Държавни зрелостни изпити и Националните външни оценявания

Съгласно НАРЕДБА № 1 от 11.04. 2003 г. за учебно-изпитните програми за държавните зрелостни изпити, ДЗИ по желание се избира между 13 учебни дисциплини: 

математика, география и икономика, биология и здравно образование, история и цивилизация, физика и астрономия, химия и опазване на околната среда, философски цикъл, английски език, немски език, френски език, руски език, италиански и испански език.

Важно: Подреждането на съдържанието на Кан Академия според българските учебни програми е факт по математика и по физика (предстои и по другите предмети). Кан Академия покрива българските учебни програми по тези предмети до много голяма степен, но все пак платформата е световен ресурс и за някои теми не покрива на 100% изучавания в България материал. За сметка на това обаче за част от темите в Кан Академия има повече информация и съдържание, вкл. извън българските програми – така например платформата предлага материали за самоподготовка за световни стандартизирани тестове като SAT, GMAT и др.

Математика

Съдържанието по математика е подредено според българските учебни програми за класовете до 10. клас включително. Предстои и структурирането на материалите за 11. и 12. клас (в момента съдържанието за тези класове може да бъде открито чрез търсене по ключова дума или чрез преглед на отделните теми и подтеми по математика в съдържанието в Кан (алгебра, геометрия, тригонометрия и т.н.)).

Съдържанието по математика включва няколко хиляди видео уроци, десетките хиляди упражнения и тестове и стотици статии. По отношение на видео уроците – тези за 1. до 8. клас включват и дублирани с български глас видео уроци; за останалите класове видео уроците са със субтитри на български.

Линкове по класове според българските учебни програми: 

1 клас

2 клас

3 клас

4 клас  (НВО)

5 клас

6 клас

7 клас  (НВО)

8 клас

9 клас

10 клас  (НВО)

Важно: Под заглавието на видео уроците, статиите и упражненията по математика има обозначение на класа, в който се изучава темата по ДОС, и номера на темата според учебната програма. При поставяне на мишката над темата излиза и информация какво включва тази тема. Пример: ДОС: klas 1 ‑ tema 6, Числата 10, 20, 30,… 1000, Събиране и изваждане с тях под Видеото “Мрежа от числа”.

Гимназиална геометрия  1 – 12 клас

Гимназиална статистика 11 и 12 клас

Физика

Съдържанието по физика също включва видео уроци, статии и упражнения, като 1/3 от всички видео уроци са дублирани с български глас, а останалите са със субтитри на български.

Линкове по класове според българските учебни програми: 

7 клас 

8 клас

9 клас

10 клас

11 клас

12 клас

Други предмети

Химия

Органична химия

Биология

Здраве и медицина

Астрономия и космология

Философия

Световна история

Музика

Английска граматика

Подготовка за изпита SAT

Езици

За подготовка по различните езици може да се използват различните езикови версии на Кан Академия:

Английски език

Френски език 

Немски език 

Руски език 

Испански език

Италиански език