Внедряване и популяризиране на дигитални практики в училище:
Интервю с Иван Драгомиров

Иван Драгомиров,

член на консултативната група от учители на ЕС, посланик на Къта за обучение на ЕС и възпитаник на Заедно в час, споделя своя опит във внедряване и популяризиране на дигитални практики сред колегите в неговото училище.

Интервюто е взето в рамките на проект „Khan4STEM: по-ефективно и приобщаващо преподаване по математика и природни науки с подкрепата на европейските езикови адвокати на Кан Академия“.

• Какво е общото при въвеждане на дигитални практики за ученици и учители?

И при учениците, и при учителите трябва да се започне с малки стъпки и да се разясни процесът, както и че е нормално в даден момент да изпитат стрес. Важно е да се уточни в началото, че спокойствието е на първо място и има кой да помогне с каквото е необходимо; няма нужда да се бърза, няма краен срок, тъй като това е процес на учене и всеки се движи със своето темпо.

• Как може да започне въвеждането на дадена дигитална практика в училище?

Дигитализирах работата по моя предмет със започването на учебната година. Първоначално само в моите часове учениците използваха лаптопи. Месец по-късно колегите ми опитаха да ги използват и в техните, защото видяха колко спокойно учениците работят с тях. След няколко дни работа по този начин колегите видяха как това улеснява и подобрява учебния процес. Колегите вече активно използват устройствата си.

Постепенното въвеждане в света на технологиите е важно и трябва да бъде в темпото на учениците и учителите.

геометрия

Бях наясно, че няма начин да кача всички задачи на колегите в училище в Google Classroom наведнъж, така че в продължение на няколко седмици използвах хибриден модел. Учителите имаха избор дали да използват устройство или хартия. С течение на времето хартиените работни листове бяха намалени, тъй като учениците все повече избираха устройствата и в крайна сметка домашните им станаха изцяло дигитални.“

• Как се създава роля и позиция „дигитален лидер” в училище?

В този процес търсенето е определящо. С малката  разлика, че тук не става дума за търсене на даден продукт, а за търсене на решение за справяне с конкретен проблем. Пример: проблем е трудоемка, времеемка и поглъщаща голямо количество хартия процедура за отчитане на часовете на учителите. Решението е създаване на дигитална таблица, която автоматично изчислява часовете на учителите с маркиране на даден час като взет с помощта на отметки и формули. 

Така едно по едно решенията на дадените проблеми градят позицията дигитален лидер”, а не обратното.

Моята отправна точка беше как мога да оптимизирам процесите в училище, така че те да отнемат по-малко време на учителите, за да се фокусират върху по-значими неща като планиране на уроците.”

• Какво е нужно? 

Хората са казали, че постоянството е ключът към успеха. Абсолютно важи и в нашата работа. Доста често, особено в началото, хората няма да споделят ентусиазма ни за дигитализацията на учебния процес или интегрирането на дигитални решения в административните процеси. Това е извън зоната им на комфорт, което означава, че дори да прави нещата по-лесни, няма да се хареса. Но постоянното споделяне и показване как дигитализацията помага и подобрява процесите е един от начините тези хора да видят смисъла.

Трябва да знаем откъде тръгваме и какъв проблем целим да решим.

Ако вкараме някакъв дигитален продукт в класната стая или в училище, трябва да имаме отговор на въпроса „Решава ли ни проблема?. Ако нямаме отговор, значи не го решава, което означава, че проблемът си стои, а ние вместо да си улесним работата, сме я направили по-сложна.

цел
Лого ЕС

 

Интервюто е взето по повод проекта “Khan-4-STEM: More effective and inclusive European Math and Science Teaching – supported by the internationalised work of European Khan Academy Advocates”. Проектът се финансира от програма Еразъм + на Европейската комисия, Ключова дейност 2. Изпълнява се от “Образование без раници” (България) и “Библиотеки без граници” (Белгия). 

Публикацията отразява само вижданията на интервюирания  и Европейската комисията не носи отговорност за каквото и да е използване на информацията, която съдържа.

Повече за нас

  • Мисия
  • Годишни доклади
  • Защо Кан Академия е №1 безплатна платформа в света?
  • По-силни по математика с Кан Академия
  • Обучения за учители 
  • Безплатни уебинари
  • Състезания с Кан Академия
  • Ученици „посланици“ на Кан Академия

Контакти

hi@ obr.education

Розалина Лъскова
Изпълнителен директор
r.laskova@ obr.education
(+359) 885 226012

Последвай Кан Академия на български:

Първото по рода си приложение в България, което обхваща основните общообразователни предмети – напълно безплатно!