Q & A 7: Изкуственият интелект в образованието

На 22.02 проведохме уебинара „Изкуственият интелект в образованието“. Получихме различни интересни въпроси от участниците, на които решихме да отговорим по-подробно в няколко материала.

Първо разгледахме разликата в отговорите на ИИ в зависимост от езика, след което показахме как новите технологии могат да ни помогнат в създаването на интересен интердисциплинарен урок. Продължихме с темата за ИИ в чуждоезиковото обучение, а след това видяхме как ИИ може да ни помогне да обвържем материала по математика с истинския живот. Спряхме се на приликите и разликите между платения ChatGPT-4 и безплатните алтернативи на пазара и се научихме как да задаваме правилните въпроси, за да превърнем ИИ в подкрепящ учител.

Днес ще разгледаме как да се справяме с фалшивата информация, която ИИ понякога ни подава, по-конкретно в час по история.

Стратегия за справяне с фалшивата информация от ИИ в класната стая

Тема: Да превърнем ИИ в подкрепящ ментор за учениците

Предметни области: История

Ниво: Прогимназия и гимназия

Сложност: Начална

Рубрика: Преподаване и учене

Компетентност на учителите според Екипа на Европейския център за дигитално образование за изкуствения интелект в образованието: Участва в разработването на практики за обучение, които използват AI и данни

Генеративните модели могат умело да създадат впечатление, че разговаряме с реален човек. В отговор на запитвания (промптове) те създат структурирани, последователни и ясни текстове, но в тях се крият фактически грешки, ограничени истини, измислени препратки и чисти измислици, т.нар. „халюцинации“. Още по-лошото е, че са много убедителни и с впечатляваща сигурност представят като истина “халюцинираното” съдържание.

За добро или за зло, тези инструменти вече са в класните стаи. Учениците ги използват масово като помагало при решаване на домашни, при подготвяне на проекти, създаване на есета и т.н. Тази вълна на технологическия прогрес не може да се спре, както не можем да спрем използването на калкулатора или търсачката на Google. За съжаление, не всички ученици са запознати с ограниченията на инструментите за ИИ, в т.ч. и ограниченията, свързани с точност и достоверност на генерираното съдържание. 

Вашата задача като учител е не само да сведете до минимум риска от дезинформация, но и да обучите учениците как да оценяват критично съдържанието, генерирано от изкуствен интелект. 

За да се справите ефективно с погрешното съдържание, генерирано от изкуствен интелект, е важно да се подготвите с цялостна стратегия. Споделяме с вас един вариант на такава стратегия, която състои от следните елементи:

 • Създаване в класната стая култура за експериментиране
 • Обучение на учениците за предимствата и недостатъците на генеративния ИИ
 • Споделяне на опит и създаване на правила на използване на ИИ
 • Механизъм за обратна връзка.

Култура на експериментиране

Най-важно е да създадете култура, в която учениците се чувстват сигурни, че могат да експериментират, да правят грешки и да се учат от тях. 

Насърчавайте учениците да използват ИИ, да задават въпроси, да изясняват неясните неща.

Подчертайте, че използването на генеративния ИИ, както е при всяка друга нова технология, е процес на постоянно учене и е нормално да не се разбира всичко веднага.

Обучение на учениците

Посветете част от урока или отделен урок на спецификата на работата с ИИ. Попитайте учениците дали използват ИИ и какви са впечатленията им. За какво го използват? Дали са забелязали някакви особености, докато са го използвали? 

Уверете се, че учениците са запознати с ИИ и разбират как работи. Представете ИИ не като заместител на човешката креативност, а като помощен инструмент. 

ИИ може да помогне на учениците да създават презентации, видеоклипове, музика и други творчески проекти, обаче те трябва да са критични към генерираната информация. 

Възложете на учениците домашно, което включва използването на генеративен ИИ. Изпълнението на тази задача ще помогне на учениците да разберат ограниченията на ИИ и важността от критичното оценяване на информацията.

  Домашно: „Доколко надежден е ИИ в историческата наука? Да научим повече за Просвещението с помощта на ИИ.“

  Домашното може да се подготвя индивидуално, в двойки или групи.

  Цели

  • Да ангажираме учениците с критичен анализ на съдържанието, генерирано от ИИ, относно историческа информация за Просвещението, акцентирайки върху способността за идентифициране на неточности и разбиране на контекста.
  • Да се събере достатъчно фактически материал, за да се пристъпи към предметна дискусия върху правилата за използване на генеративния ИИ в класната стая за уроци по история.

  Инструкции

  Проучване. Учениците (индивидуално, в двойки или в групи) трябва да използват инструмент за генеративен ИИ (като ChatGPT, Gemini, Copilot или BgGPT), за да съберат информация за ключови личности на Просвещението, като Джон Лок, Волтер, Монтескьо и Русо. Те трябва да зададат на ИИ специфични въпроси относно техния принос към политическата мисъл, основните им трудове и въздействието им върху съвременните демокрации.

  Критичен анализ. Учениците трябва да сравнят отговорите, генерирани от ИИ, с поне два надеждни източника, примерно учебник и Уикипедия. Всеки ученик (двойка или група) трябва да отбележи всякакви несъответствия или неточности между източниците и съдържанието, генерирано от ИИ.

  Обобщение. Всеки участник да напише кратък доклад със следните точки:

  • Общата оценка на точността на информацията, генерирана от ИИ.
  • Преброяване на откритите неточности.
  • Извод как ИИ може да интерпретира погрешно или да „халюцинира“ детайли за историческите събития или фигури и как можем да се “справим” с това. 

  Подготовка за дебат. Въз основа на откритото в предходните фази учениците следва да подготвят два въпроса за представяне на своите съученици. Въпросите трябва да насърчават дебата относно надеждността на ИИ в историческата наука и важността от критичното взаимодействие с технологията в учебния процес.

   Дискусия относно ИИ в час по история и създаване на ясни правила

   Организирайте дискусия, където учениците могат да представят своите открития и да обсъдят по-широките последици от използването на ИИ в ученето им.

   Обсъдете с учениците опита им при използването на ИИ при изпълнението на зададена задача. 

   Финализирайте дебата с брейнсторминг за коректните правила за използване на генеративния ИИ. 

   Запишете правилата на дъска и/или постер, на училищния сайт и т.н.

   Например:

   • Генеративният ИИ се използва за подпомагане на ученето, а не вместо него. 
   • Изкуствения интелект се използва за задълбочаване на разбирането, а не за просто изпълнение на домашни.
   • Създадено през ИИ съдържание се използва като отправна точка за вдъхновение, проучване или генериране на конспекти, но винаги се надгражда после със собствени идеи.
   • Цялата информация, генерираната през ИИ, винаги се проверява и се сравнява с проверени/академични/надеждни източници.
   • Генерираното от ИИ съдържание не се представя като собствена работа на ученика. Ако в ученическата работа се използват текстове или изображения, генерирани от изкуствен интелект, това трябва да бъде ясно маркирано.

   Създаване на механизъм за обратна връзка

   За подпомагане на процеса по обучаване на учениците как да използват ИИ създайте система, чрез която учениците могат да съобщават за неточности, открити в съдържанието, генерирано от ИИ. 

   Създайте Google формуляр, с чиято помощ учениците могат да докладват намерените грешки. Въведете механизми за геймификация, за да ги възнаграждавате за проактивния и критичния подход при работа с ИИ. 

   Така учениците не само ще придобиват умения да работят коректно с генеративния ИИ, но и ще формират нагласа за научната точност и отговорност.

   Разработили сме примерен механизъм за обратна връзка, който можете да разгледате тук.

   Повече за курса „Изкуственият интелект в образованието“

   Новият безплатен курс в Кан Академия Изкуственият интелект в образованието е разработен в партньорство между Кан Академия и няколко организации, сред които Code.org, aiEDU и The Wharton School – University of Pennsylvania, и е едно изключително интересно пътешествие в света на изкуствения интелект.

   Курсът ще бъде усъвършенстван и обогатяван с нови материали и теми, за да отговаря на многото въпроси от учители, ученици и експерти как могат да бъдат използвани инструментите с ИИ по най-добрия възможен начин в полза на развитието на образованието.

   Към момента се състои от три големи раздела и предлага съдържание във вид на видео уроци и статии, подготвени от световни лидери в областта на технологиите и ИИ.

   Вижте още новини на Образование без раници:

   Как изкуственият интелект помага да обвържем учебния материал с реални ситуации

   Кан Академия по света

    

   Подготовка за успех: курс за НВО 4. клас

   Първи раздел – Въведение в генеративния ИИ

   • Какво представлява изкуственият интелект
   • Генеративен ИИ и как работи той
   • Какво представлява машинното самообучение
   • Как функционират чатботовете и големите езикови модели
   • Какво означава предубеденост на обучителните данни
   • Как работи компютърното зрение
   • Защо казваме, че ИИ халюцинира

    

   Втори раздел – Подготви се да преподаваш с ИИ

   • Предимствата и недостатъците на ИИ инструментите
   • Ефективни запитвания към ИИ (през реални казуси)
   • Оценяване на ученици и създаване на тестове с помощта на ИИ
   • Отговорна употреба на инструментите от страна на учениците
   Подготовка за успех: курс за НВО 4. клас

   Трети раздел – Урочни планове: Запознаване с ИИ

   Третият раздел е изцяло практически насочен с разработени урочни планове от Common Sense Education. Те включват всичко, което Ви е нужно, за да започнете да запознавате с изкуствения интелект учениците си на ниво 6 – 12 клас. Всеки урочен план съдържа материали за отпечатване, практична презентация и инструкции стъпка по стъпка за провеждане на интересен урок в клас.