Архив на категория: Новини

“Образование без раници” проведе 2 онлайн кръгли маси “Успешен учебен процес и реалностите на дигитализацията”

На 17 и 19 ноември 2020 г. сдружение “Образование без раници” проведе 2 онлайн кръгли маси “Успешен учебен процес и реалностите на дигитализацията” за образователните общности в области Видин, Монтана и Плевен.

Събитията, организирани по проект с подкрепата на Фонд Активни граждани, обхванаха следните теми:

 • Практики за комбинирано обучение в условията на пандемия – по света и у нас, и как това променя образованието във всяко училище. 
 • Как се справиха българските учители в извънредната ситуация – какво могат да научат от нас други държави и какво можем да подобрим в България. Резултати от мета-анализ на сдружение “Образование без раници”.
 • По-добро и по-лесно структуриране на образователния процес чрез технологиите – и каква подкрепа могат да получат учителите за това.
 • Характеристиките на иновативните училища.
 • Възможностите, които откриват безплатни образователни инструменти като предлаганите от МОН, тези на Google for Education или такива като Кан Академия.
 • Дискусия за предизвикателствата в училище  и преглед на възможности за подкрепа и възможни решения.

В кръглите маси се включиха общо 51 участника – директори и администратори, учители, представители на РУО, на общинските администрации и общинските съвети с ресор “Образование”.

Ето част от споделеното по време на кръглите маси от страна на участниците:

Най-големите предизвикателства пред образователните общности във връзка с преминаването към дистанционно обучение бяха обобщени така:

 • Достъп до интернет,
 • Липса на устройства,
 • Труден контрол върху учениците,
 • Обратна връзка от учениците,
 • Ангажираността на учениците и др.

88 процента от участниците, дали обратна връзка, споделят, че са имали най-голяма полза от представените конкретните практики от учителската работа.

Участниците споделиха и теми от училищната практиката, за които смятат, че има нужда от още обсъждане в образователната система и обществото:

 • Мотивация на ученици и родители за активно участие в обучение от разстояние в електронна среда.
 • Съвместяване от учителя на присъствено обучение на класа с обучение на дете в електронна среда по желание на родител.
 • Създаване на мотивацията за учене.
 • Изграждане на ключови компетентности.
 • Начини за приобщаване на  “трудните родители”.
 • Стратегии за преодоляване на проблеми с деца и родители.
 • Предизвикателствата в професионалното образование.
 • Продължаване на повдигнатите тези за обсъждане и др.

Кръглите маси бяха възможни благодарение на проект “Образование без раници: подкрепа за образование на световно ниво. Устойчиви местни партньорства, фондонабиране и организационно развитие”, финансиран от Фонд Активни граждани чрез Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство, www.activecitizensfund.bg. Цялата отговорност за споделеното от страна на организаторите по време на кръглата маса се носи от “Образование без раници” и при никакви обстоятелства не може да се приема, че отразява официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Оператора на Фонд Активни граждани България.

За връзка с екипа на сдружението, повече информация, възможности за участие в други събития, партньорства или подкрепа на дейностите на сдружението:

Станислава Гатева, координатор проекти, електронна поща: s.gateva @ obr.education, телефон: 0878 35 05 05

Становище на сдружение “Образование без раници” по Проект на Стратегическа рамка за образованието, обучението и ученето в Република България (2021-2030)

14 декември 2020 г.

До

Красимир Вълчев

Министър на образованието и науката

Относно: Становище на сдружение “Образование без раници” по Проект на Стратегическа рамка за образованието, обучението и ученето в Република България (2021-2030)

Уважаеми господин министър,

Мисията на “Образование без раници” е да превежда и адаптира най-добрите в света безплатни образователни ресурси и да подкрепя учащите, учителите, семейството и всички, ангажирани с образованието, в постигането на високи образователни успехи.

Ние сме организацията, отговорна за локализацията на български език на най-голямата безплатна образователна платформа в света – Кан Академия (https://bg.khanacademy.org/). Във версията й на български език има почти 6000 видео урока и десетки хиляди статии и упражнения по математика, физика, химия, биология, здраве и медицина, компютърни науки, история, музика и изкуство, философия, SAT, ресурси за учители и родители, материали по темата “нагласа за растеж”. Всичко е налично и през мобилно приложение. Международни изследвания, доказващи как Кан Академия помага в училищното образование, можете да намерите тук: https://bg.khanacademy.org/about/impact Отзиви за платформата на български учители и ученици са достъпни тук: https://youtu.be/xYpP76r8ZQ0 

Сред дейностите на “Образование без раници” са още обучения за учители с квалификационни кредити и консултирането на директори и училищни колективи във връзка с използването на безплатни дигитални инструменти и ресурси, както и за въвеждането на различни иновативни практики от България и други страни. Само през 2020 г. и с акцент дистанционното обучение и Ковид-19 проведохме 22 събития с обхванати над 3900 учители и директори – обучения, уебинари, презентации, консултации, конференции, наши и някои партньорски. Организирахме 11 безплатни уебинара за учители с над 371 000 минути гледания във Facebook и 2 900 гледания в YouTube. Повече за тези дейности тук: https://obr.education/obuchenia-webinari/ 

От началото на пандемията сме сред експертните организации, консултиращи Вас и Вашия кабинет и експерти във връзка с различни аспекти на дигитализирането на образованието и на обучението в електронна среда. Като партньор подкрепихме и Института за изследвания в образованието при изготвянето на възложената от Вас оценка на въздействието на обучението от разстояние в електронна среда или други неприсъствени форми върху ефективността на училищното образование (https://ire-bg.org/оценка-на-въздействието-на-обучениет/). 

На базата на дългогодишния ни експертен опит предоставяме на Вашето внимание мнение и препоръки във връзка с публикувания за обществено обсъждане Проект на Стратегическа рамка за образованието, обучението и ученето в Република България (2021-2030): 

Предложените т. VI. Индикатори за полза/резултат не са достатъчни и не гарантират изпълнението на множеството заложени в Стратегическата рамка цели към отделните приоритетни области. Индикаторите следва да са ясно и разбираемо обвързани с всички отделни приоритетни области и цели, като за всяка цел следва да има поне един индикатор, с който да може да бъде проследено и доказано, че съответната цел ще бъде постигната към 2030 г. В момента това не е така – нито има индикатори към всяка една цел, нито обвързването и съответствието на индикатори и цели е ясно и проследимо. 

При разработването на Плана за изпълнението на Стратегическата рамка препоръчваме да включите външни експерти и експертни организации с доказан опит в съответната приоритетна област, и то на етап разработване, а не едва на етап обществено консултиране. Това може да улесни МОН и да даде допълнителни гаранции, че заявените в Стратегическата рамка амбиции, приоритети и цели няма да останат само на хартия, а ще бъдат адресирани с детайлно планирани и проследими дейности, които да доведат до търсените резултати. 

Някои по-конкретни препоръки във връзка с текстовете на Стратегическата рамка: 

В Приоритетна област 4 “Образователни иновации, дигитална трансформация и устойчиво развитие” е записано, че “иновациите в образованието целят промяна на културата на преподаване и създаване на по-привлекателна среда за учене”. Препоръчваме да допълните, че иновациите в образованието целят и повишаване ефективността на учебния процес, защото този аспект е от първостепенно значение.

Също така, съгласно Приоритетна област 4 “в сферата на образованието ще се прилагат политики, насочени към изграждане и надграждане на образователна облачна среда и създаване на ресурси”. Освен “създаването на (нови) ресурси” обаче е важно – и препоръчваме да допълните изрично – нуждата от споделяне и интегриране на вече съществуващи и доказали се ресурси. Особено когато става въпрос за образователни ресурси и материали, много учители вече създават такива и са имали възможност да ги приложат, и в известен смисъл изпробват с ученици; важно е да бъде насърчено тяхното споделяне, а не просто самоцелното създаване на нови и нови такива, въпреки наличието на готови. Не по-малко важна е възможността да се насърчи интеграцията с и ползването на вече съществуващи безплатни образователни платформи като Кан Академия (https://bg.khanacademy.org/), чиито образователни ресурси се ползват от милиони регистрирани потребители глобално и десетки хиляди ученици и учители и в България всеки месец. Образователните ресурси в Кан Академия са напълно безплатни, както и верифицирани от български експерти – учители с дългогодишна практика; обхващат предметите математика, физика, химия, биология, компютърни науки и програмиране, музика, философия, теми като световна история, здраве и медицина и мн. др, като постоянно се допълват (скоро ще има достъпни и материали по финанси, икономика и др.). Става дума не просто за почти 6000 взаимно свързани и надграждащи се видео урока, но и за десетки хиляди упражнения и задачи, които проверяват знанията и – още по-важно – затвърждават уменията на учениците; на база на тези упражнения и задачи, както и данните за работата на ученика с тях, и с помощта на специален алгоритъм, платформата лесно идентифицира образователни дефицити на учениците и предоставя възможност на учителя и на всеки ментор да адресира индивидуално за всяко дете всеки пропуск по конкретен предмет, отново с помощта на образователни ресурси точно за неговото ниво. Кан Академия беше сред ресурсите, препоръчани от МОН на училищата в началото на обучението в електронна среда от разстояние в началото на пандемията през 2020 г. От тогава насам платформата продължи да доказва огромните си ползи за десетки хиляди ученици и учители в цялата страна. Силно настояваме да се потърсят решения за интегрирането й, както и за интегрирането на други вече съществуващи и доказали се като полезни, безплатни образователни ресурси – с разработваната от МОН облачна среда и единна платформа. Това не просто ще спести държавни и европейски средства, и човешки ресурс за така или иначе изключително натоварените учители, от които очаквате да се обучат и да разработват нови ресурси, но и най-вече ще даде по-лесен единен достъп на всички в системата до доказали се (глобално и в национален план) обучителни ресурси.

Също така, в Цел 4.4. “Развитие на образованието в дигитална среда и чрез дигитални ресурси” е заложено “Надграждане на облачната среда в системата на образованието, въвеждане на специализирани софтуерни решения за анализ и оценяване на образователните резултати, чрез използване на компютърно моделиране, алгоритми и изкуствен интелект”. И в този аспект препоръчваме да се търси интеграция с налични, доказали се световно решения като описаното по-горе на Кан Академия, която от години развива именно т.нар. “система за майсторство”, стъпваща на анализ на данни от поведението на потребителите и на специално развивани за целта алгоритми. При все че вече имаме на български език един от най-добрите в света инструменти, който също така е напълно безплатен и в който от години се инвестират милиони долари от Централата на Кан Академия, е абсолютно задължително да се направи всичко възможно да се използват неговите силни страни за цялата система, вместо да се хаби ресурс и време в развитието на нови инструменти, при които постигането на подобно ниво далеч не може да се гарантира.

Към Цел 4.4. имаме още и следните препоръки: Освен “увеличаване броя на крайните електронни устройства в училищата” да се допълни и “осигуряване на свободен, защитен/безопасен достъп до интернет на учениците в училище”, за да се гарантира лесното използване на електронни образователни ресурси, да се намали нуждата от разнасяне на (тежки) учебници и учебни помагала на хартия, да се направи по-ефективен учебния процес в клас с помощта на електронни платформи като тази на МОН и всички останали. 

Освен това, предлагаме “осигуряване на достъп до виртуална класна стая за обучение от разстояние” винаги да се посочва заедно с нуждата от осигуряване на педагогическа подкрепа за работата виртуално, така че да се елиминират в бъдеще и малкото случаи, при които ученици в случаи на епидемии, природни бедствия и др., както и ученици в рискови категории, непосещаващи училище, или ученици със специални образователни потребности биват оставяни да работят от разстояние сами или единствено с подкрепата на своите родители.

В заключение бихме искали също да подчертаем някои силни страни на Стратегическата рамка, които подкрепяме: 

Позитивно впечатление ни направи добрата цялостна структура и обособяването на приоритетите на Рамката. 

Приветстваме специално включването на: 

 • Отделна Цел 4.2. “Иновации в образователния процес” и включването на дейности/ подцели като: “създаване на условия за обучение на учениците в малки групи или индивидуално в различни режими на работа във училищата и извън тях”; “разширяване на възможностите за интегрирано знание чрез проектно-базирано обучение”; “прилагане на хибридна форма на обучение (присъствено и дистанционно) чрез използване на отворени образователни ресурси и прилагане на иновативни методи на преподаване”; и т.н.
 • Отделна Цел 4.3. “Иновации в образователната среда” с дейности/ подцели като “разширяване на образователната среда извън класните стаи и учебните кабинети”.
 • Цел 3.2. “Взаимодействие с деца и родители за създаване на положително отношение към образованието”, както и застъпената на различни места, важна роля и включване на родителите, например с подцели/дейности като “засилване на диалога и взаимодействието с родителите и включването им в дейностите на образователните институции”, “подобряване и активизиране на участието на родителската общност чрез приобщаващи иновативни дейности” и др.
 • Цел 3.4. “Прилагане на индивидуален подход към потребностите на всяко дете и на всеки ученик” с включено “използване на възможностите на дигиталните технологии и изкуствения интелект при персонализацията на обучението”. 
 • Включването в Приоритетна област 4 на създаване на “цялостен обновен облик на образователните институции, подкрепен от инвестиции в съвременна, провокираща мисленето и творчеството образователна среда и в модерно оборудване и обзавеждане”.
 • Приоритетна област 7. “Ефективно и ефикасно управление и участие в мрежи” и особено Цел 7.2. “Сътрудничество между институциите и свързване в мрежи”, както и Цел 7.1. “Преход от стандартизиран подход в управлението на образователните институции към управление, основано на креативност и иновации” с подцел/дейност “Дигитализация на управлението на образователните институции и на връзката училище родители (електронни дневници)”.

Надяваме сме да сме полезни с представените препоръки и мнение и оставаме на разположение за по-детайлно мнение или подкрепа при нужда.

С уважение,

Розалина Лъскова
Изпълнителен директор
“Образование без раници” 
r.laskova @ obr.education 
(+359) 885 226012
www.obr.education
bg.khanacademy.org 
fb.com/KhanAcademyBG

Състезание по математика с Кан Академия и награди от Ozone.bg – в БНР- Радио София

За състезанието по математика с Кан Академия, за майсторството в платформата и Кан Академия като цялостна система за учене – чуйте интервюто на Станислава Гатева от екипа ни за БНР – Радио София

Включи се в онлайн състезанието по математика и грабни страхотна награда от Ozone.bg! Предизвикай себе си в:   

 • Направление 1: ”Майстор” по математика с Кан Академия: “Майсторството” в Кан Академия значи овладяване на всички умения за съответния клас или раздел. 
 • Направление 2: Овладей силата с Кан Академия: Целта е учениците да покажат повече инвестирано време, упоритост и усилия в учене.

В състезанието могат да участват ученици от всички етапи. Ученик може да бъде включен в състезанието от свой учител, самостоятелно или чрез родител.

По 6 страхотни награди от Ozone.bg във всяко направление – ваучери на стойност по 100 лв.! Награди ще има и за 3-та най-ангажирани учители във всяко от направленията, регистрирали за участие най-много ученици – за тях ще бъдат разпределени ваучери от Ozone.bg, безплатни консултации и обучения от “Образование без раници” за използване на дигитални инструменти или иновативни практики в работата, както и специално внимание в комуникационните канали на организаторите.

Краен срок на състезанието – 15 юли 2020 г.

❗️За детайли и записване: https://obr.education/math-contest-khan-academy/
Кан Академия на български: https://bg.khanacademy.org/

Изследване за Khan Academy Kids и училищната готовност

“4- и 5-годишни деца от социално слаби семейства, които използват Khan Academy Kids App в продължение на три месеца у дома, имат значителен напредък в тяхната готовност за училище, с което почти достигат средните стойности за страната (САЩ). […] Такива приложения могат да се превърнат във важен и практичен инструмент за повишаване на академичния успех на децата в риск.“ Така коментират в статията си за изследването от Масачузетския университет в Амхърст предварителните резултати на свое рандомизирано контролно проучване, ръководено от психолога Дейвид Арнолд, за ефектите от ползването на страхотно Кан приложение за най-малките.

Безплатното мобилно приложение на английски език Khan Academy Kids е подходящо за деца от 2-6 години до трети/четвърти клас (в български условия). Изтеглете го оттук:

➡️ iOS: khan.co/khankidsiOS

➡️ Android: khan.co/khankidsGP

Повече за изследването прочетете в оригиналната статия на Масачузетския университет в Амхърст.

А ето и превод на статията на български език:

Ново образователно приложение подобрява готовността за ограмотяване на децата в предучилищна възраст

Изследване на Масачузетския университет в Амхърст установява, че безплатно приложение подобрява готовността за училище на деца в предучилищна възраст от рискови групи 

20 април 2020 г.

Докато милиони семейства се сблъскват с предизвикателството децата им да продължават да учат, когато училищата са затворени заради пандемията от COVID-19, предварителните резултати на рандомизирано контролно проучване, ръководено от психолога Дейвид Арнолд от Масачузетския университет в Амхърст, показва че 4- и 5-годишни деца от социално слаби семейства, които използват Khan Academy Kids App в продължение на три месеца у дома, имат значителен напредък в тяхната готовност за училище, с което почти достигат средните стойности за страната (САЩ).

„Резултатите показват, че висококачественото образователно приложение може да е важен инструмент за намаляване на разликата в постиженията, дължаща се на социално-икономическите различия, което е особено интригуващо когато това приложение е безплатно, а мобилните технологии са достъпни за всички деца в страната (САЩ) и децата могат да се възползват от него.“ – допълва авторът – „Такива приложения могат да се превърнат във важен и практичен инструмент за повишаване на академичния успех на децата в риск.“

Арнолд казва: „Исторически, липсата на равен достъп до технологиите не даваше шанс на децата от социално слаби семейства да използват образователен софтуер, защото те имат по-малък достъп до компютри и интернет. Но сега всеки има достъп“ – отбелязва той – „дори и в най-бедните общности. Едно проучване установи, че ¾ от децата в социално слаби семейства от малцинствата в момента имат собствено мобилно устройство до четиригодишна възраст.“

Арнолд допълва: „Всеки член на нашите семейства притежава мобилни устройства, и даже много малки деца прекарват дълго време с телефони и таблети. Аз не препоръчвам повече време пред екрана за децата, но ако те използват мобилни устройства, е добре това време да бъде използвано с образователна цел.“ Изследователят смята, че днешното време много напомня на ранните години на навлизане на телевизията, когато без особени доказателства зрителите са били разделени по въпроса дали телевизията е полезна, или вредна.

Авторите описват инструмента на Кан Академия за учене у дома като „използващ хиляди различни, одобрени интерактивни дейности, музикални видео клипове, виртуални книги и креативни инструменти за подпомагане на готовността за училище на деца на възраст от две до шест години.“ Мобилното приложение предлага и подходящо математическо съдържание за подготовка за предучилищните групи, но то още не е било готово за включване по времето на извършване на това проучване.

Непубликуваните все още резултати бяха представени като постер на предварителната среща за Конференцията за изследване на дигиталните среди преди годишната среща на Обществото за когнитивно развитие в Люисвил, Кентъки, през 2019 г. Изследването в момента се подготвя за публикуване в утвърдено научно списание.

Както отбелязва Арнолд, “Кан Академия е широко известна с това, че дава достъп на милиони деца до обучителни материали. Тази нова технология има потенциала да достигне до огромен брой хора, и ние я оценяваме като образователна. Бяхме изключително впечатлени, когато те дойдоха при нас и поискаха да оценим в дълбочина дали тяхното приложение може да помогне на най-малките деца от рисковите групи.“ 

Двойно сляпото проучване е подкрепено от семейната фондация Овърдек (Overdeck Family Foundation) и анонимен донор, който дарява iPad устройства на участващите семейства. Изследователите включват 49 деца на възраст 4 и 5 години, които не посещават детска градина, както и основното лице, което се грижи за тях – 45 майки и 4 бащи. Те са предимно от бедни градски квартали в западен Масачузетс. Около 1/3 от родителите говорят чужд език, но ползват добре и английски език.

В предварителните тестове изследователите оценяват готовността за училище на децата, а после на случаен принцип разпределят между децата приложението Khan Kids или две други образователни приложения, които не са разработени специално за тази възраст. Децата са оценени повторно 10 седмици по-късно.

За целите на изследването научният екип обсъжда препоръчителното екранно време с родителите, след което родителите на децата, получили приложението Khan Kids, са помолени да насърчават децата си да прекарват 20 минути дневно в игра с приложението. „Тъй като считахме, че не е подходящо да насърчаваме екранно време, което не е свързано с учене, ние не помолихме родителите на децата от контролната група да ги насърчават да използват съответното приложение.“ – отбелязват те. „И в двете групи активно се стремяхме да предотвратим прекомерно екранно време, като планирахме съвместно с родителите заместване, а не увеличаване на екранното време.”

Освен готовността за училище, изследователите отчитат използването на различните видове медии, приложения и устройства във всяко семейство. Те анкетират родителите за това доколко им е приятно времето, прекарано с децата в използване на приложението(ята), техните впечатления за това до каква степен приложението(ята) подобрява(т) готовността за училище и доколко приложението(ята) са им дали идеи как самите те да развиват тази готовност.  

Освен другите изводи, Арнолд и колегите му докладват, че групата с  Khan Kids показва “статистически по-голямо нарастване на общата готовност за училище в сравнение с контролната група”, като общият резултат за училищна готовност започва от 37-ия персентил и достига до 47-ия персентил, което е средната стойност за страната. Оценката на родителите за академичния интерес на децата им също значително се покачва за експерименталната група в сравнение с контролната група.

“За родителите не е лесно да подберат образователно приложение сред десетките хиляди, които са налични, като някои от тях не са образователни, въпреки претенциите им.“- казва Арнолд. „Необходимо е сериозно усилие, за да се намалят различията в достъпа. Считаме, че приложението на Кан Академия има потенциала да даде „равен старт“ на тези деца.


Нова позиция: “Координатор проект и асистент на изпълнителния директор” в “Образование без раници”


В сдружение “Образование без раници” работим за модернизиране на образованието – с акцент върху дигитализацията му, безплатните образователни инструменти и ресурси и съвременните образователни практики. Локализираме и популяризираме в страната най-мащабния онлайн портал за общо образование в света – Кан Академия (Khan Academy). Вярваме, че е възможно да има образование на световно ниво за всички, и че “всеки може да научи всичко” – напълно безплатно. Работим с и подкрепяме учители, директори, родители, ученици, институции и други организации за подобряване процесите на преподаване и учене в училище и у дома.

Какво предлагаме:

 • Работа за важна кауза – в сферата модернизиране на образованието и в неправителствения сектор
 • Страхотен, динамичен и амбициозен екип
 • Гъвкаво работно време 
 • Възможност за дистанционна работа
 • Възможност за разнообразен професионален опит и свобода на работа 
 • Включване в голяма общност от привърженици на важна за България кауза
 • Въвличане в глобалната общност на Кан Академия, работеща за един от най-иновативните образователни проекти в света

Задължения и отговорности:

Новият член на екипа ще работи пряко и интензивно с изпълнителния директор на сдружението, както и с настоящите координатори, и ще бъде отговорен/а за:

 • Гъвкава комуникация на различни нива с набор от заинтересовани страни (от представители на институции и други образователни организации, през учители, ученици и техните родители, до членовете на сдружението и доброволци и международната мрежа на Кан Академия);
 • Помощ при планиране и мониторинг на различни дейности и срокове;
 • Подготовка на проектна, отчетна и друга официална документация, на официална кореспонденция, проекто-договори, административни дейности като окомплектоване, сканиране и т.н.;
 • Подкрепа за комуникационни, медийни и рекламни кампании, с акцент дигитална комуникация и маркетинг;
 • Помощ при администриране на онлайн съдържание – уеб страница, социални мрежи, Google акаунт (Drive, YouTube и др.);
 • Подкрепа за организиране и координация на събития (обучения на учители, инициативи с ученици, участие в конференции и др.), вкл. логистични задачи;
 • Поддържане на база данни/ система за управление на контактите;
 • Изготвяне на електронни таблици, презентации и др.

Изисквания към кандидатите:

 • Интерес и познания в сферата на образованието, в частност на навлизането на нови технологии и иновации в образованието;
 • Организационни умения и структурираност;
 • Отлични умения за планиране, следене и спазване на срокове;
 • Добри презентационни и комуникационни умения; лъчезарност и умение да говори с плам за работата и каузата си;
 • Отлично изразяване и водене на официална комуникация – устна и писмена – на български и английски език;
 • Базисен опит с приложенията на Google (вкл. обработка на текст, таблици, презентации) и Microsoft Office;
 • Базисен опит с администриране на уеб страница (WordPress); социални мрежи;
 • Готовност за интензивна дистанционна работа;
 • Предимство носи:
 • Опит в работата с институции;
 • (Първоначален) опит в подготовката и управлението на проекти;
 • Опит с правна и счетоводна документация;
 • Опит в организирането на събития;
 • Познания в сферата маркетинг и реклама;
 • Владеене на софтуер за графичен дизайн, фото, аудио и видео обработване;
 • Увереност, че няма нерешими проблеми, а креативен подход към различни предизвикателства;
 • Инициативност, самодисциплина, отговорност; 
 • Умение за работа в динамична среда и желание да бъде част от гъвкав и ведър екип.

Кандидатстване:

Моля в срок до 15 май 2020 г. да ни изпратите на имейл: hi[a]obr.education:

 • Автобиография (CV)
 • Мотивационно писмо/видео/фото разказ/презентация/есе/друго, представящо мотивацията Ви да работите с нас и за нашата кауза.

Молим за разбиране, че ще се свързваме само с одобрените кандидати. 

За допълнителна информация: Сдружение “Образование без раници”, Розалина Лъскова, изпълнителен директор, (+359) 885 22 60 12, hi[a]obr.education

Уеб страница на сдружение “Образование без раници”: https://obr.education/

Facebook страница на Кан Академия на български: https://www.facebook.com/KhanAcademyBG/

Кан Академия на български: https://bg.khanacademy.org/ 

Медиите напоследък за нас, например: БНТ2, бТВ, БНР, Капитал, Грация, Нова ТВ, Дневник, Успелите и т.н. 

Предоставени при кандидатстването лични данни:

Посочените при кандидатстването лични данни са предоставени напълно доброволно и с изпращането на Вашите документи се съгласявате те да се използват, съхраняват и обработват от “Образование без раници“ за целите на подбор. По всяко време имате право да изискате от организацията подробна информация относно съхраняваните Ваши лични данни; корекция, изтриване и блокиране на отделни Ваши лични данни; да оттеглите съгласието си, както е описано по-горе. Можете да направите това по пощата и по имейл към “Образование без раници“.

Изображение на fauxels от Pexels