Q & A 3: Изкуственият интелект в образованието

На 22.02 проведохме уебинара „Изкуственият интелект в образованието“. Получихме различни интересни въпроси от участниците, на които решихме да отговорим по-подробно в няколко материала.

След като разгледахме разликата в отговорите на ИИ в зависимост от езика и показахме как новите технологии могат да ни помогнат в създаването на интересен интердисциплинарен урок, продължаваме с темата за ИИ в чуждоезиковото обучение. В края на статията сме дали пример за учебна дейност с ИИ по английски език за 6. клас.

Изкуственият интелект в чуждоезиковото обучение

Тема: Изкуственият интелект в чуждоезиковото обучение

Предметни области: Чуждоезиково обучение

Ниво: 5-12 клас

Сложност: Начална

Рубрика: Преподаване и учене

Компетентност на учителите според Екипа на Европейския център за дигитално образование за изкуствения интелект в образованието: Участва в разработването на практики за обучение, които използват AI и данни

Генеративните модели на изкуствения интелект имат огромни възможности за персонализиране на взаимодействието с ученика и за предоставяне на изчерпателна обратна връзка. Могат да се използват и като неизчерпаем източник на идеи в разнообразни творчески сценарии. Като интегрират генеративния ИИ в своите преподавателски практики, учителите могат да осигурят по-разнообразно, интерактивно и ефективно обучение по чужди езици. 

Генеративните модели се справят особено добре с английски език, тъй като именно на този език основно се тренират моделите.

Новите възможности на генеративния ИИ в чуждоезиковото обучение включват:

 • По-голямо персонализиране. За разлика от традиционните системи за езиково обучение, базирани върху ИИ, генеративните модели предлагат по-високо ниво на персонализиране на взаимодействията. Отговорите на чатботовете могат да се настройват в зависимост от нивото на владеене, интересите и учебните цели на ученика. Това прави учебният процес по-ангажиращ и ефективен.
 • Високо ниво на интерактивност. ChatGPT и други генеративни модели са изключително полезни при писането на есета, имейли или разкази на английски, тъй като предлагат незабавна обратна връзка относно граматика, лексика и стил. 
 • Ролеви игри и езикови симулации. Генеративният ИИ може да симулира реални разговори от името на измислени, реално съществуващи или исторически фигури, представители на различни региони. Генеративният ИИ предоставя широки възможности за ролеви игри за практикуване на езика за конкретни сценарии (напр. интервюта за работа, пътуване). Това е изключително полезно за подобряване на уменията за говорене, тъй като традиционните системи с ИИ предлагат само предварително зададени диалози или отговори.
 • Ангажиращо съдържание. С помощта на генеративните модели учителите могат да създават уникално учебно съдържание, съответстващо на нуждите на конкретен клас, група, занятие. С помощта на генеративния ИИ учителите могат лесно да генерират идеи за по-ангажиращи и интересни урочни планове. Чатботовете могат да създават интерактивни езикови игри и куизове, адаптирани към нивото на учениците.

Задача за самостоятелно проучване

Изберете един от чатботове и го попитайте какви възможности дава при чуждоезиковото обучение.

Линк към промпт

Задавайте своите специфични въпроси. Споделете резултати с нас по имейл на m.gryshchenko@obr.education

Време за теория

Генерираните от ИИ текстове могат да изглеждат като създадени от хора. Подобно на човека, ИИ може да възприема информация, да се учи, да разсъждава и след това да предприема действия. Обаче, за разлика от хората, ИИ се състои от алгоритми, правила и набори от данни, които действат в строго определените рамки на конкретния модел.

GPT е абревиатура за Generative Pre-Trained Transformer. Generative означава, че моделът може да генерира текст в отговор на инструкции от потребителя (промптове). Pre-Trained – че моделът е предварително обучен въз основа на големи обеми съдържание от интернет. Transformer е название на иновативна архитектура на дълбоко машинно обучение, представена за първи път през 2017 г. Оттогава той се е превърнал в основа на много съвременни модели за обработка на естествен език (NLP), включително (но не само) ChatGPT.

Чатботовете като ChatGPT генерират сложни текстове дума по дума. Основният модел на генеративния ИИ предсказва кои следващи думи най-вероятно ще последват написания до момента текст. По този начин се получават изненадващо последователни текстове.

Но моделът всъщност не разбира въпроса и след това не търси да върне правдоподобен резултат. Той търси да върне резултат, който най-близо съответства на модела. Чатботът няма представа дали текстът, който създава, е правилен. Ето защо чатботовете са склонни да създават правдоподобни лъжи – т. нар. халюцинации.

Не забравяйте, че учебното съдържание, създадено с помощта на генеративния ИИ, може да съдържи факти, които са погрешни. Генеративният ИИ може да бъде добър партньор, но не разчитайте той да създава учебни програми или урочни планове без вашето участие:

 • Първо, изготвеният чрез генеративния ИИ резултат няма да съдържа вашата индивидуалност като учител.
 • Второ, без вашето участие генеративният ИИ не е в състояние да създаде съдържание, съобразено с нуждите на конкретните ученици във вашия клас. За тази цел ще е необходимо да дадете на ИИ допълнителни инструкции.
 • Трето, не е възможно да захраним генеративния ИИ с всички държавни стандарти и учебни програми по всички предмети, както и учебни планове и стратегии на вашето училище. Следва вие да предоставите на чатбота тези данни чрез предварително обмислени и формулирани инструкции.

Вашата задача е да се научите как да управлявате този инструмент. Ето няколко съвета от нас:

 • Напишете добре обмислена начална инструкция за генериране на съдържание (това може да е учебна програма, урочен план, куизове, тестове и т.н.);
 • След като получите първия текст, дайте на чатбота допълнителни инструкции;
 • Последователно доработвайте съдържанието с по-детайлни инструкции.

  Идея за учебна дейност по английски за 6. клас

  Предлагаме пример за интерактивен урок с използване ChatGPT-3.5 за въвеждане и практикуване на употребата на герундий в контекста на диви растения и животни. Занятието цели да подобри разбирането на учениците за герундия чрез персонализирано и ангажиращо съдържание, свързано с природата.

  Като основа ще вземем Учебна програма по английски език за VI клас.

  Подробни инструкции за учебната дейност можете да намерите тук.

   Повече за курса „Изкуственият интелект в образованието“

   Новият безплатен курс в Кан Академия Изкуственият интелект в образованието е разработен в партньорство между Кан Академия и няколко организации, сред които Code.org, aiEDU и The Wharton School – University of Pennsylvania, и е едно изключително интересно пътешествие в света на изкуствения интелект.

   Курсът ще бъде усъвършенстван и обогатяван с нови материали и теми, за да отговаря на многото въпроси от учители, ученици и експерти как могат да бъдат използвани инструментите с ИИ по най-добрия възможен начин в полза на развитието на образованието.

   Към момента се състои от три големи раздела и предлага съдържание във вид на видео уроци и статии, подготвени от световни лидери в областта на технологиите и ИИ.

   Подготовка за успех: курс за НВО 4. клас

   Първи раздел – Въведение в генеративния ИИ

   • Какво представлява изкуственият интелект
   • Генеративен ИИ и как работи той
   • Какво представлява машинното самообучение
   • Как функционират чатботовете и големите езикови модели
   • Какво означава предубеденост на обучителните данни
   • Как работи компютърното зрение
   • Защо казваме, че ИИ халюцинира

    

   Втори раздел – Подготви се да преподаваш с ИИ

   • Предимствата и недостатъците на ИИ инструментите
   • Ефективни запитвания към ИИ (през реални казуси)
   • Оценяване на ученици и създаване на тестове с помощта на ИИ
   • Отговорна употреба на инструментите от страна на учениците
   Подготовка за успех: курс за НВО 4. клас

   Трети раздел – Урочни планове: Запознаване с ИИ

   Третият раздел е изцяло практически насочен с разработени урочни планове от Common Sense Education. Те включват всичко, което Ви е нужно, за да започнете да запознавате с изкуствения интелект учениците си на ниво 6 – 12 клас. Всеки урочен план съдържа материали за отпечатване, практична презентация и инструкции стъпка по стъпка за провеждане на интересен урок в клас.