Регламент за участие в Националните състезания с Кан Академия 2022

Националните състезания с Кан Академия за ученици се организират и провеждат от сдружение “Образование без раници”.

Цели на Състезанията с Кан Академия

 • Да предоставят допълнителна мотивация на учениците и младите хора да учат и да развиват нови умения.
 • Да засилят любопитството и интереса им към математика,информатика, биология и екология – и да добият представа за практическото им значение.
 • Да се подкрепят учителите да разнообразят преподавателските си практики, да включват инструментариума на Кан Академия за ангажиране на учениците и постигане на по-добри резултати. 
 • Да се насърчи “умната” работа с онлайн инструменти в клас, както и в самостоятелната подготовка на учениците от 1-ви до 12-и клас.

Правила за участие в Състезанията с Кан Академия

Право на участие имат:

 • ученици от 1-ви до 12-и клас в състезанието по математика с Кан Академия
 • ученици от 3-ти до 12-и клас в състезанието по информатика с Кан Академия
 • ученици от 10-и до 12-и клас и млади хора до 35 години в състезанието по екология и биология с Кан Академия.

Състезанията се провеждат в безплатната общообразователна онлайн платформа Кан Академия в курсовете по математика, информатика, екология, както и в части от курса по биология (само разделите Екология, История на живота на Земята и Биоразнообразие и опазване).

Всеки ученик може да участва в повече от едно или дори и в трите състезания, но условието за прекарано време в учене трябва да бъде покрито за всеки един от предметите/курсовете. Подлежи на доказване от страна на учител/ученик/родител, че ученикът не отчита едно и също време за участие в състезанията по различните предмети.

Учителите/Родителите на ученици със специални образователни потребности могат да изберат различен клас от този, в който е ученикът в училище – по-висок или по-нисък, в зависимост от възможностите на конкретното дете.

Регистрация за участие: Желание за участие в състезанията се заявява чрез попълване на електронния формуляр ТУК в срок от 1 март до 24 май 2022 г. включително. Допустимо е ученик да бъде регистриран от свой учител, самостоятелно или чрез родител. Как даден ученик се включва в състезанието не се отразява на класирането и избора на победители. 

Насърчаваме участието на цели класове, групи от ученици, випуски или дори училища, организирани за участие от техните учители. Освен за учениците – победители, сме предвидили награди и за най-ангажираните учители, регистрирали за участие най-много ученици. Така учениците ще имат подкрепата на своите учители, а учителите ще могат да си помогнат при сформирането на оценка за срока и годината, наблюдавайки активността и ангажираността на учениците си. Екипът на “Образование без раници” ще подсигури допълнителна подкрепа специално за учителите.

Критерии за участие и награждаване в Състезанията с Кан Академия

Относно важните критерии за прекарано време в учене за всяко едно от състезанията – вижте по-долу.

За всички състезания: Наградените участници, както и всички други желаещи участници ще трябва да подготвят писмен или видео отзив за участието си в състезанията – с обобщение на важните моменти с какво им е помогнало участието. Участниците в състезанието по екология и биология следва да включат и свой призив, свързан с борба срещу климатичните промени. Отзивите ще бъдат публикувани от организаторите в социалните мрежи, на сайта, в комуникации към медиите и др. 

Важно за работата в Кан Академия: Участниците трябва да имат регистриран профил в безплатната платформа Кан Академия. За повече информация как да се регистрирате или да регистрирате ученик в платформата в .pdf файла отдолу

Регистрацията на профил в Кан Академия не е автоматично включване в състезанията. За да участвате, е необходимо да се регистрирате през формуляра за състезания.

Критерии за прекарано време в учене за всяко едно от състезанията

Състезание по математика

Участниците трябва да прекарат от 1 март 2022 г. до 31 май 2022 г. включително в курсовете по математика в Кан Академия:

 • минимум 3 часа в учене (средно по 15 минути на седмица) за начален етап (1-ви до 4-ти клас) 
 • минимум 6 часа в учене (средно по 30 минути на седмица) за 5-ти до 12-ти клас.

Важно: Учениците могат да работят във всеки един курс по математика. Насърчава се да се върнат назад в материала по математика, ако имат затруднения и се налага да покрият пропуски в разбирането си, или да продължат с материал над нивото, което са постигнали в училище, ако е интересен за тях. Важното е 1) да учат и да се упражняват повече и 2) да имат активност и в раздела/курса по математика, до който са стигнали в училище.

Състезание по информатика

Участниците трябва да прекарат в курсовете по информатика в Кан Академия от 1 март 2022 г. до 31 май 2022 г. включително:

 • за ученици от 3 и 4 клас: по минимум 3 часа в учене (средно по 15 минути на седмица) в курсовете в Кан Академия 
 • за ученици от 5 до 7 клас: по минимум 5 часа в учене (средно по 23 минути на седмица) в курсовете в Кан Академия
 • за ученици от 8 до 12 клас: по минимум 7 часа в учене (средно по 32 минути на седмица) в курсовете в Кан Академия. 

Важно: Учениците могат да започнат от началото на курса, ако не са го изучавали; да се върнат назад в материала, ако имат затруднения и пропуски, или да продължат с материал над нивото, което са постигнали в училище, ако е интересен за тях. Важното е: да учат и да се упражняват повече, включително чрез предизвикателства и проекти по програмиране и компютърно моделиране.

Състезание по екология и биология

Участниците (ученици и заинтересовани млади хора на възраст до 35 години)трябва да прекарат от 1 март 2022 г. до 31 май 2022 г. включително в курсовете по Екология и/ли в разделите по биология: Екология, История на живота на Земята и Биоразнообразие и опазване):

 • минимум 8 часа в учене (средно по 36 минути на седмица) в курсовете на Кан Академия по екология и биология.

Регистриране на резултати

Резултатите на всеки участник следва да бъдат изпратени (от самия ученик или от записалия го учител или родител) в срок от 1 юни 2022 г. до 10 юни 2022 г. чрез попълване на формуляра за резултати, който ще е достъпен в края на състезанието в подменю Състезания на сайта на “Образование без раници”. 

Това е условие за включване в томболата с награди. 

Резултатите на 1 ученик могат да бъдат регистрирани 1 път за всяко от състезанията. Ако се наложи да промените данни в регистрацията – свържете се с екипа на организаторите. Повторната регистрация на резултат за един и същи ученик ще доведе до дисквалификация на ученика.

Ученици, които се регистрират сами, е необходимо преди това да са получили съгласието на родител/настойник.

Ученици, участвали в миналогодишно издание на състезанието, трябва да регистрират нови умения и/или време, прекарано в учене – за срока на състезанията през 2022 г.

От наградените ще бъдат поискани доказателства под формата на скрийншотове и линкове от платформата Кан Академия, както и евентуално кратковременно свързване на ученически профил в Кан Академия с профил в Кан Академия на организаторите. Ако участник не успее да предостави исканата информация и/или не предостави достъп (в случай, че е поискан), ще бъде дисквалифициран и на негово място за награда ще бъде изтеглен друг участник, завършил състезанието.

Как да проверите резултатите си в Кан Академия, за да попълните правилно формуляра за изпращане на резултати?

Томбола за определяне на наградените участници

След срока за регистрации на резултатите наградените победители ще бъдат изтеглени на принципа на томбола:

21 наградени в състезанието по математика за ученици с Кан Академия, като:

   • до 3-ма наградени в начален етап (1-ви до 4-ти клас) ще получат голяма награда “За най-упоритите” – ваучер на стойност 99 лв от eMAG;
   • до 3-ма наградени от 5-и до 12-и клас ще получат голяма награда “За най-упоритите” – ваучер на стойност 99 лв. от eMAG;
   • до 15 наградени от 1-ви до 12-и клас ще получат поощрителни награди – ваучер на стойност 50 лв. от eMAG;
   • абонаменти за сп. Образование и специализация в чужбина.

11 наградени в състезанието по информатика с Кан Академия, като:

   • до 3-ма наградени ще получат голяма награда “За най-упоритите” – ваучер на стойност 99 лв. от eMAG;
   • до 8 наградени ще получат поощрителни награди – ваучер на стойност 50 лв. от eMAG;
   • 5 промо кода 70% отстъпка при поръчка на нов хостинг план и домейн от областите .com, .net, .info, .org от СуперХостинг.БГ;
   • абонаменти за сп. Образование и специализация в чужбина.

18 наградени в състезанието по екология и биология с Кан Академия като:

   • до 3-ма наградени – ученици от 10-и до 12-и клас клас ще получат голяма награда “За най-упоритите” – ваучер на стойност 99 лв от eMAG;
   • до 3-ма наградени – млади хора до 35 години ще получат голяма награда “За най-упоритите” – ваучер на стойност 99 лв от eMAG;
   • до 12 наградени ще получат поощрителни награди – ваучер на стойност 50 лв. от eMAG
   • 12 настолни игри за климата Тера Футура;
   • абонаменти за сп. Образование и специализация в чужбина.

Важно: За да участват в томболата, участниците трябва да са попълнили формуляра за регистриране на резултатите и да са прекарали минимума време в учене в курсовете на Кан Академия, както и да са предоставили отзив. “Образование без раници” ще изтегли и резерви, в случай че не бъдат представени нужните данни/скрийншоти от платформата, които ще бъдат поискани с цел удостоверяване работата на спечелилите.

Сертификат за участие в състезанията с Кан Академия

Всеки участник по желание може да получи онлайн сертификат за участието си в състезанията.

Сертификат за “Майсторство по математика с Кан Академия”

За първи път през 2022 г. всеки участник, покрил “Майсторство по математика с Кан Академия”, ще получи при желание допълнителен специален сертификат, удостоверяващ неговото “Майсторство с Кан Академия”, придобито в периода на състезанието по математика. Повече за ученето до Майсторство в Кан Академия вижте в това видео или прочетете в тази статия.

За първи път през 2022 г. всеки участник, покрил “Майсторство по математика с Кан Академия”, ще получи при желание допълнителен специален сертификат, удостоверяващ неговото “Майсторство с Кан Академия”, придобито в периода на състезанието по математика. Повече за ученето до Майсторство в Кан Академия вижте в това видео или прочетете в тази статия.

Какво означава “Майсторство с Кан Академия”?

“Майсторството” в Кан Академия значи овладяване на всички умения за съответния клас или раздел. Постигане на 100% “Майсторство” е възможно в следните раздели по математика от Кан Академия:

 • За учениците 1-ви до 10-и клас: “Майсторство” за съответния клас от Математика (България)
 • За ученици от 11-и клас:  “Майсторство” в един трите курса:

11 клас – общообразователна подготовка

11 клас – профилирана подготовка, модул 1 Геометрия (покрито Майсторство за всички раздели от курса, които имат Майсторство)
11 клас – профилирана подготовка, Модул 2 Елементи на математическия анализ 

 • За ученици от 12-и клас: “Майсторство” във всички раздели на един от трите курса:

12 клас – Общообразователна подготовка и преговор

12 клас – Профилирана подготовка Модул 3 Практическа математика

12 клас – Профилирана подготовка Модул 4 Вероятности и анализ на данни

Важно: Постигането на Майсторство е възможно само при състезанието по математика с Кан Академия.

Как учител да възложи цел за Майсторство – вижте във видеото, от 2:10 минута.
Как да проверим резултатите за “Майсторство с Кан Академия”?

Награди за най-ангажираните учители

Най-ангажирани учители са тези учители, записали най-много ученици в състезанията. Целта на тези награди е да насърчим участието на цели класове, групи от ученици, випуски или дори училища, организирани за участие от техните учители.

Наградите за най-ангажирани учители са:

в състезанието по математика с Кан Академия

  • до 1 графичен таблет WACOM  – One by Wacom (pen-tablet)
  • до 6 ваучера на стойност 99 лв. от eMAG
  • абонаменти за сп. Образование и специализация в чужбина
  • 5 промо кода 70% отстъпка при поръчка на нов хостинг план и домейн от областите .com, .net, .info, .org от СуперХостинг.БГ

 в състезанието по информатика с Кан Академия

  • до 1 графичен таблет WACOM – One by Wacom (pen-tablet)
  • до 2 ваучера на стойност 99 лв. от eMAG
  • абонаменти за сп. Образование и специализация в чужбина
  • 10 промо кода 70% отстъпка при поръчка на нов хостинг план и домейн от областите .com, .net, .info, .org от СуперХостинг.БГ

в състезанието по екология и биология с Кан Академия

  • до 1 графичен таблет WACOM – One by Wacom (pen-tablet)
  • до 2 ваучера на стойност 99 лв. от eMAG
  • абонаменти за сп. Образование и специализация в чужбина
  • 5 промо кода 70% отстъпка при поръчка на нов хостинг план и домейн от областите .com, .net, .info, .org от СуперХостинг.БГ

Спонсори на Състезанията с Кан Академия

Състезанията се организират от “Образование без раници” с подкрепата на:

Състезанието по екология и биология за гимназисти и млади хора е част и от информационната кампания “Стани застъпник за Земята с Кан Академия!”, проект на сдружение “Образование без раници” с финансова подкрепа в рамките на проект “Game over? Do not let climate change end the game”, изпълняван в България от Българска фондация Биоразнообразие с подкрепата на програма DEAR (Development Education Awareness Raising) към Европейската комисия.

Основен спонсор на наградите в Състезанията с Кан Академия.

Основен спонсор на „Образование без раници“ до 2023 г.

Фондация „Америка за България“ е независима, непартийна и неполитическа американска благотворителна организация. Основана през 2008 година, Фондацията е наследник на Българо-американския инвестиционен фонд, създаден по Закона за подпомагане на източноевропейската демокрация от 1989 година чрез Американската агенция за международно развитие. Фондация „Америка за България“ подпомага укрепването на динамична пазарна икономика и на институциите на демократичното общество в България и подкрепя страната в постигане на пълния ѝ потенциал на успешна и модерна европейска нация. Даренията, предоставени от Фондация „Америка за България“, развиват дългогодишните традиции на доброжелателство и приятелство между народите на САЩ и България. За повече информация: www.us4bg.org.

Въпроси и контакт с организаторите

Цялата информация относно провеждането на състезанията ще се публикува на сайта на “Образование без раници” – меню За ученици, подменю Състезания.

Въпроси относно провеждането на състезанията могат да бъдат задавани писмено на имейл hi@obr.education до крайния срок за регистрация – 24 май 2022 г. или на Станислава Гатева на тел: (+359) 87 8350505 и Мариета Радулова на тел: (+359) 896 739615, като отговорите на писмено зададените въпроси ще бъдат публикувани в „Често задавани въпроси“ в подменюто Състезания.

Повече за нас

 • Мисия
 • Годишни доклади
 • Защо Кан Академия е №1 безплатна платформа в света?
 • По-силни по математика с Кан Академия
 • Обучения за учители 
 • Безплатни уебинари
 • Състезания с Кан Академия
 • Ученици „посланици“ на Кан Академия

Контакти

hi@ obr.education

Розалина Лъскова
Изпълнителен директор
r.laskova@ obr.education
(+359) 885 226012

Последвай Кан Академия на български:

Първото по рода си приложение в България, което обхваща основните общообразователни предмети – напълно безплатно!