KHAN4STEM: повишаване на дигиталната готовност на учителите в Европа

През 2022 г. сдружение „Образование без раници“ в партньорство с белгийската организация „Библиотеки без граници“ започна работа по проекта Khan4STEM, финансиран по програма Еразъм+.

Каква е целта на KHAN4STEM?

Темата на проекта е по-ефективно и приобщаващо преподаване по математика и природни науки с подкрепата на европейските езикови адвокати на Кан Академия – каквито сме “Образование без раници” за България и “Библиотеки без граници” за Белгия. С проекта се цели  значително повишаване на дигиталната готовност на учителите и дигиталното включване на учениците в страните от Европейския съюз, както и безплатната образователна платформа Кан Академия да бъде популяризирана сред учителите от цяла Европа като инструмент в тяхна помощ.

Какъв ще е крайният резултат от KHAN4STEM?

      • Ще изградим устойчива транснационална мрежа от учители, които свободно и умело прилагат дигитални инструменти в практиката си. Те ще станат “дигитални посланици” и ще подкрепят свои колеги да въвеждат технологии в работата си. 
      • Ще бъде създаден и разпространен Наръчник за учители за работа с (безплатни) дигитални ресурси.
      • Ще бъдат обучени учители да работят с Кан Академия и как да подкрепят други учители в Европа.
      • Двете партньорски организации – “Образование без раници” и “Библиотеки без граници” – ще подобрят капацитета си за международна работа и съвместно застъпничество на европейско ниво по теми около дигитална училищна трансформация и дигитални образователни ресурси.

Следете блога и фейсбук страницата на “Образование без раници” за възможности за участие в обученията по проекта и за новини.

Повече за Кан Академия

Кан Академия е:

      • един от най-приобщаващите и ефективни инструменти за дигитално образование в света;
      • развивана повече от 10 години с мисията да предоставя безплатно образование на световно ниво за всеки, навсякъде;
      • с фокус върху математиката и природните науки (STEM), достъпна е на 50 езика, със 140 милиона потребители в световен мащаб.

В Европейския съюз регистрираните потребители са над 6 милиона, от които около 5,3 милиона ученици и 780 000 учители. 

Учителите използват Кан Академия, за да възлагат учебно съдържание според индивидуалните нужди на учениците. Кан Академия разполага с инструменти за „учене до майсторство“, за проследяване на напредъка на учениците и управление на класната стая.

Кан Академия в Белгия и “Библиотеки без граници”

Във френско-говоряща Белгия над 13% от учениците и 15% от учителите са регистрирани в Кан Академия. Кан е препоръчана в официалната платформа за електронно обучение на Министерството на образованието, част е от официалния каталог за обучение на IFC, а през последните две години са обучени над 1500 учители. Извън училищата, “Библиотеки без граници” също така подкрепят и преподаватели в местни организации, които помагат на ученици с по-малко възможности.

Кан Академия в България и “Образование без раници”

В България около 12% от учениците и 25% от учителите са регистрирани в Кан Академия, като тези цифри постоянно се увеличават. Българското Министерство на образованието и науката препоръча Кан Академия в първите си насоки към всички български училища, когато училищата бяха затворени през март 2020 г. поради пандемията. Министерството на образованието подкрепя извършваната в момента  оценка на въздействието на Кан Академия. “Образование без раници” е сдружение с експертиза в сферата на дигиталните инструменти, което консултира Министерството на образованието, както и отделни училища в цялата страна, по въпросите за дигитализацията. До края на 2021 г. чрез обучения и уебинари за дигитални инструменти и свързани практики “Образование без раници” достигна до над 6000 български учители.

Лого ЕС

Проектът “KHAN-4-STEM: More effective and inclusive European Math and Science Teaching – supported by the internationalised work of European Khan Academy Advocates”  се финансира по програма Еразъм +, Ключова дейност 2. Проектът се изпълнява в партньорство от  “Образование без раници” (България) и “Библиотеки без граници” (Белгия). Публикацията отразява само мнението на “Образование без раници” и “Библиотеки без граници” и Европейската комисията не носи отговорност за каквото и да е използване на информацията, която съдържа.