Състезание по програмиране с Кан Академия 2021г.

Състезанието е приключило. За тазгодишните състезания, кликнете на бутона отдолу.

Състезания с Кан Академия 2022

Победители в състезанието

От 22 март до 15 юни 2020 г. сдружение “Образование без раници” проведе Онлайн състезание по компютърно моделиране, програмиране и компютърни науки за ученици с Кан Академия.

Състезанието бе възможност за учениците да предизвикват себе си и да докажат, че се справят все по-добре с програмирането.

Състезанията с Кан Академия започнаха през 2020 г. тъй като в месеците на извънредно положение не бе възможно да се провеждат присъствени състезания. През 2021 г. екипът на „Образование без раници“ реши да продължи да организира състезанията, защото чрез най-голямата в света безплатна платформа за обучение Кан Академия (Khan Academy)  учениците получиха отново поле за изява и възможност да демонстрират и дори подобрят уменията си по компютърно моделиране, програмиране и компютърни науки.

От всички участници в състезанието по компютърно моделиране, програмиране и компютърни науки с Кан Академия за 2021 г. победителите, които печелят ваучер на стойност 50 лв. за книги, игри, аксесоари и др. за книги, игри, аксесоари и др. от магазин ozone.bg,  предоставен от любезните ни партньори от Chaos са:

Виктория Митова 

Станислав Митев

Полина Велкова 

Ния Димитрова 

Анна Гарбузова  

Катя Дукова 

Анна Гудеманова  

Йоанна Мирчева

  

Честито на победителите!

Наградата за най-ангажиран учител в състезанието по компютърно моделиране, програмиране и компютърни науки с Кан Академия за 2021 г. отива при:

Мария Кирилова

Благодарим на всички участници, благодарим на родителите и учителите за всяко едно записано дете и за интереса към състезанието! Очакваме ви отново догодина!

Предизвикайте учениците си да учат с Кан Академия!

Страхотни награди за най-ангажираните от Chaos.

Състезанието по програмиране с Кан Академия е страхотна възможност за всички да се запознаят с основите на програмирането или да направят предизвикателства и проекти за напреднали, като учат и се забавляват.

Формуляр за регистрация в състезанието тук.

За да започнете, вижте подробните правила за участие по-долу.

Какво е Кан Академия?

Най-голямата безплатна онлайн образователна платформа в света с над 10 000 видеоурока и над 100 000 упражнения, проекти и симулации. В Кан Академия:

Учениците могат да учат и да се упражняват по математика, физика, химия, биология, програмиране и компютърни науки, философия, музика, история и много други.
Ученици, учители и родители или ментори следят напредъка им за секунди.
Мотото на Кан Академия: “Достатъчно е да знаеш само едно – всеки може да научи всичко!” Защо и как това се получава с Кан и повече за платформата – тук.

Подробни правила

Целта е да насърчим учениците да прекарат повече време и да вложат повече усилия, за да разберат материала и да овладеят възможно най-голям брой умения по компютърно моделиране, програмиране и компютърни науки в Кан Академия, дори да имат затруднения; или да продължат да учат и над вече усвоеното. 

Победителите ще бъдат избрани сред тези, учили на сайта Кан Академия в някой от курсовете “Компютърно програмиране”“Компютърни науки” и “Час на кода” и

прекарали минимум 3, 5 или 7 часа в учене до 15 юни 2021 г. Минималният брой часове учене зависи от това дали са в начален етап (1-4 клас), прогимназиален етап (5-7 клас) или гимназиален етап (8-12 клас). Учениците могат да започнат от началото на курса, ако не са го изучавали; да се върнат назад в материала, ако имат затруднения и пропуски, или да продължат с материал над нивото, което са постигнали, ако е интересен за тях. Важното е да учат и да се упражняват повече, включително чрез предизвикателства и проекти по програмиране. 

Забележка: Предложените курсове в Кан Академия не следват българската учебна програма и съдържат и материали извън нея. Следваме мотото на Кан Академия: “Достатъчно е да знаеш само едно – всеки може да научи всичко!” Затова насърчаваме учениците да не се разколебават от уроци, теми, проекти или предизвикателства, които не са срещали досега в училище, а напротив – да видят, че с помощта на платформата могат лесно да се справят и с тях. 

Препоръчваме учениците от начален етап да работят в раздела на Кан Академия Въведение в JS: рисуване и анимация.

В състезанието могат да участват ученици от 1 до 12 клас.

Допустимо е ученик да бъде включен от свой учител, самостоятелно или чрез родител. Как даден ученик се включва в състезанието, не се отразява на класирането и избора на победители.

Насърчаваме обаче участието на цели класове, групи от ученици, випуски или дори училища, организирани за участие от техните учители. Освен за учениците – победители сме предвидили награди и за най-ангажираните учители, регистрирали за участие най-много ученици! Така учениците ще имат подкрепата на своите учители, а учителите ще могат да си помогнат и при сформирането на оценка за срока и годината, наблюдавайки активността и ангажираността на учениците си. При нужда екипът на “Образование без раници” ще подсигури допълнителна подкрепа за учителите. 

Важно: 

В състезанието могат да участват ученици от 1 до 12 клас.

Учителите/Родителите на ученици със специални образователни потребности преценяват как да включат учениците си, като са свободни да изберат най-подходящите раздели, теми и упражнения, в зависимост от възможностите на конкретното дете.

При регистриране на резултатите е необходимо да са изпълнени всички условия от правилата за участие по-горе, за да може ученикът да участва за награда.

Срок на състезанието

22 март 2021 – 15 юни 2021

Като резултат от участието всеки ученик трябва да отговаря на следните 3 условия, за да участва за награда:

 1. Да има профил в Кан Академия с името си и да е прекарал в учене и упражнения в избрания курс минимума часове в зависимост от етапа на образование – 3 часа за 1-4 клас, 5 часа за 5-7 клас и 7 часа за 8-12 клас. Този резултат се доказва със скрийншот от списъка с активностите (изгледани уроци, четени статии, направени упражнения) и общото време за тях.
 2. Да представи линк или скрийншот към направено предизвикателство или проект по програмиране – само към 1 проект или предизвикателство (ученикът може да е направил всичките от курса, а по избор да представи, което иска).
 3. Да представи кратък текст/разказ с отзив за наученото. Насоки: до 10 изречения свободен писмен текст или заснето видео с аналогичен обем: ученикът да се представи с име, клас и училище, по възможност и със снимка, и да сподели кое е било най-интересно, защо харесва програмирането и/или компютърните науки, какво още иска да научи, как може да се приложат тези умения в бита и живота. С предоставянето на този отзив всеки участник отбелязва дали е съгласен отзивът и името му да бъдат използвани от организатора за популяризиране на целите на Сдружението във всички комуникационни канали. 

 

*Ако ученикът участва в състезание с Кан Академия по друг предмет, в което има условие за прекарано време в платформата, то не трябва да има припокриване на предметите, които се отчитат. Подлежи на доказване от страна на учител/ученик/родител, че ученикът не отчита едно и също време за участие в състезанията по различните предмети.

 

Насоки за учители:

 1. Направете си профил в Кан Академия като учител (Действието е еднократно. Ако сте направили профил, няма нужда да повтаряте. Насоки за създаване на учителски профил.)  
 2. Направете собствен клас в Кан Академия. (Насоки за създаване на класдобавяне на ученици в Кан Академия.)
 3. Поканете учениците, които желаят да се включат в състезанието.
 4. Информирайте ги за условията за участие.
 5. Регистрирайте ги, като попълните формуляра за регистрация в състезанието. 
 6. Задайте им цел и съдържание за работа:
 • Изберете подходящ за ученика/ учениците раздел/ тема от Кан Академия. Можете да изберете теми, които изучавате в момента и съответстват на нивото им; теми, в които има видима нужда от допълнително упражняване; или да изберете най-интересните за тях теми. 
 • Възложете ги през Кан Академия (Насоки за възлагане на съдържание от Кан Академия – раздел, тема или конкретно видео/упражнение и как да проверите напредъка на учениците си.). Няма ограничения в броя на темите/ разделите/ съдържанието в раздел Информатика. Целта е учениците да прекарат максимално време в учене (основен критерий за избора на победители) и да усвоят повече умения в Кан Академия. 
 • Ако прецените, в Кан Академия можете да възложите различен материал на всеки ученик, според нивото му.
 • Учениците могат да работят и в материал, който не е възложен от учителя – платформата може да им предложи да се върнат назад в темите, ако установи пропуски, или да ги насочи към по-високо ниво, ако се справят бързо и лесно с възложеното. Насърчаваме това, защото “всеки може да научи всичко”, а учителят може да проследи всяка активност, дори да не я е възложил. 
 • Проследявайте периодично напредъка им от таблото на учителя и ги насочвайте при нужда. Напредъкът/усвоените умения се проверяват, като влезете в Табло на учителя – конкретния клас – преглед на класа. При срок, изберете Диапазон по избор: 15 март – 15 юни 2021 г. (или друга междинна дата по време на състезанието).
 • Изпратете резултатите им в срок до 30 юни 2021 г., като попълните формуляра за резултати, който ще е достъпен в края на състезанието.

Общи насоки:

Ако учениците са под 13 години и нямат собствени имейли, най-лесният начин е описан в това  видео от 1:02 минута или в този текст – стъпка 3 Добавете учениците си.

Допълнителна информация и идеи за използване на Кан Академия от учители. Още подходяща информация и в Помощния център на Кан Академия.

Насоки за родители: 

Аналогични на тези за учителите по-горе, като регистрирате за участие ученика, създавате родителски/менторски профил в Кан Академия (вместо учителски); свързвате към него профил на ученик, следвайки насоките в платформата; задавате му съответно съдържание за работа; регистрирате ученика и изпращате резултатите му по същия начин и в същия краен срок.

Насоки за ученици: 

Само в случаите, ако не сте включени за участие от учител или родител: Регистрирайте се за участие, направете си ученически профили в Кан Академия и започнете работа в подходящ раздел за вашия клас или възраст. Ориентирате се по основния критерий – да прекарате максимално време в учене и да усвоите максимално много умения в Кан Академия, дори да се наложи да се върнете назад или пък решите да се занимаете с материал за напреднали. В срок до 30 юни 2020 г. изпратете резултата си, попълвайки формуляра за резултати, който ще е достъпен в края на състезанието.

Важно:

Учителите/Родителите на ученици със специални образователни потребности преценяват как да включат учениците си, като са свободни да изберат най-подходящите раздели, теми и упражнения, в зависимост от възможностите на конкретното дете.

 

При регистриране на резултатите е необходимо да са изпълнени всички условия от правилата за участие, за да може ученикът да участва за награда.

Регистрация на резултатите от участие

Период на провеждане на състезанието: от 22 март до 15 юни 2021 г. включително.

Формуляр за регистрация на резултатите: https://forms.gle/7V6mH8UcHcu1r7sS7

Наградите за участници се разпределят с томбола сред учениците, чиито резултати от Състезанието се регистрират в специален онлайн формуляр от организаторите.  

Период на регистрация на резултатите: до 30 юни 2021 г. включително.

Право да направят регистрация на резултатите имат само ученици/родители/учители, които са се регистрирали във формата за Състезанието до 31 май 2021 г. 

Резултатите на 1 ученик могат да бъдат регистрирани 1 път. Ако се наложи да промените данни в регистрацията – свържете се с екипа на организаторите. Повторната регистрация на резултат за един и същи ученик ще доведе до дисквалификация на ученика.

*Ако ученикът участва в състезание с Кан Академия по друг предмет, в което има условие за прекарано време в платформата, то не трябва да има припокриване на предметите, които се отчитат. Подлежи на доказване от страна на учител/ученик/родител, че ученикът не отчита едно и също време за участие в състезанията по различните предмети.

*Участниците (и техните родители, ако са непълнолетни), които са завършили състезанието и са спечелили награда, се съгласяват да бъдат обявени публично имената им, клас или възраст, училище, община, в която живеят, както и да предоставят снимков/видео материал към отзива си във връзка с участието в състезанието, с цел да бъдат разпространени публично по повод състезанието от организаторите и техните партньори..

*От печелившите ще бъдат поискани доказателства под формата на скрийншотове и линкове от платформата Кан Академия, както и евентуално кратковременно свързване на ученически профил в Кан Академия с профил в Кан Академия на организаторите. Ако участник не успее да предостави поисканата информация и/или не предостави достъп (в случай, че е поискан), ще бъде дисквалифициран и на негово място ще бъде квалифициран друг участник, завършил състезанието и изтеглен като резерва. 

С попълването на формуляр/ите се съгласявате данните, които предоставяте, да бъдат използвани за целите на провеждане на състезанието. 

*При попълване на формуляр за регистрация на резултати се съгласявате да предоставите обратна връзка по протичането на състезанието. Тази обратна връзка може да бъде публикувана в комуникационните канали на “Образование без раници” и партньорите на състезанието с цел разпространение на ползите и резултатите от него. Обратната връзка може да се публикува анонимно и неанонимно, в зависимост от желанието на регистристриращия резултати. Ако ученикът е под 18 г., е необходимо да има съгласие от родител предварително.

Избор на победители и награди

Всеки ученик, изпълнил всички условия от правилата за участие, участва в томбола за награда само в един етап, съответстващ на неговия клас при регистрацията – начален (1-4 клас), прогимназиален (5-7 клас) или гимназиален (8-12 клас). 

След приключване на състезанието, “Образование без раници” ще обработи резултатите и ще разпредели страхотните награди, предоставени специално за състезанието от нашите партньори! Процесът по избор на победители и наградени ще бъде проследен от жури, включващо поканени от “Образование без раници” учители.

В томболата имат право да участват всички ученици, изпълнили условията на състезанието. 

Те ще участват в томбола за излъчване на победителите, които да получат по една от страхотните награди! 

“Образование без раници” ще изтегли и резерви, в случай че не бъдат представени нужните данни/скрийншоти от платформата или учениците не могат да докажат, че са покрили  условията на състезанието за време, предизвикателство или проект и отзив, удостоверяващи работата на спечелилите. 

Важно за регистрацията на резултати: Необходима е само 1 регистрация на резултатите на ученик след края на състезанието. В случай, че бъдат направени повече от една регистрации на резултати, то ученикът ще бъде дисквалифициран. Ако има нужда да нанесете корекция в резултатите на даден ученик или неволно сте въвели повторно ученик – моля свържете се с екипа на сдружението, за да се уточни валидната регистрация.

Награди за най-ангажираните преподаватели:

Насърчаваме участието на цели класове, групи от ученици, випуски или дори училища, организирани за участие от техните учители. 

Награди ще има и за най-ангажирани учители. Сред наградите са ваучери или конкретни предметни награди, както и специална статия за учителите, публикувана на сайта, социалните мрежи на организаторите и до заинтересовани медии.

 

Награди:

 • за ученици:
  • 16 ваучера на стойност 50 лв. за книги, игри, аксесоари и др.;
  • отделно, наградените ще бъдат поканени да се включат в специално събитие от 2 части: 1) професиите на бъдещето – среща с представители на Chaos, Ozone.bg, Посолството на САЩ, “Българска история” и “Образование без раници”, и 2) посещение в Посолството на САЩ в София и разговор на културно-исторически теми с културния аташе Брент ЛъРоса – бивш учител по история (на живо или онлайн, според епидемиологичната обстановка; ще бъдат покрити разходи по пътуването);
 • за учители:
  • 4 ваучера на стойност 50 лв. за книги, игри, аксесоари и др., екземпляри от книгата на Салман Кан “Училището на света”, издадена от Издателство Изток-Запад, както и специално внимание в комуникационните канали на организаторите;
  • при интерес, възможност да се присъединят в специалното събитие за ученици, както и да се включат в новосформираната общност от “учители-посланици” на Кан Академия.