Държавни зрелостни изпити и Националните външни оценявания

Съгласно НАРЕДБА № 1 от 11.04. 2003 г. за учебно-изпитните програми за държавните зрелостни изпити, ДЗИ по желание се избира между 13 учебни дисциплини: 

математика, география и икономика, биология и здравно образование, история и цивилизация, физика и астрономия, химия и опазване на околната среда, философски цикъл, английски език, немски език, френски език, руски език, италиански и испански език.

Важно: Подреждането на съдържанието на Кан Академия според българските учебни програми е факт по математика, физика и химия (предстои и по другите предмети). Кан Академия покрива българските учебни програми по тези предмети до много голяма степен, но все пак платформата е световен ресурс и за някои теми не покрива на 100% изучавания в България материал. За сметка на това обаче за част от темите в Кан Академия има повече информация и съдържание, вкл. извън българските програми – така например платформата предлага материали за самоподготовка за световни стандартизирани тестове като SAT, GMAT и др.

Математика

Съдържанието по математика е подредено според българските учебни програми от 1-ви до 12-и клас. Добавихме и специален курс за подготовка по математика за НВО след 7. клас.

Съдържанието по математика включва няколко хиляди видео уроци, десетки хиляди упражнения и тестове и стотици статии. По отношение на видео уроците – тези за 1. до 8. клас включват и дублирани с български глас видео уроци; за останалите класове видео уроците са със субтитри на български.

Линкове по класове според българските учебни програми: 

1 клас

2 клас

3 клас

4 клас

5 клас

6 клас

7 клас

7 клас  (НВО)

8 клас

9 клас

10 клас

11 клас общообразователен

11 клас Модул 1

11 клас Модул 2

12 клас Общообразователен

12 клас Модул 3

12 клас Модул 4

Важно: Под заглавието на видео уроците, статиите и упражненията по математика има обозначение на класа, в който се изучава темата по ДОС, и номера на темата според учебната програма. При поставяне на мишката над темата излиза и информация какво включва тази тема. Пример: ДОС: klas 1 ‑ tema 6, Числата 10, 20, 30,… 1000, Събиране и изваждане с тях под Видеото “Мрежа от числа”.

Физика

Съдържанието по физика също включва видео уроци, статии и упражнения, като 1/3 от всички видео уроци са дублирани с български глас, а останалите са със субтитри на български.

Линкове по класове според българските учебни програми: 

7 клас 

8 клас

9 клас

10 клас

11 клас

12 клас

Други предмети

Химия

Химия 7-10 клас по българската програма

Биология

Екология

Здраве и медицина

Астрономия и космология

Финанси и капиталови пазари

Световна история

История на изкуството

Музика

Философия

Програмиране

Компютрите и интернет

Компютърни науки

Езици и изпити

По английски език в Кан Академия има специализирани курсове по граматика.

В Кан Академия предлагаме и официалната безплатна подготовка за изпита SAT, изготвена в партньорство със създателите на SAT и доказано повишаваща резултатите на изпита.

За подготовка по различните езици могат да се използват различните езикови версии на Кан Академия.

Английски език

Английска граматика

Подготовка за изпита SAT

Немски език

Френски език

Руски език

Испански език

Италиански език