В тази публикация ще разберете повече за това, как Khan Acadеmy се вписва в стратегията на МОН за ефективно използване на ИКТ в образованието.

Khan Academy (за кратко КА) е най-мащабният цифров образователен проект в света. Продуктите на KА са напълно безплатни за крайния потребител, разпространяват се свободно в интернет и съответно могат да влезнат веднага в един национален образователен портал. Самият проект се подкрепя финансово от световноизвестни имена като Google и Bill and Melinda Gates Foundation, което заобикаля проблема с липсата на IT специалисти и ресурсоемката поддръжка на тази платформа.

Проектът на КА съвпада с мисията на стратегията за ефективно прилагане на ИКТ, защото предлага модел за цялостната модернизация. Самата мисия на КА гласи: „Безплатно качествено образование за всекиго по света“. Системата е специално разработена, за да е съвместима с практиките на дуалното обучение и да спомага продължителното такова, както и ученето през целия живот и дистанционно обучение.

1. Платформата на Khan Academy
КА автоматизира административния труд, нужен за управление на класната стая, като предоставя в реално време данни за активността на всеки ученик, който използва платформата, и като систематизира извлечените данни в графики с различен акцент върху педагогическата им значимост. Заедно с това КА премахва нуждата от използването на хартиена документация. Метриката на КА е най-вече практическа, което означава, че усвояването на един материал се измерва в успеваемостта на ученик да решава конкретни задачи, елиминирайки субективния елемент при оценяване. Приема се, че ученикът е усъвършенствал материала, едва когато не прави никакви грешки, като за целта са му предоставени всички нужни материали и насоки. КА възпитава учебна култура на безупречност и премахва нуждата от практики като преписването, ученето наизуст и неписането на домашни работи, заради начина, по който структурира учебния процес.

KA предлага учебни електронни помагала и учебни пособия, които се вписват в следните критерии на стратегията:

  •  Адаптация на елементите на съдържанието и потребителския интерфейс според индивидуалните нужди на обучаващия се и неговото моментно ниво на знания;
  • Използване на допълнителни средства за въздействие на обучаемия (видеофрагменти, интерактивност)
  • Мощен и удобен механизъм за навигация и търсене.
  • Наличие на интерактивни и адаптивни тестове за проверка на изучения материал, които могат да съдържат интелигентната настройка за определяне на пропуски в знанията и последващата концентрация върху тестване на идентифицираните пропуски.
  • Елементи на изкуствен интелект.

Уроците на КА са универсални и съвместими с всяка една образователна програма. Всички налични уроци са подредени в т.н. Карта на Знанията, която помага на ученика да намери пътя към изгубеното знание, като му показва, с кои понятия и опитности трябва да се запознае, преди да премине към по-сложния материал. Образователният профил на всеки ученик включва и система за (само)оценка на качеството на образованието. Освен това КА предоставя възможността да подрежда уроците по местните учебни стандарти, както и да се създават лични програми за всеки отделен ученик или клас от учителския профил. В платформата на КА е вграден софтуер за управление на класната стая, който предоставя автентификация на ползвателите и идентификация на дейностите, както и социална мрежа от структурирани форуми за учебна дискусия. Платформата на КА покрива всички изисквания в стратегията за мобилно и повсеместно обучение.

2. Адаптивност на Khan Academy
КА предлага системно и същевременно гъвкаво решение на информатизацията в образованието. Организацията работи от 2013-та година с Белия дом за покриването на общощатските Common Core стандарти. Наскоро КА пое ангажимент към американското правителство да изработи всички уроци и упражнения, нужни за влизащия в сила през 2015-та година входен изпит за медицински учебни заведения в САЩ. На 03.03.2014 КА подписва споразумение с College Board да осигури всички материали и упражнения нужни за новия сертификат SAT, който ще влезне в сила от 2016-та година. Важното за КА не са толкова самите уроци, колкото интегрираната система за управление на образователните процеси, към която уроците са само основа. На практика, ако българската доброволческа общност (или някой друг) разполага с нужния капацитет, тя би могла да изработва собствени уроци, които да покриват местните нужди. Технологията позволява да се включват педагози, обучаващите се и техните родители. В КА може да се влезе и с най-обикновен Facebook или Google профил. Самата оперативна част от системата е изнесена в облака и това изключва нуждата от по-мощни потребителски (или лични) устройства. До седмица ще имаме техническа и финансова оценка на официалното
приложение на Microsoft за Khan Academy, изработването на което ще ни помогне да използваме платформата в най-скоро време на български език. По този проект си сътрудничим с Microsoft България и в бъдеще с други офиси в Източна и Централна Европа. За образователните институции без достъп до интернет, имаме офлайн решение, което се синхронизира със системата в облака чрез най-елементарен приносител на данни- като USB флашка например. КА предлага и решения за институции в сферата на приобщаващото и
ресурсно образование. Прекъснатата връзка между училищната и домашната самоподготовка се възстановява чрез родителския профил, който може да следи развитието на ученика или да му помага с допълнителен надзор.

3. Стратегия за развитие
Самите уроци наброяват над 6000 и са съпътствани от над 100 000 упражнения. (В момента се работи по възможността учители да създават собствени интерактивни упражнения на специална платформа за целта.) Тези цифри нарастват с всяка седмица. За да се спази краткосрочния план на стратегията за ефективно прилагане на ИКТ за 2014-2015-та година („Да се създаде образователен портал и електронни помагала по всички природо-математически науки“) на практика би означавало да се преведат около 2500 от уроците на КА и да се попълнят пропуснатите, ако се установи, че такива съществуват. За справка, българският език е на трето място по превод на субтитри към уроците на глава от населението и на 7-мо място в световен мащаб с над 1100 преведени урока и 200 дублирани. Презаписването на даден урок, с цел подобряване на качеството му, никога не е проблем. Прилагането на КА се атестира и тества глобално от множество участници и критици, което тласка организацията да се адаптира и развива постоянно.

КА се превежда за всички европейски езикови групи и на над 50 езика в световен мащаб. Това отваря благоприятни възможности за международно сътрудничество и използване на платформата за нуждите на малцинствени езикови групи, без допълнително влагане на ресурси за целта. Работата със сайта е направена да бъде възможно най-интуитивна и не изисква особени компетентности. Учителите могат да използват платформата по различни начини и да си изберат сами най-удобния за тях, а за мотивацията на учениците се грижи игрификацията, която се изразява в събиране на точки, значки и постижения, обявяване на състезания и предизвикателства и други. Възпитанието в култа към любознателността е приоритет на КА.

Колкото до стила: Последните уроци на КА се изготвят с помощта на студентска дизайнерска общност. За пример може да видите следния начален урок:
https://www.khanacademy.org/math/cc-third-grade-math/cc-3rd-mult-div-topic/cc-third-grade-multiplication-di/v/multiplication-intro (Английски)
https://www.youtube.com/watch?v=dfBNA3kRblM&list=PLoW3RYFj-6-kFSY_YZ_VpAJBPlHMJzvci (Български)

4. Изработка на уроците
Разпределянето на длъжностите по изработването на уроци отнема време както следва:
0. (Оригиналният урок се прави в САЩ от експерти и педагози- получава се наготово и безплатно)
1. Един 5 минутен урок се превежда за 30-40 минути (В зависимост от сложността)
2. Редактира се за 10 минути.
3. Дублира се за 10 минути.
4. Монтира се за 20 минути (Синхронизация на звук и картина и подмяна на английския текст в урока с български такъв)
5. Качва се онлайн и се въвежда в системата за 5 минути.
На този етап използваме различни доброволци за всяка отделна стъпка. Бихме могли да вложим повече ресурси във всички дейности едновременно или само в някои или пък най-вече в съпътстващи разпространението и употребата на продукта дейности.

5. Партньори
Партньорски училища в САЩ:
Eastside Prep (East Palo Alto, CA), Olney Charter High School (Philadelphia, PA), High Tech Middle School (Chula Vista, CA), Oakland Unity High School, Los Altos School District, Burnett Elementary School, Kuna Middle School, Summit Public Schools, Innova Schools (Peru), KIPP
Партньорски образователни организации по света: Numeric (South Africa), Agami (Bangladesh), Teach a Class (India, Mongolia, and Indonesia), IkamvaY-outh (South Africa), Edunation (Malaysia), San Ignacio de Loyola (Spain)

Организации, които изпълняват проекта на КА в партньорство с Министерства на образованието:
Фондация Lemann (Бразилия), Orange Telecom (Франция), STFA(Турция), NDLA(Норвегия), Фондация Lokke(Дания)