Дистанционно обучение на ученици – как да се случи в моето училище?

В световен план съществуват множество платформи и инструменти, които позволяват продължаване на учебния процес и в условия на грипни ваканции. Дистанционното обучение може първоначално да изглежда трудно, но след подходяща подготовка от страна на учители и информиране на ученици и родители процесът може да е много удобен. Възможно е дори да откриете практики, които да използвате и за улеснение на преподаването в стандартни условия.

В допълнение на препоръките по-долу, ние, експертният екип на сдружение “Образование без раници” можем да помогнем на учители и директори за практическото въвеждане на методи за дистанционно обучение. Предстоят безплатни уебинари – регистрация и информация тук. Поради моментната забрана за провеждане на присъствени обучения на учители бихме могли да предоставим стандартните ни обучения онлайн (или да организираме според нуждите на конкретно училище адаптиран вариант). Насреща сме и за отделни консултации – свържете се с нас по имейл hi[at]obr.education или на тел. 0878 35 05 05.

Как да се планира дистанционното обучение?

ЮНЕСКО, например, публикува препоръки за намаляване въздействието от затваряне на училища поради COVID-19. Те са ориентир и касаят планирането на база готовност (интернет свързаност, цифрови умения на учители и ученици), избор на най-подходящи инструменти, нуждата да се гарантира включване на всички ученици (вкл. с увреждания или с ниски доходи), план на учебните занимания (преподаване на нови знания или подобряване на досегашните; продължителност на дистанционните учебни единици; подходящи методи), подкрепа за учители и родители (обучения или сесии за ориентиране), правила за дистанционното обучение и следене на процеса, защита и сигурност на данните, адресиране на психосоциалните предизвикателства.

Безплатни образователни приложения и платформи за дистанционно обучение

ЮНЕСКО има и свой списък с такива отворени приложения – с широк обхват, силна потребителска база и доказано въздействие, които да помогнат на училища и учители да улеснят и продължат ученето и да осигуряват социална грижа и взаимодействие.

Ние стъпихме на нашия практически опит от работата и обученията ни на учители и на  препоръките от ЮНЕСКО, за да обобщим и препоръчаме тези по-долу:

Приложения и платформи за провеждане на часове онлайн в реално време

Учителите могат да водят часовете си онлайн от своя дом или месторабота, като излъчват на живо дадена дейност или урок. Някои от решенията включват Discord, Skype, Zoom и Hangouts Meet, Viber, които са налични на много различни езици.

(Облачни) платформи за управление на класната стая от разстояние 

Някои от решенията, които помагат на учителите да управляват класната стая от разстояние, включват Google Classroom, Khan Academy
(за наличното в платформата учебно съдържание, виж по-долу),
Kolibri,  които са налични на много различни езици.

Решения с готово учебно съдържание за ученици, родители, учители – напълно безплатни и световно наложени

 • по основни общообразователни предмети и теми: Khan Academy – световно признатата, най-голяма и напълно безплатна образователна платформа с онлайн курсове, уроци и упражнения, предоставяща възможност за създаване на виртуални класни стаи, възлагане на задания и следене на напредъка на учениците. Можете да я използвате на български език. Как Кан Академия се използва за дистанционно обучение при грипни ваканции – вижте детайли тук.
 • безплатни видео уроци по българска история: Българска история
 •  информация по актуални теми, свързани с Науките за Земята и събитията с географски отенък: Географ.бг.
 • за учене на чужди езици: DuoLingo – платформа и приложение за изучаване на немски, испански, френски, руски и др. езици от английски език – подходяща за учители по втори чужд език. Има функции за управление на класната стая;  Khan Academy Kids – забавно приложение за учене на английски език, включително за развитие на умения за смятане, четене, разбиране и т.н. Подходящо за деца до 8-10 години.
 • за ученици без достъп до интернет: Кolibri с превод на български език на приложението и инструментите за управление на класната стая  и включени упражнения и ресурси от Кан Академия на български език.
 • интересни лекции от всякакви сфери: TED – хиляди лекции, много от които със субтитри на български език; TED Ed са адаптирани за ученици факти и въпроси, някои от тях със субтитри на български език.
 • онлайн курсове от установени световни университети, институции, компании: Coursera, EdX – някои от тях на български език.

Други приложения, препоръчани от нас

 • за организиране на тестове, анкети и т.н.: Kahoot, Google Forms, Quizzes и др.
 • за изграждане на общности между учители, ученици и родители: ClassDojo (вкл. чрез споделяне на незабавни съобщения с родителите, на снимки, видеоклипове и др.).
 • за обработка на образователни видеа: Edpuzzle (скъсяване, добавяне на бележки и тестове към видеа).
 • за публикуване и управление на собствени видеа: YouTube.
 • за сканиране и обработка на хартиени материали: Microsoft Office Lens, CamScanner, Adobe Scan.
 • отговори на въпроси и задачи онлайн, чрез “умно” изчисляване на структурирана информация: Wolfram|Alpha;
 • как да разберем света и световните предизвикателства на база надеждна статистика: Gapminder;
 • планиране на срещи: Doodle;
 • създаване и споделяне на мисловни карти/идеи: MindMeister;
 • помощ за решаване на задачи по математика с камерата на телефона – Photomath;
 • създаване на 3D модели, в помощ по математика: SketchUp;
 • за създаване на графики, 3D модели и други: ГеоГебра..
 • образователни подкасти.

Безплатни приложения – специално за мобилни устройства (телефони и таблети):

 • ScreenTime – приложение, отчитащо времето, прекарано пред екрана
 • CamScanner –за сканиране и обработка на хартиени материали
 • Microsoft Lens – за сканиране и обработка на хартиени материали
 • Khan Academyсъдържание по основни общообразователни предмети и теми
 • Khan Academy Kidsобразователно приложение за деца, разнообразие от образователни игри, различни песни и е-книжки на английски език 
 • Duolingo приложение за учене на чужди езици
 • PlantNetприложение за идентифициране на растения, заснети със смартфон
 • Google Expeditions приложение, позволяващо VR пътувания и изследване на AR обекти
 • Triviador Bulgariaобразователна игра, съдържаща въпроси за различни сфери от живота
 • AR effectдобавена реалност към фотографии чрез стикери
 • TED.comинтересни лекции от всякакви сфери
 • Kahootза организиране на тестове, анкети и т.н

Други решения с готово учебно съдържание, препоръчани от ЮНЕСКО (достъпни предимно на оригиналните им езици)

 • Alison – безплатни онлайн курсове от водещи експерти.
 • Byju’s – образователно приложение с големи хранилища със съдържание, подходящо за различни степени и нива на обучение.
 • Cell-Ed – мобилно образователно приложение за развиване на умения, с фокус върху ученика.
 • EkStep – отворена образователна платформа с набор от ресурси на тема математическа и езикова грамотност.
 • Funzi – услуга за обучение на мобилни телефони, която поддържа преподаване на големи групи.
 • Global Digital Library – насърчава ранна грамотност в световен мащаб, като предоставя на няколко езика дигитални учебници и други материали.
 • KaiOS – отворена операционна система, която предоставя на базови мобилни телефони възможностите на смартфон.
 • KitKit School – образователен инструмент за таблети, с обширна учебна програма, която обхваща ранна детска възраст до началното училище.
 • Mindspark – адаптивна система за онлайн обучение, която помага на учениците да изучат и упражняват математика.
 • One Billion –  Приложение за деца, което развива основни умения по четене, писане и смятане.
 • Rumie – безплатен инструмент и съдържание за дигитално образование, което дава възможност за учене през целия живот на общности с ограничен достъп до образование по целия свят.
 • StoryWeaver – дигитално хранилище на приказки и истории за деца на различни езици.
 • University of the People – безплатен онлайн университет с нестопанска цел, акредитиран от САЩ, посветен на отваряне на достъпа до висше образование в световен мащаб.
 • Ustad Mobile – достъп до и споделяне на образователно съдържание офлайн.
 • Worldreader – осигурява безплатен достъп от мобилни устройства до голяма библиотека от дигитални книги и истории.

Приложения, които поддържат видео уроци, масивни отворени онлайн курсове (MOOC) и асинхронни класове

Асинхронното обучение позволява на учениците да се записват и да учат от онлайн курсове самостоятелно, със собствено темпо. Учителите предоставят материали, лекции, тестове, видеа и задания, до които учениците имат достъп по всяко време, т.е. не е необходимо учител и ученици да са онлайн по едно и също време. Някои от решенията включват Youtube, Thinglink, Edpuzzle и Kaltura, които са налични на много различни езици.