Административен екип

Станислава Гатева

Координатор проекти

Станислава има опит в управлението на международни проекти в областта на образованието и обучението. Работила е по програмите на Европейската комисия – Грюндвиг, Сократ, Леонардо да Винчи и Учене през целия живот. В рамките на проектите, в които е участвала, са разработени множество иновативни обучения за развитие на личностни и професионални умения на разнообразни групи обучаеми, включително за хора в неравностойно положение и с увреждания.

Станислава е завършила специалност Маркетинг в Университета за световно и национално стопанство и Управление на проекти в Международно висше бизнес училище.

Мисли за образованието: Станислава е привърженик на действените методи за учене и стимулиране на учащите да са 

активната страна в процеса на учене. В свободното си време се занимава с психодрама – метод за групова терапия, но и метод, който може да бъде прилаган в обучения за развитие на практически умения. Наскоро се дипломира и като психодрама асистент към Сдружение „Пространство за психодраматични практики“.

Повече за нас

  • Мисия
  • Годишни доклади
  • Защо Кан Академия е №1 безплатна платформа в света?
  • По-силни по математика с Кан Академия
  • Обучения за учители 
  • Безплатни уебинари
  • Състезания с Кан Академия
  • Ученици „посланици“ на Кан Академия

Контакти

hi@ obr.education

Розалина Лъскова
Изпълнителен директор
r.laskova@ obr.education
(+359) 885 226012

Последвай Кан Академия на български:

Първото по рода си приложение в България, което обхваща основните общообразователни предмети – напълно безплатно!