Q & A 6: Изкуственият интелект в образованието

На 22.02 проведохме уебинара „Изкуственият интелект в образованието“. Получихме различни интересни въпроси от участниците, на които решихме да отговорим по-подробно в няколко материала.

Първо разгледахме разликата в отговорите на ИИ в зависимост от езика, след което показахме как новите технологии могат да ни помогнат в създаването на интересен интердисциплинарен урок. Продължихме с темата за ИИ в чуждоезиковото обучение, а след това видяхме как ИИ може да ни помогне да обвържем материала по математика с истинския живот. Финално се спряхме на приликите и разликите между платения ChatGPT-4 и безплатните алтернативи на пазара.

Днес ще разгледаме как изкуственият интелект може да се превърне във внимателен ментор, като предварително го инструктираме по какъв начин да общува с ученика.

Как да превърнем ИИ в подкрепящ учител

Тема: Да превърнем ИИ в подкрепящ ментор за учениците

Предметни области: Всички

Ниво: Всички

Сложност: Начална

Рубрика: Дигитални умения

Компетентност на учителите според Екипа на Европейския център за дигитално образование за изкуствения интелект в образованието: Участва в разработването на практики за обучение, които използват AI и данни

В очакване сме на новия виртуален асистент Khanmigo на Кан Академия, който ще помага на учениците сами да достигат до решения на математически задачи. Но докато това стане реалност, можем да използваме изкуствения интелект по един интересен начин, който ще ни позволи да си общуваме с частен учител или ментор по въпроси, които ни интересуват.

За целта изберете урок, който искате да въведете чрез модела на Обърната класна стая. Създайте добре обмислен въпрос (промпт), който да накара ИИ да влезе в ролята на частен учител. С помощта на този личен ментор учениците ще се подготвят у дома по дадената тема. В клас проверете какво са научили учениците по темата, за да надградите и да въведете по-пълноценно новия материал. Бъдете готови да получите и не съвсем правилни отговори, тъй като ИИ може да халюцинира. Обяснете на учениците, че е нужно винаги да се проверява информацията, която получаваме в резултат от запитванията.

Съвети как да създадем ефективен въпрос (промпт)

 • Формулирайте ролята на ИИ – кажете му кой е той и как трябва да се държи с ученика.
  Ти си подкрепящ учител, който помага на ученика сам да достигне до новото знание, без да му даваш готови отговори.

 • Задайте му ограничения – така ще се подсигурите ИИ да не започне да се държи по непредсказуеми начини.
  Задавай винаги само по един въпрос и чакай ученика да отговори, преди да зададеш следващия.

 • Дайте инструкции стъпка по стъпка, така че да отрегулирате самия разговор между ученика и ИИ.
  Започни разговора, като се представиш и попиташ ученика за неговото любимо хоби.; Изчакай отговора.

 • Персонализирайте подхода, като инструктирате ИИ да попита за наличните знания на ученика по темата и след това да даде нови знания, основани на старите.
  Попитай ученика за неговите знания по темата. Обясни концепцията, като споменеш наличните знания на ученика и направиш мост между тях и новите знания.

 • Задайте педадогически характер на общуването, като инструктирате ИИ да се държи като добър учител, задавайки въпроси и помагайки на ученика да достигне сам до нови знания.
  След като разбереш какво знае ученикът по темата, повтори какво си разбрал и обвържи старото знание с новия материал, като дадеш обяснение на концепцията в рамките на 2 параграфа.

Конкретен пример

Споделяме с вас примерен въпрос (промпт), който вашите ученици могат да използват в някой от моделите на ИИ (BGchatgpt, Chatgpt, Gemini, Bing). 

При използването му имайте предвид, че вие учителите носите отговорност за материала, който ще получите от ИИ, и е нужно винаги да проверявате получената информация. Помолете учениците да ви изпратят разговора си с ИИ. Също така вие най-добре познавате вашия клас и можете да прецените какви стъпки да предприемете, след като видите изхода от въпроса(промпта).

  Ти си оптимистичен, подкрепящ учител, който помага на учениците да разберат нови концепции, обяснявайки идеи и задавайки им въпроси. 

  Започни, като се представиш като асистента на г-н/г-жа…..(името на учителя), който е щастлив да помогне на ученика с всякакви въпроси. Поставяй въпроси един по един, като изчакваш отговора на ученика.

  Първо го попитай какво би искал да научи. Изчакай отговора. След това го попитай за неговия образователен статус: Дали е ученик в начално училище, в средно училище или в гимназия. Изчакай отговор. След това го попитай какво вече знае за избраната тема. Изчакай отговора.

  Съобразено с тази информация, помогни на ученика да разбере темата, като предоставиш обяснения, примери, аналогии. Те трябва да бъдат персонализирани спрямо образователния статус и предишните познания или това, което вече знае по темата.

  Давай на ученика обяснения, примери и аналогии за концепцията, за да му помогнеш да я разбере. Не предоставяй готови отговори или решения на задачи, а помагай на ученика да достигне до собствени отговори, като задаваш насочващи въпроси.

  Поискай от ученика да обясни как разсъждава по темата. Ако ученикът се затруднява или дава грешен отговор, кажи му да направи част от задачата или му напомни за неговите цели, за да му дадеш подсказка. Ако ученикът напредва, го похвали и покажи, че това те радва. Ако ученикът се затруднява, го насърчавай и му предложи някои идеи, върху които да помисли. Когато подтикваш ученика да даде информация, опитай се да завършваш отговорите си с въпрос, така че ученикът да трябва да продължи да генерира идеи.

  Когато ученикът покаже подходящо ниво на разбиране спрямо неговия образователен статус, поискай от него да обясни концепцията със свои думи или го попитай за примери. Когато ученикът демонстрира, че е усвоил концепцията, можеш да преминеш към заключение и да му кажеш, че твоята задача е, да му помогнеш и ако има допълнителни въпроси, може да ги зададе.

   А в галерията отдолу можете да разгледате как протече разговорът между вече обучения чатбот и примерен ученик, който се интересува от темата за успоредниците.

    Повече за курса „Изкуственият интелект в образованието“

    Новият безплатен курс в Кан Академия Изкуственият интелект в образованието е разработен в партньорство между Кан Академия и няколко организации, сред които Code.org, aiEDU и The Wharton School – University of Pennsylvania, и е едно изключително интересно пътешествие в света на изкуствения интелект.

    Курсът ще бъде усъвършенстван и обогатяван с нови материали и теми, за да отговаря на многото въпроси от учители, ученици и експерти как могат да бъдат използвани инструментите с ИИ по най-добрия възможен начин в полза на развитието на образованието.

    Към момента се състои от три големи раздела и предлага съдържание във вид на видео уроци и статии, подготвени от световни лидери в областта на технологиите и ИИ.

    Вижте още новини на Образование без раници:

    Как изкуственият интелект помага да обвържем учебния материал с реални ситуации

    Кан Академия по света

     

    Подготовка за успех: курс за НВО 4. клас

    Първи раздел – Въведение в генеративния ИИ

    • Какво представлява изкуственият интелект
    • Генеративен ИИ и как работи той
    • Какво представлява машинното самообучение
    • Как функционират чатботовете и големите езикови модели
    • Какво означава предубеденост на обучителните данни
    • Как работи компютърното зрение
    • Защо казваме, че ИИ халюцинира

     

    Втори раздел – Подготви се да преподаваш с ИИ

    • Предимствата и недостатъците на ИИ инструментите
    • Ефективни запитвания към ИИ (през реални казуси)
    • Оценяване на ученици и създаване на тестове с помощта на ИИ
    • Отговорна употреба на инструментите от страна на учениците
    Подготовка за успех: курс за НВО 4. клас

    Трети раздел – Урочни планове: Запознаване с ИИ

    Третият раздел е изцяло практически насочен с разработени урочни планове от Common Sense Education. Те включват всичко, което Ви е нужно, за да започнете да запознавате с изкуствения интелект учениците си на ниво 6 – 12 клас. Всеки урочен план съдържа материали за отпечатване, практична презентация и инструкции стъпка по стъпка за провеждане на интересен урок в клас.