Нов виртуален Сократ в обучението: Кан Академия още по-ефективна с GPT-4!

Нов виртуален Сократ в обучението: Кан Академия още по-ефективна с GPT-4!

Изкуственият интелект (AI, или ИИ) е тепърва прохождаща технология, но вече се намираме в преломен момент. Ще увеличим ли ползите от него еднакво за всички в обществото? Или ще позволим на ново, по-дълбоко дигитално разделение да пусне корени, което да доведе до още повече изостанали или отпаднали ученици?

Оживете класната стая с Канониада

Оживете класната стая с Канониада

Предизвикателството с Канониада има за цел да помогне на учителите да ангажират учениците си по забавен и смислен начин в часовете по математика и науки, като същевременно насърчават развитието на положително отношение към ученето.

Първа среща с учителите посланици на Кан Академия

Първа среща с учителите посланици на Кан Академия

На 11.02.2023 г. в София се състоя първата среща по програмата за учители посланици „Предай нататък с Кан Академия“. Програмата събра амбициозни учители от цялата страна, които използват Кан Академия в практиката си и са готови в следващите три месеца активно да споделят знания и опит със свои колеги, за да им помогнат да интегрират балансираното използване на дигитални инструменти в училище.

Четири месеца с „Образование без раници“ и Кан Академия

Четири месеца с „Образование без раници“ и Кан Академия

Подкрепата за учителите, които на свой ред помагат на учениците, винаги е била част от мисията ни да модернизираме образованието в България, но през 2023 г. взехме целенасоченото решение да положим още повече усилия в тази насока.