Ученици „посланици“ на Кан Академия

15-те гимназисти представители на ПГ „Найден Геров“, Лом, НХГ „Димитър Добрович“, Сливен, СУ „П.К. Яворов“, Сливен, ПГТТ “Атанас Димитров”, Нова Загора, СУ „Васил Априлов“, Долна Митрополия, ДФЦГ „Интелект“, Плевен са нашите първи ученици-посланици, които се посветиха на каузата да популяризират възможностите за достъп до качествено, безплатно образование за всеки в България. 

През есента на 2020 г. те организираха събития в три области в България: Монтана, Сливен и Плевен и за един месец достигнаха до над 1200 ученици, родители и учители. Мащабната кампания е част от проекта “Мрежа ученици доброволци в полза на качествено безплатно образование с Кан Академия в малки населени места в страната с лош достъп до качествено образование”, инициатива на “Образование без раници” с подкрепата на Министерство на младежта и спорта и Национална програма за младежта 2016-2020 (договор № 25-00-29/08.06.2020). 

Младежите са едни от най-активните и съзнателни ученици в своите училища, които, след двудневен обучителен семинар, проведен от нашия екип, представиха по близък за връстниците им начин как могат да си помагат с доказани в световен план, напълно безплатни ресурси – като образователната платформа Кан Академия. Така те разпространиха посланието за равен достъп до образование на световно ниво и големите възможности за онлайн подкрепа, особено докато сме в епидемиологична обстановка. По екипи, учениците развиха и свои собствени кампании в социалните мрежи и се свързваха с образователни и културни институции като библиотеки, читалища и др., където предоставиха материали и информация за инициативата.

Принцеса Росенова Иванова

Принцеса Росенова Иванова

с. Долни Цибър, обл. Монтана, ПГХЗ “Дмитрии Иванович Менделеев”, гр. Лом

Велислава Детелинова Димитрова

Велислава Детелинова Димитрова

гр. Сливен, НХГ "Димитър Добрович"

Михаил Динков Динев

Михаил Динков Динев

гр. Сливен, СУ "П.К. Яворов"

Жулиен Желязков Забунов

Жулиен Желязков Забунов

гр. Нова Загора, обл. Сливен, ПГТТ “Атанас Димитров”

Радостин Николаев Киров

Радостин Николаев Киров

гр. Долна Митрополия, обл. Плевен, СУ "Васил Априлов"

Анна Цветанова Точева

Анна Цветанова Точева

гр. Плевен, ДФСГ "Интелект"

Цветелина Николаева Иванова

Цветелина Николаева Иванова

гр. Червен бряг, обл. Плевен, ДФСГ "Интелект"

Гергана Георгиева Ваньова

Гергана Георгиева Ваньова

гр. Плевен, ДФСГ "Интелект"

Весела Олегова Цветанова

Весела Олегова Цветанова

гр. Плевен, ДФСГ "Интелект"

Сияна Владимирова Йорданова

Сияна Владимирова Йорданова

гр. Лом, обл. Монтана, ПГ "Найден Геров"

Асен Ангелов Рангелов

Асен Ангелов Рангелов

гр. Долна Митрополия, обл. Плевен, СУ "Васил Априлов"

Тодор Тодоров Атанасов

Тодор Тодоров Атанасов

гр. Нова Загора, обл. Сливен, ПГТТ “Атанас Димитров”

Вероника Веселинова Тодорова

Вероника Веселинова Тодорова

гр. Сливен, НХГ "Димитър Добрович"

Цветислава Емилова Каменова

Цветислава Емилова Каменова

гр. Лом, обл. Монтана, ПГ "Найден Геров"

Илия Емилов Гандев

Илия Емилов Гандев

гр. Нова Загора, обл. Сливен, ПГТТ “Атанас Димитров”