Q & A 5: Изкуственият интелект в образованието

На 22.02 проведохме уебинара „Изкуственият интелект в образованието“. Получихме различни интересни въпроси от участниците, на които решихме да отговорим по-подробно в няколко материала.

Първо разгледахме разликата в отговорите на ИИ в зависимост от езика, след което показахме как новите технологии могат да ни помогнат в създаването на интересен интердисциплинарен урок. Продължихме с темата за ИИ в чуждоезиковото обучение, а след това видяхме как ИИ може да ни помогне да обвържем материала по математика с истинския живот

В настоящата статия правим сравнение между различните чатботове и техните безплатни и платени версии.

Безплатни и платени версии на генеративния ИИ

Тема: Безплатни и платени версии на генеративния ИИ

Предметни области: Всички

Ниво: Всички

Сложност: Начална

Рубрика: Дигитални умения

Компетентност на учителите според Екипа на Европейския център за дигитално образование за изкуствения интелект в образованието: Може да обясни основните принципи на качеството на данните в системите с изкуствен интелект

Образователният процес става все по-дигитализиран, като изкуственият интелект (ИИ) заема централно място в тази трансформация. ИИ чатботове като ChatGPT-4 проправят нови пътища за учене и преподаване, като предлагат напредничави инструменти за създаване на съдържание и сложен анализ на данни. Обаче платените версии на чатботовете могат да са недостъпни за повечето учители. Поради тази причина решихме да проучим как се справят безплатните версии с по-сложните задачи. В тази статия разглеждаме различията между платените и безплатните версии на ИИ чатботовете и анализираме техните предимства и недостатъци, за да може да вземете информирано решение за най-подходящите инструменти, които да интегрирате във вашата преподавателска практика или учебен процес.

Предимства на платения ChatGPT-4

ChatGPT-4 има възможността да изпълнява интернет търсения в реално време, което му позволява да предоставя актуализирана информация и да отговаря на въпроси, които изискват най-новите данни. Това позволява да се проверява актуалността на генерираните отговори с промптове като “провери отговора в интернет”.

Интеграцията с DALL·E дава възможността на ChatGPT-4 да създава изображения.

Платената версии на ChatGPT позволява на потребителя да създава собствени GPT-модели за специфични задачи. Тази функция позволява на потребителите да персонализират чатбота за специфични нужди – например за създаване на учебно съдържание по физика за 6 клас или писане на постове за ФБ страница на училище. В конструктора на GPT-модела потребителят въвежда базови инструкции, които служат като водещо правило. Също така потребителят може да зададе допълнителен контекст чрез прикачване на файлове. Така потребителите създават базова библиотека от инструкции и знания, което позволява да се правят запитвания, без да се въвеждат всеки път ръчно определени детайли, данни и т.н. Използването на GPT-модели позволява да се оптимизират резултатите на запитванията според предварително зададен контекст и инструкции. 

ChatGPT-3.5 може да анализира данните, които са захранени директно в чата, обаче платената версия дава много по-широки възможности за анализ. ChatGPT-4 “разбира” текстови файлове (.txt, .docx, .pdf), файлове с данни, разделени със запетая, Excel файлове (.xlsx, .xls), JSON, XML, MD и т.н. Чатът разпознава информация, извършва статистически анализи, интерпретира данни, предоставя изводи в лесно разбираем формат – таблици, диаграми, файлове.

Още повече, ChatGPT-4 може да анализира данни от файлове на изображения, като jpeg. Това е една от най-страхотните функции на платената версия, която позволява да се извлича текст от картинките, да се интерпретират таблици и диаграми и т.н.

Могат ли безплатните алтернативи да заменят ChatGPT-4?

Тук сме направили сравнителен анализ между различните безплатни и платени версии с конкретни примери, включително кои чатботове се справят по-добре с генерирането на изображения, разпознаването на текст от изображение, анализа на данни и др.

В обобщение, платният ChatGPT (ChatGPT-4) изглежда е най-мощният инструмент за генеративен ИИ на пазара. Обаче и безплатните версии могат да са много полезни за учителя. Google Gemini и Microsoft Copilot също вършат страхотна работа. 

Препоръчваме безплатните чат-ботове за следното:

 • Gemini и Copilot – търсене в интернет в реално време.
 • Copilot – за създаване на изображения с помощта на DALL-E. 
 • Gemini – за анализ и разпознаване на текст в изображения. 

  Повече за курса „Изкуственият интелект в образованието“

  Новият безплатен курс в Кан Академия Изкуственият интелект в образованието е разработен в партньорство между Кан Академия и няколко организации, сред които Code.org, aiEDU и The Wharton School – University of Pennsylvania, и е едно изключително интересно пътешествие в света на изкуствения интелект.

  Курсът ще бъде усъвършенстван и обогатяван с нови материали и теми, за да отговаря на многото въпроси от учители, ученици и експерти как могат да бъдат използвани инструментите с ИИ по най-добрия възможен начин в полза на развитието на образованието.

  Към момента се състои от три големи раздела и предлага съдържание във вид на видео уроци и статии, подготвени от световни лидери в областта на технологиите и ИИ.

  Вижте още новини на Образование без раници:

  Как изкуственият интелект помага да обвържем учебния материал с реални ситуации

  Кан Академия по света

  Подготовка за успех: курс за НВО 4. клас

  Първи раздел – Въведение в генеративния ИИ

  • Какво представлява изкуственият интелект
  • Генеративен ИИ и как работи той
  • Какво представлява машинното самообучение
  • Как функционират чатботовете и големите езикови модели
  • Какво означава предубеденост на обучителните данни
  • Как работи компютърното зрение
  • Защо казваме, че ИИ халюцинира

   

  Втори раздел – Подготви се да преподаваш с ИИ

  • Предимствата и недостатъците на ИИ инструментите
  • Ефективни запитвания към ИИ (през реални казуси)
  • Оценяване на ученици и създаване на тестове с помощта на ИИ
  • Отговорна употреба на инструментите от страна на учениците
  Подготовка за успех: курс за НВО 4. клас

  Трети раздел – Урочни планове: Запознаване с ИИ

  Третият раздел е изцяло практически насочен с разработени урочни планове от Common Sense Education. Те включват всичко, което Ви е нужно, за да започнете да запознавате с изкуствения интелект учениците си на ниво 6 – 12 клас. Всеки урочен план съдържа материали за отпечатване, практична презентация и инструкции стъпка по стъпка за провеждане на интересен урок в клас.