Q & A 2: Изкуственият интелект в образованието

На 22.02 проведохме уебинара „Изкуственият интелект в образованието“. Получихме различни интересни въпроси от участниците, на които решихме да отговорим по-подробно в няколко материала.

След като разгледахме разликата в отговорите на инструментите за ИИ в зависимост от езика, продължаваме с няколко съвета как да създадете интересен интердисциплинар предмет, с конкретен пример на урок по английски език и информационни технологии.

Интердисциплинарен урок с помощта на ИИ

Тема: Интердисциплинарен урок с ИИ

Предметни области: Английски език; Компютърно моделиране и информационни технологии

Ниво: 5. клас

Сложност: Начална

Рубрика: Преподаване и учене

Компетентност на учителите за използване на изкуствен интелект в образованието според Екипа на Европейския център за дигитално образование: Участие в разработването на практики за обучение, които използват AI и данни

Генеративният ИИ с неговата способност да създава съдържание, да анализира данни и да персонализира учебния процес, може значително да подобри създаването и провеждането на интердисциплинарни уроци. Използвайки генеративния ИИ, учителите могат да създават динамични, персонализирани и ангажиращи интердисциплинарни уроци, които подготвят учениците за сложността на реалния свят. Използването на ИИ насърчава критичното мислене, творчеството и способността да се свързват различни идеи и концепции.

ИИ може да се използва при разработване и при провеждане на интердисциплинарни учебни програми. При разработване учителите могат да потърсят помощ от чатботове за идеи, ресурси, дейности и методи за оценяване, които свързват няколко предмета. По време на провеждането на такива интегрирани уроци генеративният ИИ улеснява съвместните проектни дейности на учениците. ИИ прави ученето по интересно и по-съответстващо на техните нужди.

ИИ може да предоставя обратна връзка и оценки в реално време по различни дисциплини. Обаче ИТ експертите все още са скептични по отношение на използването на генеративния ИИ за целите на автоматизирано оценяване, заради свойството му да “халюцинира”.

Съвети при създаване на интердисциплинарни уроци

 

При създаване на интердисциплинарни уроци препоръчваме да се придържате към следните стъпки:

 • Анализирайте учебните програми на предметите, които искате да интегрирате (учебните програми в сила от учебната 2024-2025 година тук). Изберете подходящи очаквани резултати от обучението и учебно съдържание и по двата (или повече) предмета.
 • Формулирайте запитване към чатбота за идеи за урочен план или учебна програма. Платената версия позволява да се прикачват файлове. Включете очаквани резултати от обучението и желателно учебно съдържание. Помолете чатбота да предложи от 3 до 10 идеи.
 • Изберете една идея и помолете да я разпише. Повторете алгоритъма, ако е необходимо, за да проучите други идеи.
 • Използвайте разработената идея като основа за своя учебен или урочен план. По време на изработване питайте чатбота за допълнителни идеи, ресурси, информация.

Ако сте се вдъхновили от идеята за създаване на интердисциплинарни уроци, опитайте да създадете подобен урок между предмета, по който преподавате, и друг предмет. След което ще се радваме да споделите своите резултати и опит! При въпроси или нужда от подкрепа, не се колебайте да се свържете с нас на имейл адрес m.gryshchenko@obr.education.

Интердисциплинарен урок по ИТ и английски език за 5. клас

Всичко горепосочено се отнася и за интердисциплинарните уроци по английски език и ИКТ (информационни и комуникационни технологии). ИИ позволява по-лесно да се създават ангажиращи уроци, които свързват английския език и ИКТ и помагат на учениците да формират както езикови, така и технологични компетентности.

Примерен начален промпт за създаване на урочен план може да изглежда така:

„Предложи идеи за интердисциплинарен урок по Компютърно моделиране и технологии и Английски език за 5. клас. Компетентности като очаквани резултати от обучението по Компютърно моделиране и технологии: спазва етични правила в електронната кореспонденция, подбира подходящи ключови думи за търсене на информация по зададена тема, вмъква кратък текст в графично изображение. Компетентности като очаквани резултати от обучението по Английски език: да се ориентира и открива полезна информация в обяви, реклами и учебни разписания; да разбира кратки писма, покани и електронни съобщения; да се ориентира в кратки, несложни текстове с помощта на опори. Дейности и междупредметни връзки: ролеви игри и симулации; самостоятелни задачи, отговарящи на индивидуалните интереси на учениците; работа по проекти.“

Този промпт беше създаден с помощта на персонализиран GPT, създаден от член на екипа на „Образование без раници“. Тази функционалност е достъпна само за GPT-4. 

Използвахме аналогичен алгоритъм за създаване на учебна програма, състояща се от 6 интердисциплинарни занятия по английски език и КМИТ за 5. клас на общообразователно училище.

Тук можете да разгледате създадената от нас учебна програма.

Повече за курса „Изкуственият интелект в образованието“

Новият безплатен курс в Кан Академия Изкуственият интелект в образованието е разработен в партньорство между Кан Академия и няколко организации, сред които Code.org, aiEDU и The Wharton School – University of Pennsylvania, и е едно изключително интересно пътешествие в света на изкуствения интелект.

Курсът ще бъде усъвършенстван и обогатяван с нови материали и теми, за да отговаря на многото въпроси от учители, ученици и експерти как могат да бъдат използвани инструментите с ИИ по най-добрия възможен начин в полза на развитието на образованието.

Към момента се състои от три големи раздела и предлага съдържание във вид на видео уроци и статии, подготвени от световни лидери в областта на технологиите и ИИ.

Подготовка за успех: курс за НВО 4. клас

Първи раздел – Въведение в генеративния ИИ

 • Какво представлява изкуственият интелект
 • Генеративен ИИ и как работи той
 • Какво представлява машинното самообучение
 • Как функционират чатботовете и големите езикови модели
 • Какво означава предубеденост на обучителните данни
 • Как работи компютърното зрение
 • Защо казваме, че ИИ халюцинира

 

Втори раздел – Подготви се да преподаваш с ИИ

 • Предимствата и недостатъците на ИИ инструментите
 • Ефективни запитвания към ИИ (през реални казуси)
 • Оценяване на ученици и създаване на тестове с помощта на ИИ
 • Отговорна употреба на инструментите от страна на учениците
Подготовка за успех: курс за НВО 4. клас

Трети раздел – Урочни планове: Запознаване с ИИ

Третият раздел е изцяло практически насочен с разработени урочни планове от Common Sense Education. Те включват всичко, което Ви е нужно, за да започнете да запознавате с изкуствения интелект учениците си на ниво 6 – 12 клас. Всеки урочен план съдържа материали за отпечатване, практична презентация и инструкции стъпка по стъпка за провеждане на интересен урок в клас.