Всички публикации от Stanislava Gateva

“Образование без раници” проведе 2 онлайн кръгли маси “Успешен учебен процес и реалностите на дигитализацията”

На 17 и 19 ноември 2020 г. сдружение “Образование без раници” проведе 2 онлайн кръгли маси “Успешен учебен процес и реалностите на дигитализацията” за образователните общности в области Видин, Монтана и Плевен.

Събитията, организирани по проект с подкрепата на Фонд Активни граждани, обхванаха следните теми:

 • Практики за комбинирано обучение в условията на пандемия – по света и у нас, и как това променя образованието във всяко училище. 
 • Как се справиха българските учители в извънредната ситуация – какво могат да научат от нас други държави и какво можем да подобрим в България. Резултати от мета-анализ на сдружение “Образование без раници”.
 • По-добро и по-лесно структуриране на образователния процес чрез технологиите – и каква подкрепа могат да получат учителите за това.
 • Характеристиките на иновативните училища.
 • Възможностите, които откриват безплатни образователни инструменти като предлаганите от МОН, тези на Google for Education или такива като Кан Академия.
 • Дискусия за предизвикателствата в училище  и преглед на възможности за подкрепа и възможни решения.

В кръглите маси се включиха общо 51 участника – директори и администратори, учители, представители на РУО, на общинските администрации и общинските съвети с ресор “Образование”.

Ето част от споделеното по време на кръглите маси от страна на участниците:

Най-големите предизвикателства пред образователните общности във връзка с преминаването към дистанционно обучение бяха обобщени така:

 • Достъп до интернет,
 • Липса на устройства,
 • Труден контрол върху учениците,
 • Обратна връзка от учениците,
 • Ангажираността на учениците и др.

88 процента от участниците, дали обратна връзка, споделят, че са имали най-голяма полза от представените конкретните практики от учителската работа.

Участниците споделиха и теми от училищната практиката, за които смятат, че има нужда от още обсъждане в образователната система и обществото:

 • Мотивация на ученици и родители за активно участие в обучение от разстояние в електронна среда.
 • Съвместяване от учителя на присъствено обучение на класа с обучение на дете в електронна среда по желание на родител.
 • Създаване на мотивацията за учене.
 • Изграждане на ключови компетентности.
 • Начини за приобщаване на  “трудните родители”.
 • Стратегии за преодоляване на проблеми с деца и родители.
 • Предизвикателствата в професионалното образование.
 • Продължаване на повдигнатите тези за обсъждане и др.

Кръглите маси бяха възможни благодарение на проект “Образование без раници: подкрепа за образование на световно ниво. Устойчиви местни партньорства, фондонабиране и организационно развитие”, финансиран от Фонд Активни граждани чрез Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство, www.activecitizensfund.bg. Цялата отговорност за споделеното от страна на организаторите по време на кръглата маса се носи от “Образование без раници” и при никакви обстоятелства не може да се приема, че отразява официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Оператора на Фонд Активни граждани България.

За връзка с екипа на сдружението, повече информация, възможности за участие в други събития, партньорства или подкрепа на дейностите на сдружението:

Станислава Гатева, координатор проекти, електронна поща: s.gateva @ obr.education, телефон: 0878 35 05 05

Становище на сдружение “Образование без раници” по Проект на Стратегическа рамка за образованието, обучението и ученето в Република България (2021-2030)

14 декември 2020 г.

До

Красимир Вълчев

Министър на образованието и науката

Относно: Становище на сдружение “Образование без раници” по Проект на Стратегическа рамка за образованието, обучението и ученето в Република България (2021-2030)

Уважаеми господин министър,

Мисията на “Образование без раници” е да превежда и адаптира най-добрите в света безплатни образователни ресурси и да подкрепя учащите, учителите, семейството и всички, ангажирани с образованието, в постигането на високи образователни успехи.

Ние сме организацията, отговорна за локализацията на български език на най-голямата безплатна образователна платформа в света – Кан Академия (https://bg.khanacademy.org/). Във версията й на български език има почти 6000 видео урока и десетки хиляди статии и упражнения по математика, физика, химия, биология, здраве и медицина, компютърни науки, история, музика и изкуство, философия, SAT, ресурси за учители и родители, материали по темата “нагласа за растеж”. Всичко е налично и през мобилно приложение. Международни изследвания, доказващи как Кан Академия помага в училищното образование, можете да намерите тук: https://bg.khanacademy.org/about/impact Отзиви за платформата на български учители и ученици са достъпни тук: https://youtu.be/xYpP76r8ZQ0 

Сред дейностите на “Образование без раници” са още обучения за учители с квалификационни кредити и консултирането на директори и училищни колективи във връзка с използването на безплатни дигитални инструменти и ресурси, както и за въвеждането на различни иновативни практики от България и други страни. Само през 2020 г. и с акцент дистанционното обучение и Ковид-19 проведохме 22 събития с обхванати над 3900 учители и директори – обучения, уебинари, презентации, консултации, конференции, наши и някои партньорски. Организирахме 11 безплатни уебинара за учители с над 371 000 минути гледания във Facebook и 2 900 гледания в YouTube. Повече за тези дейности тук: https://obr.education/obuchenia-webinari/ 

От началото на пандемията сме сред експертните организации, консултиращи Вас и Вашия кабинет и експерти във връзка с различни аспекти на дигитализирането на образованието и на обучението в електронна среда. Като партньор подкрепихме и Института за изследвания в образованието при изготвянето на възложената от Вас оценка на въздействието на обучението от разстояние в електронна среда или други неприсъствени форми върху ефективността на училищното образование (https://ire-bg.org/оценка-на-въздействието-на-обучениет/). 

На базата на дългогодишния ни експертен опит предоставяме на Вашето внимание мнение и препоръки във връзка с публикувания за обществено обсъждане Проект на Стратегическа рамка за образованието, обучението и ученето в Република България (2021-2030): 

Предложените т. VI. Индикатори за полза/резултат не са достатъчни и не гарантират изпълнението на множеството заложени в Стратегическата рамка цели към отделните приоритетни области. Индикаторите следва да са ясно и разбираемо обвързани с всички отделни приоритетни области и цели, като за всяка цел следва да има поне един индикатор, с който да може да бъде проследено и доказано, че съответната цел ще бъде постигната към 2030 г. В момента това не е така – нито има индикатори към всяка една цел, нито обвързването и съответствието на индикатори и цели е ясно и проследимо. 

При разработването на Плана за изпълнението на Стратегическата рамка препоръчваме да включите външни експерти и експертни организации с доказан опит в съответната приоритетна област, и то на етап разработване, а не едва на етап обществено консултиране. Това може да улесни МОН и да даде допълнителни гаранции, че заявените в Стратегическата рамка амбиции, приоритети и цели няма да останат само на хартия, а ще бъдат адресирани с детайлно планирани и проследими дейности, които да доведат до търсените резултати. 

Някои по-конкретни препоръки във връзка с текстовете на Стратегическата рамка: 

В Приоритетна област 4 “Образователни иновации, дигитална трансформация и устойчиво развитие” е записано, че “иновациите в образованието целят промяна на културата на преподаване и създаване на по-привлекателна среда за учене”. Препоръчваме да допълните, че иновациите в образованието целят и повишаване ефективността на учебния процес, защото този аспект е от първостепенно значение.

Също така, съгласно Приоритетна област 4 “в сферата на образованието ще се прилагат политики, насочени към изграждане и надграждане на образователна облачна среда и създаване на ресурси”. Освен “създаването на (нови) ресурси” обаче е важно – и препоръчваме да допълните изрично – нуждата от споделяне и интегриране на вече съществуващи и доказали се ресурси. Особено когато става въпрос за образователни ресурси и материали, много учители вече създават такива и са имали възможност да ги приложат, и в известен смисъл изпробват с ученици; важно е да бъде насърчено тяхното споделяне, а не просто самоцелното създаване на нови и нови такива, въпреки наличието на готови. Не по-малко важна е възможността да се насърчи интеграцията с и ползването на вече съществуващи безплатни образователни платформи като Кан Академия (https://bg.khanacademy.org/), чиито образователни ресурси се ползват от милиони регистрирани потребители глобално и десетки хиляди ученици и учители и в България всеки месец. Образователните ресурси в Кан Академия са напълно безплатни, както и верифицирани от български експерти – учители с дългогодишна практика; обхващат предметите математика, физика, химия, биология, компютърни науки и програмиране, музика, философия, теми като световна история, здраве и медицина и мн. др, като постоянно се допълват (скоро ще има достъпни и материали по финанси, икономика и др.). Става дума не просто за почти 6000 взаимно свързани и надграждащи се видео урока, но и за десетки хиляди упражнения и задачи, които проверяват знанията и – още по-важно – затвърждават уменията на учениците; на база на тези упражнения и задачи, както и данните за работата на ученика с тях, и с помощта на специален алгоритъм, платформата лесно идентифицира образователни дефицити на учениците и предоставя възможност на учителя и на всеки ментор да адресира индивидуално за всяко дете всеки пропуск по конкретен предмет, отново с помощта на образователни ресурси точно за неговото ниво. Кан Академия беше сред ресурсите, препоръчани от МОН на училищата в началото на обучението в електронна среда от разстояние в началото на пандемията през 2020 г. От тогава насам платформата продължи да доказва огромните си ползи за десетки хиляди ученици и учители в цялата страна. Силно настояваме да се потърсят решения за интегрирането й, както и за интегрирането на други вече съществуващи и доказали се като полезни, безплатни образователни ресурси – с разработваната от МОН облачна среда и единна платформа. Това не просто ще спести държавни и европейски средства, и човешки ресурс за така или иначе изключително натоварените учители, от които очаквате да се обучат и да разработват нови ресурси, но и най-вече ще даде по-лесен единен достъп на всички в системата до доказали се (глобално и в национален план) обучителни ресурси.

Също така, в Цел 4.4. “Развитие на образованието в дигитална среда и чрез дигитални ресурси” е заложено “Надграждане на облачната среда в системата на образованието, въвеждане на специализирани софтуерни решения за анализ и оценяване на образователните резултати, чрез използване на компютърно моделиране, алгоритми и изкуствен интелект”. И в този аспект препоръчваме да се търси интеграция с налични, доказали се световно решения като описаното по-горе на Кан Академия, която от години развива именно т.нар. “система за майсторство”, стъпваща на анализ на данни от поведението на потребителите и на специално развивани за целта алгоритми. При все че вече имаме на български език един от най-добрите в света инструменти, който също така е напълно безплатен и в който от години се инвестират милиони долари от Централата на Кан Академия, е абсолютно задължително да се направи всичко възможно да се използват неговите силни страни за цялата система, вместо да се хаби ресурс и време в развитието на нови инструменти, при които постигането на подобно ниво далеч не може да се гарантира.

Към Цел 4.4. имаме още и следните препоръки: Освен “увеличаване броя на крайните електронни устройства в училищата” да се допълни и “осигуряване на свободен, защитен/безопасен достъп до интернет на учениците в училище”, за да се гарантира лесното използване на електронни образователни ресурси, да се намали нуждата от разнасяне на (тежки) учебници и учебни помагала на хартия, да се направи по-ефективен учебния процес в клас с помощта на електронни платформи като тази на МОН и всички останали. 

Освен това, предлагаме “осигуряване на достъп до виртуална класна стая за обучение от разстояние” винаги да се посочва заедно с нуждата от осигуряване на педагогическа подкрепа за работата виртуално, така че да се елиминират в бъдеще и малкото случаи, при които ученици в случаи на епидемии, природни бедствия и др., както и ученици в рискови категории, непосещаващи училище, или ученици със специални образователни потребности биват оставяни да работят от разстояние сами или единствено с подкрепата на своите родители.

В заключение бихме искали също да подчертаем някои силни страни на Стратегическата рамка, които подкрепяме: 

Позитивно впечатление ни направи добрата цялостна структура и обособяването на приоритетите на Рамката. 

Приветстваме специално включването на: 

 • Отделна Цел 4.2. “Иновации в образователния процес” и включването на дейности/ подцели като: “създаване на условия за обучение на учениците в малки групи или индивидуално в различни режими на работа във училищата и извън тях”; “разширяване на възможностите за интегрирано знание чрез проектно-базирано обучение”; “прилагане на хибридна форма на обучение (присъствено и дистанционно) чрез използване на отворени образователни ресурси и прилагане на иновативни методи на преподаване”; и т.н.
 • Отделна Цел 4.3. “Иновации в образователната среда” с дейности/ подцели като “разширяване на образователната среда извън класните стаи и учебните кабинети”.
 • Цел 3.2. “Взаимодействие с деца и родители за създаване на положително отношение към образованието”, както и застъпената на различни места, важна роля и включване на родителите, например с подцели/дейности като “засилване на диалога и взаимодействието с родителите и включването им в дейностите на образователните институции”, “подобряване и активизиране на участието на родителската общност чрез приобщаващи иновативни дейности” и др.
 • Цел 3.4. “Прилагане на индивидуален подход към потребностите на всяко дете и на всеки ученик” с включено “използване на възможностите на дигиталните технологии и изкуствения интелект при персонализацията на обучението”. 
 • Включването в Приоритетна област 4 на създаване на “цялостен обновен облик на образователните институции, подкрепен от инвестиции в съвременна, провокираща мисленето и творчеството образователна среда и в модерно оборудване и обзавеждане”.
 • Приоритетна област 7. “Ефективно и ефикасно управление и участие в мрежи” и особено Цел 7.2. “Сътрудничество между институциите и свързване в мрежи”, както и Цел 7.1. “Преход от стандартизиран подход в управлението на образователните институции към управление, основано на креативност и иновации” с подцел/дейност “Дигитализация на управлението на образователните институции и на връзката училище родители (електронни дневници)”.

Надяваме сме да сме полезни с представените препоръки и мнение и оставаме на разположение за по-детайлно мнение или подкрепа при нужда.

С уважение,

Розалина Лъскова
Изпълнителен директор
“Образование без раници” 
r.laskova @ obr.education 
(+359) 885 226012
www.obr.education
bg.khanacademy.org 
fb.com/KhanAcademyBG

Работа у дома с две деца в дистанционно обучение? Мисията възможна (все пак).

Настоящият текст е смесица от професионални съвети и опита на Станислава Гатева – майка и член на екипа на “Образование без раници”  – в съчетаването на работа от дома и дистанционното обучение на 2 броя деца 🙂

И ето – отново сме в дистанционно обучение! За разлика от първия път сега можем спокойно да излизаме по парковете и площадките. Учителите вече умеят доста по-добре да работят в електронната среда. А часовете трябва да са синхронни в по-голямата си част.

И все пак – докато продължаваме да работим (а и дори да сме в отпуск), дистанционното обучение на децата вкъщи остава голямо предизвикателство

Все нещо не става от първия път. Губя време в цъкане по поредната програма, а часът вече тече. Да не говорим, че отдавна трябваше да съм на служебния компютър, а не да чатя с другите родители по телефона как да решим проблема.  В този дух звучат множество изказвания в социалните мрежи.

А ако децата са две и в по-нисък етап – умножаваме всичко това по много…

Добрата новина е, че има няколко стъпки, които да облекчат всички ни – родителите, децата, учителите, така че да имаме повече време за (о!) работа без прекъсване! Ситуацията може да изглежда трудна в началото, но има голям потенциал да става по-лека. 

Стъпка 1

Погрижете се за себе си. Може би ще ви учудя, но няма по-важна стъпка. Планирайте деня си така, че да остава лично време за вас. Време, в което да правите нещо, което ви носи удовлетворение. И обявете на всички, че това е вашето време и не искате да ви безпокоят. Е, разбира се, без случаите, в които член на семейството е в СМЪРТНА беда. Трябва да е ясно – вашето време може да бъде прекъснато само, ако нечий живот е заплашен.

Движете се, за да се възползвате максимално от това, което тялото ви може да произведе, при това безплатно. Аеробното движение е шампион по създаване на добро настроение. Ето това може да произведе тялото ви, ако го раздвижите малко:

 • ендорфин – енергизира и създава усещане за еуфория; 
 • серотонин – регулира настроението, апетита, кръвосъсирването, съня и сърдечния ритъм. 

Не е лоша сделка за известно усилие. 

Повече за невротрансмитерите тук.

Освен това помолете ваши близки да се включат. Задачата ви наистина е трудна. Например, другият родител може да поеме повече от задълженията у дома, а баби и дядовци – да приготвят храна за вас у дома си или да помагат с домашното по телефона. 

Стъпка 2 (не че не го знаете, но)

Децата продължават да имат нужда от режим. Може би не съвсем същия, като при присъствено обучение в училище. Но е важно да знаят предварително какво ще се случва. Пример:

 • Ставане от сън в определен час. 
 • Уроци с учителката от занималнята и (или самостоятелна) подготовка на уроците. 
 • Игра навън. 
 • Изпращане на домашните и започване на часовете. 
 • Разговори с приятели.
 • Време, в което имат право да са пред екран.

Стъпка 3

Подгответе от предишната вечер необходимото за следващия ден (така както би било, ако децата ходеха и на училище). 

Дрехи и храна за през деня, за да не се губи време в готвене или в търсене на “къде са ми чорапите” и “сега не мога да изляза, защото не мога да намеря два еднакви чорапа”. 

Същото важи за техниката и “работното място” за учене.  

При всички положения не искаме да им търсим химикалка по спешност, защото при започване на часа крещят от бюрото си, че нямат нито една от наличните 1500 химикалки у дома. Би било добре да са готови предварително.

Разбира се, аз така и не достигнах висотата децата ми да се държат така отговорно към училище, както аз си го представям. Но е процес и трябва търпение. (Както когато за триста и петнайсти път са се скарали за последната според тях съществуваща химикалка на света, която непременно ще изскубнат от ръцете на другия, точно по време на час. Тогава аз само тихо се надявам в тази ситуация да не са били с включен микрофон и да се чуе остър писък в час “ВЪРНИИИИИ СИ МИ ХИМИКАЛКАТА, КРАДЛИВЕЦООООО!”).

Стъпка 4

Всъщност тук отново става въпрос за подготовка. Но този път за това как работят различните платформи и инструменти, които използват учителите. В интернет има много ресурси, които да ви ориентират и да ви подготвят, ако възникне проблем с конкретна програма. 

Добрата новина е, че след като научите необходимото – вие и детето, вероятно като родител няма да имате нужда да се занимавате повече с разгадаване на работата им. Малко усилия в началото и после е отговорност на детето – да влиза в час и да си прави домашните.

За вас ще остане само да наглеждате децата да влизат навреме в часовете и евентуално да не пропуснат да си предават домашните. Няма да крия, че все още не съм измислила решение на все пак не сложния проблем – вкъщи НЯМА училищен звънец/уредба, който да възвестява достатъчно шумно на двамата ученика, които на всичкото отгоре влизат по различно време в час. Нагласила съм напомняния на устройствата на децата, но те са доста дискретни и накрая основният пазител на времето оставам аз. Но вероятно ще можете да ми дадете идеи как да реша този проблем.

Насоки за някои от най-широко използваните платформи:

Насоките за конкретна платформа са на едно търсене в Google 🙂

Google

MS Teams

Школо

Khan Academy

Да не забравяме за безопасността на децата докато са онлайн.

Стъпка 5

ВЕЧЕ МОЖЕТЕ СПОКОЙНО, НА ВОЛЯ И ПОЧТИ КОНЦЕНТРИРАНО ДА ЗАПОЧНЕТЕ РАБОТА!!!!!!!! 

Няма да крия, че мечтая за момента, в който пандемията ще е приключила, а аз ще се наслаждавам на часове работа без прекъсвания от “колегите в домашния офис”.

За финал

Бъдете здрави, пазете се. Науката напредва с всеки изминал ден и се доближаваме до връщането към нормално. Технологиите по безпрецедентен начин ни помагат да останем свързани по време на пандемия. И помнете, в моментите, в които ви е много трудно – няма да е вечно така и не сте сами. Сега е труден период, но той няма да е безкраен, а и можем да си помагаме. 

Добротата – кампания “Имаш силата – бъди приятел!” за ученици (и не само :)

Тази година сдружение “Образование без раници” e част от кампанията на Cartoon Network „Имаш силата – бъди приятел“. 

Нейна главна тема е добротата на децата. За тях, както и за възрастните, има безплатен “Наръчник на добротата”, който можете да изтеглите тук: https://budipriatel.cartoonnetwork.bg/#/be-good 

В него ще намерите важни въпроси и съвети за добротата – за децата, за учителите, за родителите.

В условията на криза и полярни мнения – доброто отношение един към друг помага на всички ни да преминем по-лесно напред! Да направим света поне малко по-добър и мил.

За още полезна информация, следете 

сайта ни: https://obr.education/

и Фейсбук профила ни: https://www.facebook.com/KhanAcademyBG