Състезание по математика с Кан Академия 2021

Предизвикайте учениците си да учат с Кан Академия!

Страхотни награди за най-ангажираните от Ozone.bg

Състезанието по математика с Кан Академия е възможност учениците да предизвикват себе си и да докажат, че могат да се справят все по-добре!

Формуляр за регистрация тук.

За да започенете, вижте подробните правила за участие по-долу.

Какво е Кан Академия?

Кан Академия е най-голямата безплатна онлайн образователна платформа в света с над 10 000 видеоурока и над 100 000 упражнения, проекти и симулации. В Кан Академия:

Учениците могат да учат и да се упражняват по математика, физика, химия, биология, програмиране и компютърни науки, философия, музика, история и много други.

Ученици, учители и родители или ментори следят напредъка им за секунди.

Мотото на Кан Академия: “Достатъчно е да знаеш само едно – всеки може да научи всичко!” Защо и как това се получава с Кан и повече за платформата – тук.

Подробни правила

“Майсторството” в Кан Академия значи овладяване на всички умения за съответния клас или раздел. Целта на състезанието в това направление е постигане на 100% “майсторство” в следните раздели по Математика от Кан Академия:

 • За учениците 1 до 10 клас: “майсторство” за съответния клас от Математика (България)
 • За ученици от 11 клас:  “майсторство” в един трите курса:

11 клас – общообразователна подготовка

11 клас – профилирана подготовка, модул 1 Геометрия 

11 клас – профилирана подготовка, Модул 2 Елементи на математическия анализ 

 • За ученици от 12 клас: “майсторство” в раздел Алгебра 2 

Повече за ученето до майсторство в Кан Академия вижте в това видео или от тази статия.

Целта е да насърчим учениците да прекарат повече време и да вложат повече усилия, за да разберат материала и да овладеят възможно най-голям брой умения в Кан Академия, дори да имат затруднения; или да продължат да учат и над вече усвоеното. Победителите ще бъдат избрани сред тези, прекарали минимум 3 или 6 часа в учене на сайта до 15 юли, в зависимост от това дали са в начален етап или 5-12 клас (средно по 15 или 30 минути на седмица). Учениците могат да работят във всеки един курс по математика, а дори и в другите предмети в Кан Академия*. Насърчава се да се върнат назад в материала по математика, ако имат затруднения и се налага да покрият пропуски в разбирането си, или да продължат с материал над нивото, което са постигнали в училище, ако е интересен за тях. Важното е 1) да учат и да се упражняват повече и 2) да имат активност и в раздела/курса по математика, до който са стигнали в училище.

В състезанието могат да участват ученици от всички етапи. 

Допустимо е ученик да бъде включен от свой учител, самостоятелно или чрез родител

Как даден ученик се включва в състезанието не се отразява на класирането и избора на победители. 

Насърчаваме обаче участието на цели класове, групи от ученици, випуски или дори училища, организирани за участие от техните учители. Освен за учениците – победители, сме предвидили награди и за най-ангажираните учители, регистрирали за участие най-много ученици! Така учениците ще имат подкрепата на своите учители, а учителите ще могат да си помогнат и при сформирането на оценка за срока и годината, наблюдавайки активността и ангажираността на учениците си. Екипът на “Образование без раници” ще подсигури допълнителна подкрепа специално за учителите. А и е по-забавно да се включиш, ако участват и съучениците!

Направленията на Състезанието по математика са две.

Направление 1: Майстор по математика с Кан Академия

“Майсторството” в Кан Академия значи овладяване на всички умения за съответния клас или раздел. Целта в това направление е постигане на “100% майсторство” за съответния клас/раздел от Кан Академия:

11 клас – общообразователна подготовка

11 клас – профилирана подготовка, модул 1 Геометрия 

11 клас – профилирана подготовка, Модул 2 Елементи на математическия анализ 

Забележка: За учениците в 12 клас – предложеният курс по Алгебра 2 не следва напълно българската учебна програма и съдържа и материали извън нея, които обаче са подходящи за нивото на учениците. Следваме мотото на Кан Академия: “Достатъчно е да знаеш само едно – всеки може да научи всичко!” Затова насърчаваме учениците да не се разколебават от уроци или задачи, които не са срещали досега в училище, а напротив – да видят, че с помощта на платформата могат лесно да се справят и с тях.

Насоки за учители:

(Действието е еднократно. Ако вече имате профил, няма нужда да правите отново. Насоки за създаване на учителски профил.)

 • Направете собствен клас в Кан Академия. (Насоки за създаване на клас, добавяне на ученици в Кан Академия.)
 • Поканете ученици, които желаят да се включат в състезанието.
 • Информирайте ги за условията за участие и наградите.
 • Регистрирайте ги, като попълните формуляра за регистрация
 • Възложете им през Кан Академия цел за майсторство:

За учениците 1 до 10 клас: Математика (България) за съответния клас 

За ученици от 11 клас: Един от трите курса: 

11 клас – общообразователна подготовка

11 клас – профилирана подготовка, модул 1 Геометрия 

11 клас – профилирана подготовка, Модул 2 Елементи на математическия анализ 

За ученици от 12 клас: Алгебра 2

Как да възложите цел за майсторство – вижте във видеото, от 2:10 минута.

 • Проследявайте периодично напредъка им от таблото на учителя и ги насочвайте при нужда. Напредъкът/усвоените умения се проверяват, като влезете в Табло на учителя – конкретния клас – преглед на класа. При срок, изберете Диапазон по избор: 15 март- 15 юни 2021 г. г.
 • Изпратете резултатите им в срок до 30 юни 2021 г., като попълните специалния формуляр за резултати, който ще е достъпен след края на състезанието.

Общи насоки:

Насоки за родители: Аналогични на тези за учителите по-горе, като регистрирате ученика за участие, създавате родителски/менторски профил в Кан Академия (вместо учителски); свързвате към него профил на ученик, следвайки насоките в платформата; задавате му съответната цел за майсторство; регистрирате ученика в началото и изпращате резултатите му в края на състезанието по същия начин и в същия краен срок.

Насоки за ученици: Само в случаите, ако не сте регистрирани за участие от учител или родител: Регистрирайте се за участие, направете си ученически профили в Кан Академия и започнете работа в съответния клас/раздел, стремейки се към цел 100% майсторство. След постигането й, изпратете резултата си в срок до 20 юли 2020 г., като попълните формуляра за резултати, който ще е достъпен в края на състезанието.

Важно за направленията:

Дори в началото на състезанието даден ученик да е регистриран в направление Майстор по математика, ако той не успее да се справи с 100% майсторство, може в края на състезанието (той/учителят/родителят) да отбележи, че иска да се състезава в направление Овладей силата. Важното е да може да демонстрира упоритост, усърдие и повече време, прекарано в учене и упражняване. 

Учителите/Родителите на ученици със специални образователни потребности преценяват в кое направление да включат учениците си. За направление 1 могат да изберат различен клас от този, в който е ученикът в училище – по-висок или по-нисък, в зависимост от възможностите на конкретното дете.

Всеки ученик се състезава за награда само в едно от направленията, като определящо е кое направление (учителят/родителят/ученикът) посочва в края на състезанието. 

Направление 2: Овладей силата с Кан Академия

Целта е да насърчим учениците да прекарат повече време и да вложат повече усилия, за да разберат материала и да овладеят възможно най-голям брой умения в Кан Академия, дори да имат затруднения; или да продължат да учат и над вече усвоеното. 

Победителите ще бъдат избрани сред тези, прекарали минимум 3 или 6 часа в учене на сайта до 15 юли, в зависимост от това дали са в начален етап или 5-12 клас (средно по 15 или 30 минути на седмица). Учениците могат да работят във всеки един курс по математика, а дори и в другите предмети в Кан Академия*. Насърчава се да се върнат назад в материала по математика, ако имат затруднения и се налага да покрият пропуски в разбирането си, или да продължат с материал над нивото, което са постигнали в училище, ако е интересен за тях. Важното е 1) да учат и да се упражняват повече и 2) да имат активност и в раздела/курса по математика, до който са стигнали в училище.

*Ако ученикът участва в състезание с Кан Академия по друг предмет, в което има условие за прекарано време в платформата, то не трябва да има припокриване на предметите, които се отчитат. Подлежи на доказване от страна на учител/ученик/родител, че ученикът не отчита едно и също време за участие в състезанията по различните предмети.

Насоки за учители:

 1. Направете си профил в Кан Академия като учител 

(Действието е еднократно. Ако сте направили профил, няма нужда да повтаряте. Насоки за създаване на учителски профил.)  

 1. Направете собствен клас в Кан Академия. (Насоки за създаване на клас, добавяне на ученици в Кан Академия.)
 2. Поканете учениците, които желаят да се включат в състезанието.
 3. Информирайте ги за условията за участие.
 4. Регистрирайте ги, като попълните формуляра за регистрация. 
 5. Задайте им цел и съдържание за работа:
  1. Изберете подходящ за ученика/ учениците курс/ тема по математика от Кан Академия. Можете да изберете теми, в които има видима нужда от допълнително упражняване; или да изберете най-интересните за тях теми. 
  2. Възложете ги през Кан Академия (Насоки за възлагане на съдържание от Кан Академия – курс, тема или конкретно видео/упражнение и как да проверите напредъка на учениците си.). Няма ограничения в броя на темите/ курсовете/ съдържанието. Целта е учениците да прекарат максимално време в учене (основен критерий за избора на победители) и да усвоят повече умения в Кан Академия. 
  3. Ако прецените, в Кан Академия можете да възложите различен материал на всеки ученик, според нивото му.
  4. Учениците могат да работят и в материал, който не е възложен от учителя – платформата може да им предложи да се върнат назад в темите по математика, ако установи пропуски, или да ги насочи към по-високо ниво, ако се справят бързо и лесно с възложеното. Насърчаваме това, защото “всеки може да научи всичко”, а учителят може да проследи всяка активност, дори да не я е възложил. 
  5. Учениците могат да работят и в други предмети от Кан Академия, макар състезанието да е по математика. Вярваме, че платформата ще ги изкуши да учат и по други теми. Целта е повечето учебно време в платформата да е прекарано по предмета математика, но всяка допълнителна активност и желание да се развиват е насърчавана и отчитана от Кан Академия.
 6. Проследявайте периодично напредъка им от таблото на учителя и ги насочвайте при нужда. Напредъкът/усвоените умения се проверяват, като влезете в Табло на учителя – конкретния клас – преглед на класа. При срок, изберете Диапазон по избор: 15 март – 15 юни 2021 г.
 7. Изпратете резултатите им в срок до 30 юни 2021 г., като попълните формуляра за резултати, който ще е достъпен в края на състезанието.

Общи насоки:

Насоки за родители: Аналогични на тези за учителите по-горе, като регистрирате за участие ученика, създавате родителски/менторски профил в Кан Академия (вместо учителски); свързвате към него профил на ученик, следвайки насоките в платформата; задавате му съответно съдържание за работа; регистрирате ученика и изпращате резултатите му по същия начин и в същия краен срок.

Насоки за ученици: Само в случаите, ако не сте регистрирани за участие от учител или родител: Регистрирайте се за участие, направете си ученически профили в Кан Академия и започнете работа в подходящ раздел по математика за вашия клас. Ориентирате се по основния критерий за направление 2 – да прекарате максимално време в учене и да усвоите максимално много умения в Кан Академия по математика, дори да се наложи да се върнете назад или пък решите да се занимаете с материал за напредлани; или дори да учите и по други предмети в Кан Академия. В срок до 20 юли 2020 г. изпратете резултата си, попълвайки формуляра за резултати, който ще е достъпен в края на състезанието.

Важно за направленията:

Дори в началото на състезанието даден ученик да е регистриран в направление Майстор по математика, ако той не успее да се справи с 100% майсторство, може в края на състезанието (той/учителят/родителят) да отбележи, че иска да се състезава в направление Овладей силата. Важното е да може да демонстрира упоритост, усърдие и повече време, прекарано в учене и упражняване. 

Учителите/Родителите на ученици със специални образователни потребности преценяват в кое направление да включат учениците си. За направление 1 могат да изберат различен клас от този, в който е ученикът в училище – по-висок или по-нисък, в зависимост от възможностите на конкретното дете.

Всеки ученик се състезава за награда само в едно от направленията, като определящо е кое направление (учителят/родителят/ученикът) посочва в края на състезанието.

Регистрация на резултатите от участие

Период на провеждане на състезанието: от 15 март – 15 юни 2021 г.Включително.

Период на регистрация на резултатите: до 30 юни 2021 г.. включително.

След приключване на срока за регистрации на резултатите ще бъдат изтеглени победителите в категориите: 

 • за ученици – по една награда за всяко от направленията – 2 ваучера на стойност 100 лв.  от Ozone.bg и по 7 предметни награди за всяко от направленията – 14 пъзела от серията Black Sea.
 • за най-активни учители – една награда – 1 ваучер на стойност 100 лв. от Ozone.bg, 6 предметни награди – 6 пъзела от серията Black Sea, както и специално внимание в комуникационните канали на организаторите.

Ще се радваме да ни споделите вашите истории по време на състезанието – както за предизвикателствата, така и за успехите.

* Право да направят регистрация на резултатите имат само ученици/родители/учители, които са се регистрирали във формата за състезанието до 31 май 2021 г.*Ученици, участвали в предходното издание на състезанието, трябва да регистрират нови умения и/или време, прекарано в учене – за срока на второто издание през 2021 г.

*Възможно е участници, които са регистрирани в едно направление, да отчетат резултати в друго. Пример, ученик е регистриран в направление 1, но в края на състезанието регистрира резултат в направление 2 (и обратното).

*Резултатите на 1 ученик могат да бъдат регистрирани 1 път. Ако се наложи да промените данни в регистрацията – свържете се с екипа на организаторите. Повторната регистрация на резултат за един и същи ученик ще доведе до дисквалификация на ученика.

*Ако ученикът участва в състезание с Кан Академия по друг предмет, в което има условие за прекарано време в платформата, то не трябва да има припокриване на предметите, които се отчитат. Подлежи на доказване от страна на учител/ученик/родител, че ученикът не отчита едно и също време за участие в състезанията по различните предмети.

*От печелившите ще бъдат поискани доказателства под формата на скрийншотове и линкове от платформата Кан Академия, както и евентуално кратковременно свързване на ученически профил в Кан Академия с профил в Кан Академия на сдружението. Ако участник не успее да предостави поисканата информация и/или не предостави достъп (в случай, че е поискан), ще бъде дисквалифициран и на негово място ще бъде изтеглен друг участник, завършил състезанието. 

*Ученици, които се регистрират сами, е необходимо преди това да са получили съгласието на родител/настойник.

*За всяко от направленията има формуляр за регистрация на резултатите. Ако имате ученици/деца в двете направления – необходимо е да попълните двата формуляра в зависимост от това в кое направление регистрирате резултат. Всеки формуляр има възможност за регистрация на до 30 ученика. Ако имате повече ученици – моля попълнете следващ формуляр.

*С попълването на формуляр/ите се съгласявате данните, които предоставяте, да бъдат използвани за целите на провеждане на състезанието. 

*При попълване на формуляр за регистрация на резултати се съгласявате да предоставите обратна връзка по протичането на състезанието. Тази обратна връзка може да бъде публикувана в комуникационните канали на “Образование без раници” и партньорите на състезанието с цел разпространение на ползите и резултатите от него. Обратната връзка може да се публикува анонимно и неанонимно, в зависимост от желанието на регистристриращия резултати. Ако ученикът е под 18 г., е необходимо да има съгласие от родител предварително.

*Ваучерите от Озон.бг могат да се използват във всички продуктови категории, с изключение на категория “лаптоп”.

Формуляр за резултати за направление 1: ще бъде публикуван след приключване на състезанието.

Формуляр за резултати за направление 2: ще бъде публикуван след приключване на състезанието.

Избор на победители и награди

Всеки ученик се състезава за награда само в едно от направленията, като определящо е кое направление (учителят/родителят/ученикът) посочва в края на състезанието. Ученици, участвали в предходното издание на състезанието по математика през 2020 г., трябва да регистрират нови умения и/или време, прекарано в учене, за срока на второто издание през 2021 г..

След приключване на състезанието, “Образование без раници” ще обработи резултатите и ще разпредели страхотните награди, предоставени специално за състезанието от нашите партньори Ozone.bg! Разпределянето ще бъде на случаен принцип за учениците с регистриран резултат след приключване на периода на състезанието. Ще бъдат изтеглени 16 печеливши и 16 резерви. Спечелилите ще трябва да предоставят доказателства за постигнатия резултат. Учителите ще бъдат избрани на базата на тяхната активност и наличието на обратна връзка от участието в състезанието.

В направление 1 Майстор по математика с Кан Академия: 

 • Всички участници, постигнали 100% майсторство, ще участват в томбола за излъчване на 8 победители в направление 1, които ще получат една от страхотните награди на Ozone.bg –  1 ваучер на стойност 100 лв.,7 предметни награди – 7 пъзела от серията Black Sea.
 • За всички изтеглени с томболата наградени учителят/ родителят/ ученикът ще трябва да предостави няколко скрийншоти от таблото за работа в Кан Академия, удостоверяващи подадената във формуляра информация за постигане на майсторството (това ще е нужно само за изтеглените наградени; “Образование без раници” ще предостави лесни насоки за целта).
 • “Образование без раници” ще изтегли и резерви, в случай че не бъдат представени нужните данни/скрийншоти от платформата, удостоверяващи работата на спечелилите.

В направление 2 Овладей силата с Кан Академия:

 • Всички участници, прекарали минимум 3 или 6 часа в учене в платформата до 15 юли, в зависимост от това дали са в начален етап или 5-12 клас (средно по 15 или 30 минути на седмица), ще участват в томбола за излъчване на 8 победители в направление 2, които ще получат една от страхотните награди на Ozone.bg – ваучер на стойност 100 лв., 7 предметни награди – 7 пъзела от серията Black Sea.
 • За всички наградени учителят/ родителят/ ученикът ще трябва да предостави няколко скрийншоти от таблото за работа в Кан Академия, удостоверяващи подадената във формуляра информация за прекарано в учене време (това ще е нужно само за наградените; “Образование без раници” ще предостави лесни насоки за целта).
 • Ако ученикът участва в състезание с Кан Академия по друг предмет, в което има условие за прекарано време в платформата, то не трябва да има припокриване. Подлежи на доказване от страна на учител/ученик/родител, че ученикът не отчита едно и също време за участие в състезанията по различните предмети.
 • “Образование без раници” ще изтегли и резерви, в случай че не бъдат представени нужните данни/скрийншоти от платформата, удостоверяващи работата на спечелилите.

Награди за най-ангажираните преподаватели:

 • Насърчаваме участието на цели класове, групи от ученици, випуски или дори училища, организирани за участие от техните учители по математика. 
 • Награди ще има и за 7-те най-ангажирани учители, регистрирали за участие най-много ученици. Ако има повече от 7 учители, регистрирали един и същи най-висок брой ученици, наградените ще бъдат изтеглени чрез томбола.
 • Наградите са 1 ваучер от Ozone.bg на стойност по 100 лв., 6 предметни награди – 6 пъзела от серията Black Sea, както и специална статия за учителите, публикувана на сайта, социалните мрежи на организаторите и по възможност и при съгласие от страна на учителите – до заинтересовани медии.
Насоки за проверка на резултатите

Насоки за проверка на резултатите за Направление 1 ”Майстор” по математика с Кан Академия 

 1. През профила на ученик – ученикът влиза в Кан Академия с профила си и избира курс, с който участва в състезанието. На екрана, в лявата част, се виждат резултатите (виж примерен скрийншот). Необходимо е да са 100% – това означава, че  майсторството за курс е постигнато.

 2. През учителското табло – учителят влиза в профила си и избира съответния курс (пример – Математика 1. клас, в жълто) и име на ученика (в жълто) – пред името стоят процентите за майсторство. Необходимо е да са 100% – това означава, че  майсторството за курс е постигнато.

Насоки за проверка на резултатите за Направление 2: Овладей силата с Кан Академия:

 1. През профила на ученик – ученикът влиза в профила си и избира Напредък – необходимо е да се избере период 15 март 2021 – 15 юни 2021

 1. През учителското/родителското табло – опцията е за ученици, които са записани и резултатите се проверяват от учител/родител – учителят или родителят влиза в профила си и от Табло на учителя или Табло на родителя – избира се съответният профил на детето. Избира се Преглед на активностите и съответния профил на ученик – подменю Данни за активностите:

От Диапазон по избор изберете периода на състезанието – 15 март 2021 – 15 юни 2021  – цялото съдържание, както и всички активности. При тези настройки се визуализира цялото време, прекарано на сайта в учене.

Трябва да са спазени следните минимални условия:

 • Ако сте ученик от 1 до 5 клас – общо време не по-малко от 180 минути (3 часа) за целия период; 
 • Ако сте ученик от 6 до 12 клас – общо време не по-малко от 360 минути (6 часа) за целия период;