і науки повідомило, що регіональні управління освіти (РУО) країни прийматимуть заяви на зарахування дітей біженців з України до дитячих садків і шкіл.
   Отже, процедуру можна буде розпочати одразу після отримання офіційно-правового статусу, відтак діти зможуть почати відвідувати школу.
   У заяві, яка опублікована на сайті МОН, необхідно зазначити закінчений клас, місце проживання, рідну мову, знання іноземних мов тощо. Міністерство надає консультації за тел.: 0800 16 111. Заповнені заяви подаються до обласних управлінь освіти.
   Для Вашої зручності Арте.Док переклав додаток українською мовою, і ви можете знайти його тут. Якщо вам потрібна допомога у заповненні форми заявки, Ви можете отримати консультацію, зв’язавшись за адресою: office@artedoc.com

  Места, провеждащи занимания за украински деца (Місця, де ми працюємо з українськими дітьми)

  • Музейко – Детски научен център на „Америка за България“, в партньорство със „Заедно в час“, фондация „За Доброто“, Престиж 96, MindFit и “Образование без раници” – безплатни дневни грижи и услуги за деца от Украйна и техните семейства в София. Контакти: Имейл: united@muzeiko.bg, Тел: +359 882 211 704.
   • Какви безплатни дневни грижи и услуги за децата от Украйна предлага Музейко?
    • Целодневна грижа от понеделник до петък от 9,30 до 17 ч. за деца в следните възрастови групи: 4 – 6 г.; 7 – 9 г.; 10 – 12 г. Това включва дневна програма и хранене.
    • Полудневна грижа от 9,30 до 13,30 ч. или от 13,30 до 17 ч. за деца на възраст: 4 – 6 г.; 7 – 9 г.; 10 – 12 г. Това включва дневна програма и хранене.
    • Време за цялото семейство (деца и родители заедно) за разглеждане на експонатите на Музейко – от сряда до неделя между 10 и 18 ч.
  • Център на бесарабските българи в България/София – сайт, Фейсбук страница
  • Украински културен център – Варна – организира различни събития като занимания за най-малките, курсове по български език за украинци и по украински език за българи, изложби, концерти и други културни прояви. Адрес Варна: кв. Чайка, ул. “Търговска”, павилион 118. Телефон за контакт: 089 3667 669.  
  • ЧОУ “Света София” в град София, съботно-неделно училище/занималня – формуляр за записване на децата, формуляр за преподаватели, доброволци
  • Център за детско развитие „Психомоторика за всички деца“, София – игра и подкрепа на украински деца всеки делничен ден от 13 до 16 ч. – записване тук или на тел. 0885416841 или 0888800491.
  • Фондация „Кукуряк“ в Стара Загора – образователни дейности, учебна занималня, вкл. спортни занимания, игри на открито и др. за деца от предучилищна възраст до 4. клас в сградата на Туристическо дружество „Сърнена гора“; за контакти: 0883527878, kukuryakschool@gmail.com
  • Школата за музика RockSchool осигурява напълно безплатно възможност за деца, които бягат от войната, да започнат или продължат своето музикално обучение. На място се осигуряват инструменти и пълно оборудване за целите на уроците. Контакт: Боян Симеонов boyan@rockschool.bg

  Други полезни източници на информация

  • ukraine.gov.bg – единен информационен портал на правителството “България за Украйна“, достъпен на украински, руски, английски и на български език, с необходимата информация както за бягащите от войната в Украйна, така и за тези, които искат да помогнат на бежанците
  • BG4UA – част от българските усилия за евакуация, настаняване и подкрепа на оказали се у нас украинци, създадена от група български предприемачи, представители на стартъпи и приятели на Украйна 
  • Как организациите членове на Национална мрежа за децата помагат на бежанците от Украйна – тук
  • Информационен портал за неправителствените организации в България – НПО в подкрепа на Украйна: ngobg.info
  • Публична Фейсбук група Образование – свободно време (Освіта та дозвілля українських дітей-біженців) – предложения за занимания и инициативи за украинските деца