На 17 и 19 ноември 2020 г. сдружение “Образование без раници” проведе 2 онлайн кръгли маси “Успешен учебен процес и реалностите на дигитализацията” за образователните общности в области Видин, Монтана и Плевен.

Събитията, организирани по проект с подкрепата на Фонд Активни граждани, обхванаха следните теми:

 • Практики за комбинирано обучение в условията на пандемия – по света и у нас, и как това променя образованието във всяко училище.
 • Как се справиха българските учители в извънредната ситуация – какво могат да научат от нас други държави и какво можем да подобрим в България. Резултати от мета-анализ на сдружение “Образование без раници”.
 • По-добро и по-лесно структуриране на образователния процес чрез технологиите – и каква подкрепа могат да получат учителите за това.
 • Характеристиките на иновативните училища.
 • Възможностите, които откриват безплатни образователни инструменти като предлаганите от МОН, тези на Google for Education или такива като Кан Академия.
 • Дискусия за предизвикателствата в училище и преглед на възможности за подкрепа и възможни решения.
  В кръглите маси се включиха общо 51 участника – директори и администратори, учители, представители на РУО, на общинските администрации и общинските съвети с ресор “Образование”.

 

Какви очаквания имате към кръглата маса днес?

Най-големите предизвикателства пред образователните общности във връзка с преминаването към дистанционно обучение бяха обобщени така:

 • Достъп до интернет,
 • Липса на устройства,
 • Труден контрол върху учениците,
 • Обратна връзка от учениците,
 • Ангажираността на учениците и др.

Кои са най-големите проблеми с дистанционното обучение?

88 процента от участниците, дали обратна връзка, споделят, че са имали най-голяма полза от представените конкретните практики от учителската работа.

Участниците споделиха и теми от училищната практиката, за които смятат, че има нужда от още обсъждане в образователната система и обществото:

 • Мотивация на ученици и родители за активно участие в обучение от разстояние в електронна среда.
 • Съвместяване от учителя на присъствено обучение на класа с обучение на дете в електронна среда по желание на родител.
 • Създаване на мотивацията за учене.
 • Изграждане на ключови компетентности.
 • Начини за приобщаване на  “трудните родители”.
 • Стратегии за преодоляване на проблеми с деца и родители.
 • Предизвикателствата в професионалното образование.
 • Продължаване на повдигнатите тези за обсъждане и др.

Кръглите маси бяха възможни благодарение на проект “Образование без раници: подкрепа за образование на световно ниво. Устойчиви местни партньорства, фондонабиране и организационно развитие”, финансиран от Фонд Активни граждани чрез Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство, www.activecitizensfund.bg. Цялата отговорност за споделеното от страна на организаторите по време на кръглата маса се носи от “Образование без раници” и при никакви обстоятелства не може да се приема, че отразява официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Оператора на Фонд Активни граждани България.

За връзка с екипа на сдружението, повече информация, възможности за участие в други събития, партньорства или подкрепа на дейностите на сдружението:

Станислава Гатева, координатор проекти, електронна поща: s.gateva @ obr.education, телефон: 0878 35 05 05