“С Кан Академия наистина се учи много по-лесно! Всички уроци и упражнения са обяснени по интересен начин. За мен Кан Академия е забавна и интересна игра.”

Eманоела Георгиева

ученичка в ОУ ,,Христо Ботев", село Божурица