Кан Академия за мен е чудо. То ни улеснява живота и ни кара да се придобием към технологиите. Помага да разбираме математиката по по-лесен начин.

Бора Ниязи

ученик в ОУ ,,Васил Левски", град Разград