Сдружение “Образование без раници” търси образователен експерт

Сдружение “Образование без раници” търси образователен експерт за изготвяне на:
 • Кратък наръчник с добри практики за работа с дигитални ресурси – за учители по математика и науки от цяла Европа.
 • Модули за обучение на учители – тема: как да подкрепят свои колеги при въвеждането на дигитални практики в преподаването си.
Наръчникът и обучението ще се създадат в партньорство с експерт(и) от “Библиотеки без граници”, Белгия и в рамките на проект Khan4STEM. Целта на проекта е повишаване на дигиталната готовност на учителите в Европа. Повече за проекта на сайта на “Образование без раници”.

Период за създаване на наръчника и модулите за обучение – август-декември 2022 г.

Ангажиментът се очаква да бъде не повече от 12-14 дни (в зависимост от индивидуалното темпо на работа).

Изисквания:

 • Да познавате в дълбочина най-популярните и ефективни дигитални инструменти за преподаване и свързаните с тях добри практики, в т.ч. Кан Академия.
 • Да имате детайлна представа за предизвикателствата на дигитализацията на училища. Предимство е, ако имате поглед върху други образователни системи.
 • Предимство: ако сте настоящ или бивш учител по математика, физика, химия или биология на ученици в прогимназиален и/или гимназиален етап.
 • Да имате опит при съставяне на образователно съдържание за учители.
 • Да владеете английски език на ниво минимум В2 от Европейската езикова рамка.
 • Да обичате предизвикателства като това да разработим заедно смислен и различен продукт, който ще е в помощ на учители в цяла Европа.

Заплащане:

1450 лв. бруто (включва всички дължими към държавата суми). Сключва се граждански договор.

Начин на кандидатстване:

Ако разпознавате себе си, ще се радваме да ни изпратите на hi@obr.education с тема на съобщението “Образователен експерт по проект Khan4STEM”:

     • Автобиография;
     • Линкове към Ваши материали или част от материали на тема образователно съдържание за учители;
     • Кратка мотивация защо искате да се заемете.

Краен срок за кандидатстване:

31 август 2022 г.

Молим за разбиране, че ще имаме възможност да се свържем само с избраните кандидати.

Повече за инициативата

Лого ЕС
 

Проектът “Khan-4-STEM: More effective and inclusive European Math and Science Teaching – supported by the internationalised work of European Khan Academy Advocates” се финансира от програма Еразъм + на Европейската комисия, Ключова дейност 2. Изпълнява се от “Образование без раници” (България) и “Библиотеки без граници” (Белгия). 

Публикацията отразява само мнението на “Образование без раници” и “Библиотеки без граници” и Европейската комисията не носи отговорност за каквото и да е използване на информацията, която съдържа.