Q & A 1: Изкуственият интелект в образованието

На 22.02 проведохме уебинара „Изкуственият интелект в образованието“. Получихме различни интересни въпроси от участниците, на които решихме да отговорим по-подробно в няколко материала.

Започваме с въпрос, зададен от няколко потребители, които се интересуваха от разликата в отговорите на инструментите за ИИ в зависимост от езика.

Има ли разлика в отговорите на ИИ на български и на английски?

Тема: Български vs Английски

Въпрос: Има ли голяма разлика при задаване на въпроси на български и английски?

Предметни области: Всички

Сложност: Начална

Рубрика: Дигитални ресурси

Компетенция на учители според Екипа на Европейския център за дигитално образование за изкуствения интелект в образованието: Умее да обяснява ключови принципи за качество на данните в системите с ИИ

Ако сте задали въпрос на български и на английски по една и съща тема, ще получите сходни отговори, но все пак ще се различават. Разликата в резултатите при задаване на въпроси на български и английски език може да се дължи на няколко фактора:

 • Английският език е много по-разпространен от българския, следователно има много повече текстови данни, на които моделите за обработка на естествен език могат да се обучават.
 • Българският език има по-богата морфология, което затруднява моделите да разпознават и анализират думите.
 • Някои модели са оптимизирани за английски език и може да не работят толкова добре с други езици, включително български.

  Съвети как да задавате по-ефективни въпроси

  С натрупването на повече данни, усъвършенстването на алгоритмите и разработването на нови модели, можем да очакваме все по-добри резултати при задаване на въпроси на български език. А засега, предлагаме съвети за по-добро задаване на въпроси на български език:

  • Формулирайте въпросите си по конкретен и ясен начин
  • Служете си с кратки и ясни изречения
  • Избягвайте жаргон, неформален език, диалект
  • Използвайте правилна пунктуация
  • Проверете за правописни грешки

  Опитайте сами

   

  По-долу даваме пример за разликите в отговорите на три популярни чатбота на въпрос за историята на България. Предлагаме и Вие да проверите доколко си приличат отговорите на чатбота на един и същ въпрос по Вашия предмет, зададен на български и английски езици. Следвайте следните стъпки:

  • Напишете въпроса, който искате да зададете на чатбота, на двата езика. Уверете се, че въпросите са съществено еднакви по смисъл. 
  • Задайте въпроса на български и запишете получения отговор
  • В нов чат задайте същия въпрос на английски 
  • Сравнете двата получени отговора, като обърнете внимание на точността на съдържанието, начина на изразяване и стила и доколко ясен и разбираем е отговорът
  • Запишете своето заключение
  • Споделете наблюдението си с други колеги и с нас, като изпритете имейл на адрес m.gryshchenko@obr.education

   Сравнителна таблица между трите модела

   Зададохме един и същи въпрос на български и на английски на трите популярни модела, Gemini, Co-pilot & ChatGPT.

   Въпросът на български език:
   Какви са били основните причини и последици от Априлско въстание и как то е повлияло на развитието на модерната българска държава?

   Същият въпрос на английски език:
   What were the main causes and effects of the April Uprising of 1876, and how did it influence the development of the modern Bulgarian state?

   Вижте тук как се различават отговорите.

   Изображението към тази секция е генерирано с помощта на ИИ и по-конкретно: DALL·E на OpenAI. 

   Повече за курса „Изкуственият интелект в образованието“

   Новият безплатен курс в Кан Академия Изкуственият интелект в образованието е разработен в партньорство между Кан Академия и няколко организации, сред които Code.org, aiEDU и The Wharton School University of Pennsylvania, и е едно изключително интересно пътешествие в света на изкуствения интелект.

   Курсът ще бъде усъвършенстван и обогатяван с нови материали и теми, за да отговаря на многото въпроси от учители, ученици и експерти как могат да бъдат използвани инструментите с ИИ по най-добрия възможен начин в полза на развитието на образованието.

   Към момента се състои от три големи раздела и предлага съдържание във вид на видео уроци и статии, подготвени от световни лидери в областта на технологиите и ИИ. 

   Подготовка за успех: курс за НВО 4. клас

   Първи раздел – Въведение в генеративния ИИ

   • Какво представлява изкуственият интелект
   • Генеративен ИИ и как работи той
   • Какво представлява машинното самообучение
   • Как функционират чатботовете и големите езикови модели
   • Какво означава предубеденост на обучителните данни
   • Как работи компютърното зрение
   • Защо казваме, че ИИ халюцинира

    

   Втори раздел Подготви се да преподаваш с ИИ

   • Предимствата и недостатъците на ИИ инструментите
   • Ефективни запитвания към ИИ (през реални казуси)
   • Оценяване на ученици и създаване на тестове с помощта на ИИ
   • Отговорна употреба на инструментите от страна на учениците
   Подготовка за успех: курс за НВО 4. клас

   Трети раздел – Урочни планове: Запознаване с ИИ

   Третият раздел е изцяло практически насочен с разработени урочни планове от Common Sense Education. Те включват всичко, което Ви е нужно, за да започнете да запознавате с изкуствения интелект учениците си на ниво 6 12 клас. Всеки урочен план съдържа материали за отпечатване, практична презентация и инструкции стъпка по стъпка за провеждане на интересен урок в клас.