Състезание по математика с Кан Академия 2021 г.

Състезанието е приключило. За тазгодишните състезания, кликнете на бутона отдолу.

Състезания с Кан Академия 2022

Победители в състезанието

От 22 март до 15 юни 2020 г. сдружение “Образование без раници” проведе Онлайн състезание по математика с Кан Академия.

Състезанието бе възможност за учениците да предизвикват себе си и да докажат, че се справят все по-добре с математиката.

Състезанията с Кан Академия започнаха през 2020 г. тъй като в месеците на извънредно положение не бе възможно да се провеждат присъствени олимпиади. През 2021 г. екипът на „Образование без раници“ реши да продължи да организира състезанията, защото чрез най-голямата в света безплатна платформа за обучение Кан Академия (Khan Academy)  учениците получават отново поле за изява и възможност да демонстрират и дори подобрят уменията си по математика.

От всички участници в състезанието по математика с Кан Академия за 2021 г. победителите в Направление 1 и Направление 2, които печелят ваучери на стойност 100 лв. за книги, игри, аксесоари и др. за книги, игри, аксесоари и др. от магазин ozone.bg са :

Михаела Цвеева

Светослав Цонков

Даниел Велков

Победителите в Направление 1 и Направление 2 на състезанието по математика с Кан Академия за 2021 г., които печелят пъзел от колекцията на Black Sea, предоставен от любезните ни спонсори оzone.bg са:

Самуил Андреев

Теодора Маринова

Вежен Димитров

Кристиян Христов

Денис Ковачев

Никола Пейчев

Енита Иванова

Ислям Хамун

Александра Умленска

Виктория Йорданова

Никол Алексиева

Албена Мазълова

Мариана Табакова

Лилия Апостолова

Каролина Ценова

Теодора Катева


Честито на победителите!

Наградите за най-ангажирани учители в състезанието по математика с Кан Академия за 2021 г. отиват при:

Жанета Атанасова

Зорница Йорданова

Светла Борисова

Боряна Чорева

Гергана Благова

Петя Борисова

Албена Бушнакова

Иван Петков

Благодарим на всички участници, благодарим на родителите и учителите за всяко едно записано дете и за интереса към състезанието! Очакваме ви отново догодина!

Предизвикайте учениците си да учат с Кан Академия!

Страхотни награди за най-ангажираните от Ozone.bg

Състезанието по математика с Кан Академия е възможност учениците да предизвикват себе си и да докажат, че могат да се справят все по-добре!

Формуляр за регистрация тук.

За да започенете, вижте подробните правила за участие по-долу.

Какво е Кан Академия?

Кан Академия е най-голямата безплатна онлайн образователна платформа в света с над 10 000 видеоурока и над 100 000 упражнения, проекти и симулации. В Кан Академия:

Учениците могат да учат и да се упражняват по математика, физика, химия, биология, програмиране и компютърни науки, философия, музика, история и много други.

Ученици, учители и родители или ментори следят напредъка им за секунди.

Мотото на Кан Академия: “Достатъчно е да знаеш само едно – всеки може да научи всичко!” Защо и как това се получава с Кан и повече за платформата – тук.

Подробни правила

“Майсторството” в Кан Академия значи овладяване на всички умения за съответния клас или раздел. Целта на състезанието в това направление е постигане на 100% “майсторство” в следните раздели по Математика от Кан Академия:

 • За учениците 1 до 10 клас: “майсторство” за съответния клас от Математика (България)
 • За ученици от 11 клас:  “майсторство” в един трите курса:

11 клас – общообразователна подготовка

11 клас – профилирана подготовка, модул 1 Геометрия 

11 клас – профилирана подготовка, Модул 2 Елементи на математическия анализ 

 • За ученици от 12 клас: “майсторство” в раздел Алгебра 2 

Повече за ученето до майсторство в Кан Академия вижте в това видео или от тази статия.

Целта е да насърчим учениците да прекарат повече време и да вложат повече усилия, за да разберат материала и да овладеят възможно най-голям брой умения в Кан Академия, дори да имат затруднения; или да продължат да учат и над вече усвоеното. Победителите ще бъдат избрани сред тези, прекарали минимум 3 или 6 часа в учене на сайта до 15 юни, в зависимост от това дали са в начален етап или 5-12 клас (средно по 15 или 30 минути на седмица). Учениците могат да работят във всеки един курс по математика, а дори и в другите предмети в Кан Академия*. Насърчава се да се върнат назад в материала по математика, ако имат затруднения и се налага да покрият пропуски в разбирането си, или да продължат с материал над нивото, което са постигнали в училище, ако е интересен за тях. Важното е 1) да учат и да се упражняват повече и 2) да имат активност и в раздела/курса по математика, до който са стигнали в училище.

В състезанието могат да участват ученици от всички етапи. 

Допустимо е ученик да бъде включен от свой учител, самостоятелно или чрез родител

Как даден ученик се включва в състезанието не се отразява на класирането и избора на победители. 

Насърчаваме обаче участието на цели класове, групи от ученици, випуски или дори училища, организирани за участие от техните учители. Освен за учениците – победители, сме предвидили награди и за най-ангажираните учители, регистрирали за участие най-много ученици! Така учениците ще имат подкрепата на своите учители, а учителите ще могат да си помогнат и при сформирането на оценка за срока и годината, наблюдавайки активността и ангажираността на учениците си. Екипът на “Образование без раници” ще подсигури допълнителна подкрепа специално за учителите. А и е по-забавно да се включиш, ако участват и съучениците!

Направленията на Състезанието по математика са две.

Направление 1: Майстор по математика с Кан Академия

“Майсторството” в Кан Академия значи овладяване на всички умения за съответния клас или раздел. Целта в това направление е постигане на “100% майсторство” за съответния клас/раздел от Кан Академия:

11 клас – общообразователна подготовка

11 клас – профилирана подготовка, модул 1 Геометрия 

11 клас – профилирана подготовка, Модул 2 Елементи на математическия анализ 

Забележка: За учениците в 12 клас – предложеният курс по Алгебра 2 не следва напълно българската учебна програма и съдържа и материали извън нея, които обаче са подходящи за нивото на учениците. Следваме мотото на Кан Академия: “Достатъчно е да знаеш само едно – всеки може да научи всичко!” Затова насърчаваме учениците да не се разколебават от уроци или задачи, които не са срещали досега в училище, а напротив – да видят, че с помощта на платформата могат лесно да се справят и с тях.

Насоки за учители:

(Действието е еднократно. Ако вече имате профил, няма нужда да правите отново. Насоки за създаване на учителски профил.)

 • Направете собствен клас в Кан Академия. (Насоки за създаване на клас, добавяне на ученици в Кан Академия.)
 • Поканете ученици, които желаят да се включат в състезанието.
 • Информирайте ги за условията за участие и наградите.
 • Регистрирайте ги, като попълните формуляра за регистрация
 • Възложете им през Кан Академия цел за майсторство:

За учениците 1 до 10 клас: Математика (България) за съответния клас 

За ученици от 11 клас: Един от трите курса: 

11 клас – общообразователна подготовка

11 клас – профилирана подготовка, модул 1 Геометрия 

11 клас – профилирана подготовка, Модул 2 Елементи на математическия анализ 

За ученици от 12 клас: Алгебра 2

Как да възложите цел за майсторство – вижте във видеото, от 2:10 минута.

 • Проследявайте периодично напредъка им от таблото на учителя и ги насочвайте при нужда. Напредъкът/усвоените умения се проверяват, като влезете в Табло на учителя – конкретния клас – преглед на класа. При срок, изберете Диапазон по избор: 15 март- 15 юни 2021 г. г.
 • Изпратете резултатите им в срок до 30 юни 2021 г., като попълните специалния формуляр за резултати, който ще е достъпен след края на състезанието.

Общи насоки:

Насоки за родители: Аналогични на тези за учителите по-горе, като регистрирате ученика за участие, създавате родителски/менторски профил в Кан Академия (вместо учителски); свързвате към него профил на ученик, следвайки насоките в платформата; задавате му съответната цел за майсторство; регистрирате ученика в началото и изпращате резултатите му в края на състезанието по същия начин и в същия краен срок.

Насоки за ученици: Само в случаите, ако не сте регистрирани за участие от учител или родител: Регистрирайте се за участие, направете си ученически профили в Кан Академия и започнете работа в съответния клас/раздел, стремейки се към цел 100% майсторство. След постигането й, изпратете резултата си в срок до 20 юли 2020 г., като попълните формуляра за резултати, който ще е достъпен в края на състезанието.

Важно за направленията:

Дори в началото на състезанието даден ученик да е регистриран в направление Майстор по математика, ако той не успее да се справи с 100% майсторство, може в края на състезанието (той/учителят/родителят) да отбележи, че иска да се състезава в направление Овладей силата. Важното е да може да демонстрира упоритост, усърдие и повече време, прекарано в учене и упражняване. 

Учителите/Родителите на ученици със специални образователни потребности преценяват в кое направление да включат учениците си. За направление 1 могат да изберат различен клас от този, в който е ученикът в училище – по-висок или по-нисък, в зависимост от възможностите на конкретното дете.

Всеки ученик се състезава за награда само в едно от направленията, като определящо е кое направление (учителят/родителят/ученикът) посочва в края на състезанието. 

Направление 2: Овладей силата с Кан Академия

Целта е да насърчим учениците да прекарат повече време и да вложат повече усилия, за да разберат материала и да овладеят възможно най-голям брой умения в Кан Академия, дори да имат затруднения; или да продължат да учат и над вече усвоеното. 

Победителите ще бъдат избрани сред тези, прекарали минимум 3 или 6 часа в учене на сайта до 15 юли, в зависимост от това дали са в начален етап или 5-12 клас (средно по 15 или 30 минути на седмица). Учениците могат да работят във всеки един курс по математика, а дори и в другите предмети в Кан Академия*. Насърчава се да се върнат назад в материала по математика, ако имат затруднения и се налага да покрият пропуски в разбирането си, или да продължат с материал над нивото, което са постигнали в училище, ако е интересен за тях. Важното е 1) да учат и да се упражняват повече и 2) да имат активност и в раздела/курса по математика, до който са стигнали в училище.

*Ако ученикът участва в състезание с Кан Академия по друг предмет, в което има условие за прекарано време в платформата, то не трябва да има припокриване на предметите, които се отчитат. Подлежи на доказване от страна на учител/ученик/родител, че ученикът не отчита едно и също време за участие в състезанията по различните предмети.

Насоки за учители:

 1. Направете си профил в Кан Академия като учител 

(Действието е еднократно. Ако сте направили профил, няма нужда да повтаряте. Насоки за създаване на учителски профил.)  

 1. Направете собствен клас в Кан Академия. (Насоки за създаване на клас, добавяне на ученици в Кан Академия.)
 2. Поканете учениците, които желаят да се включат в състезанието.
 3. Информирайте ги за условията за участие.
 4. Регистрирайте ги, като попълните формуляра за регистрация. 
 5. Задайте им цел и съдържание за работа:
  1. Изберете подходящ за ученика/ учениците курс/ тема по математика от Кан Академия. Можете да изберете теми, в които има видима нужда от допълнително упражняване; или да изберете най-интересните за тях теми. 
  2. Възложете ги през Кан Академия (Насоки за възлагане на съдържание от Кан Академия – курс, тема или конкретно видео/упражнение и как да проверите напредъка на учениците си.). Няма ограничения в броя на темите/ курсовете/ съдържанието. Целта е учениците да прекарат максимално време в учене (основен критерий за избора на победители) и да усвоят повече умения в Кан Академия. 
  3. Ако прецените, в Кан Академия можете да възложите различен материал на всеки ученик, според нивото му.
  4. Учениците могат да работят и в материал, който не е възложен от учителя – платформата може да им предложи да се върнат назад в темите по математика, ако установи пропуски, или да ги насочи към по-високо ниво, ако се справят бързо и лесно с възложеното. Насърчаваме това, защото “всеки може да научи всичко”, а учителят може да проследи всяка активност, дори да не я е възложил. 
  5. Учениците могат да работят и в други предмети от Кан Академия, макар състезанието да е по математика. Вярваме, че платформата ще ги изкуши да учат и по други теми. Целта е повечето учебно време в платформата да е прекарано по предмета математика, но всяка допълнителна активност и желание да се развиват е насърчавана и отчитана от Кан Академия.
 6. Проследявайте периодично напредъка им от таблото на учителя и ги насочвайте при нужда. Напредъкът/усвоените умения се проверяват, като влезете в Табло на учителя – конкретния клас – преглед на класа. При срок, изберете Диапазон по избор: 15 март – 15 юни 2021 г.
 7. Изпратете резултатите им в срок до 30 юни 2021 г., като попълните формуляра за резултати, който ще е достъпен в края на състезанието.

Общи насоки:

Насоки за родители: Аналогични на тези за учителите по-горе, като регистрирате за участие ученика, създавате родителски/менторски профил в Кан Академия (вместо учителски); свързвате към него профил на ученик, следвайки насоките в платформата; задавате му съответно съдържание за работа; регистрирате ученика и изпращате резултатите му по същия начин и в същия краен срок.

Насоки за ученици: Само в случаите, ако не сте регистрирани за участие от учител или родител: Регистрирайте се за участие, направете си ученически профили в Кан Академия и започнете работа в подходящ раздел по математика за вашия клас. Ориентирате се по основния критерий за направление 2 – да прекарате максимално време в учене и да усвоите максимално много умения в Кан Академия по математика, дори да се наложи да се върнете назад или пък решите да се занимаете с материал за напредлани; или дори да учите и по други предмети в Кан Академия. В срок до 20 юли 2020 г. изпратете резултата си, попълвайки формуляра за резултати, който ще е достъпен в края на състезанието.

Важно за направленията:

Дори в началото на състезанието даден ученик да е регистриран в направление Майстор по математика, ако той не успее да се справи с 100% майсторство, може в края на състезанието (той/учителят/родителят) да отбележи, че иска да се състезава в направление Овладей силата. Важното е да може да демонстрира упоритост, усърдие и повече време, прекарано в учене и упражняване. 

Учителите/Родителите на ученици със специални образователни потребности преценяват в кое направление да включат учениците си. За направление 1 могат да изберат различен клас от този, в който е ученикът в училище – по-висок или по-нисък, в зависимост от възможностите на конкретното дете.

Всеки ученик се състезава за награда само в едно от направленията, като определящо е кое направление (учителят/родителят/ученикът) посочва в края на състезанието.

Избор на победители и награди

Всеки ученик се състезава за награда само в едно от направленията, като определящо е кое направление (учителят/родителят/ученикът) посочва в края на състезанието. Ученици, участвали в предходното издание на състезанието по математика през 2020 г., трябва да регистрират нови умения и/или време, прекарано в учене, за срока на второто издание през 2021 г..

След приключване на състезанието, “Образование без раници” ще обработи резултатите и ще разпредели страхотните награди, предоставени специално за състезанието от нашите партньори Ozone.bg! Разпределянето ще бъде на случаен принцип за учениците с регистриран резултат след приключване на периода на състезанието. Ще бъдат изтеглени 16 печеливши и 16 резерви. Спечелилите ще трябва да предоставят доказателства за постигнатия резултат. Учителите ще бъдат избрани на базата на тяхната активност и наличието на обратна връзка от участието в състезанието.

В направление 1 Майстор по математика с Кан Академия: 

 • Всички участници, постигнали 100% майсторство, ще участват в томбола за излъчване на 8 победители в направление 1, които ще получат една от страхотните награди на Ozone.bg –  1 ваучер на стойност 100 лв.,7 предметни награди – 7 пъзела от серията Black Sea.
 • За всички изтеглени с томболата наградени учителят/ родителят/ ученикът ще трябва да предостави няколко скрийншоти от таблото за работа в Кан Академия, удостоверяващи подадената във формуляра информация за постигане на майсторството (това ще е нужно само за изтеглените наградени; “Образование без раници” ще предостави лесни насоки за целта).
 • “Образование без раници” ще изтегли и резерви, в случай че не бъдат представени нужните данни/скрийншоти от платформата, удостоверяващи работата на спечелилите.

В направление 2 Овладей силата с Кан Академия:

 • Всички участници, прекарали минимум 3 или 6 часа в учене в платформата до 15 юли, в зависимост от това дали са в начален етап или 5-12 клас (средно по 15 или 30 минути на седмица), ще участват в томбола за излъчване на 8 победители в направление 2, които ще получат една от страхотните награди на Ozone.bg – ваучер на стойност 100 лв., 7 предметни награди – 7 пъзела от серията Black Sea.
 • За всички наградени учителят/ родителят/ ученикът ще трябва да предостави няколко скрийншоти от таблото за работа в Кан Академия, удостоверяващи подадената във формуляра информация за прекарано в учене време (това ще е нужно само за наградените; “Образование без раници” ще предостави лесни насоки за целта).
 • Ако ученикът участва в състезание с Кан Академия по друг предмет, в което има условие за прекарано време в платформата, то не трябва да има припокриване. Подлежи на доказване от страна на учител/ученик/родител, че ученикът не отчита едно и също време за участие в състезанията по различните предмети.
 • “Образование без раници” ще изтегли и резерви, в случай че не бъдат представени нужните данни/скрийншоти от платформата, удостоверяващи работата на спечелилите.

Награди за най-ангажираните преподаватели:

 • Насърчаваме участието на цели класове, групи от ученици, випуски или дори училища, организирани за участие от техните учители по математика. 
 • Награди ще има и за 7-те най-ангажирани учители, регистрирали за участие най-много ученици. Ако има повече от 7 учители, регистрирали един и същи най-висок брой ученици, наградените ще бъдат изтеглени чрез томбола.
 • Наградите са 1 ваучер от Ozone.bg на стойност по 100 лв., 6 предметни награди – 6 пъзела от серията Black Sea, екземпляри от книгата на Салман Кан “Училището на света”, издадена от Издателство Изток-Запад, както и специална статия за учителите, публикувана на сайта, социалните мрежи на организаторите и по възможност и при съгласие от страна на учителите – до заинтересовани медии.

Регистрация на резултатите от участие в състезанието

Период на провеждане на състезанието: от 15 март – 15 юни 2021 г.Включително.

Период на регистрация на резултатите: до 30 юни 2021 г.. включително.

Формуляр за резултати за направление 1: https://forms.gle/b6jUirvRC7JUtwzWA

Формуляр за резултати за направление 2: https://forms.gle/Z1tKAtmiT68SkkyV7

След приключване на срока за регистрации на резултатите ще бъдат изтеглени победителите в категориите: 

 • за ученици – по една награда за всяко от направленията – 2 ваучера на стойност 100 лв.  от Ozone.bg и по 7 предметни награди за всяко от направленията – 14 пъзела от серията Black Sea.
 • за най-активни учители – една награда – 1 ваучер на стойност 100 лв. от Ozone.bg, 6 предметни награди – 6 пъзела от серията Black Sea, както и специално внимание в комуникационните канали на организаторите.

Ще се радваме да ни споделите вашите истории по време на състезанието – както за предизвикателствата, така и за успехите.

* Право да направят регистрация на резултатите имат само ученици/родители/учители, които са се регистрирали във формата за състезанието до 31 май 2021 г.*Ученици, участвали в предходното издание на състезанието, трябва да регистрират нови умения и/или време, прекарано в учене – за срока на второто издание през 2021 г.

*Възможно е участници, които са регистрирани в едно направление, да отчетат резултати в друго. Пример, ученик е регистриран в направление 1, но в края на състезанието регистрира резултат в направление 2 (и обратното).

*Резултатите на 1 ученик могат да бъдат регистрирани 1 път. Ако се наложи да промените данни в регистрацията – свържете се с екипа на организаторите. Повторната регистрация на резултат за един и същи ученик ще доведе до дисквалификация на ученика.

*Ако ученикът участва в състезание с Кан Академия по друг предмет, в което има условие за прекарано време в платформата, то не трябва да има припокриване на предметите, които се отчитат. Подлежи на доказване от страна на учител/ученик/родител, че ученикът не отчита едно и също време за участие в състезанията по различните предмети.

*От печелившите ще бъдат поискани доказателства под формата на скрийншотове и линкове от платформата Кан Академия, както и евентуално кратковременно свързване на ученически профил в Кан Академия с профил в Кан Академия на сдружението. Ако участник не успее да предостави поисканата информация и/или не предостави достъп (в случай, че е поискан), ще бъде дисквалифициран и на негово място ще бъде изтеглен друг участник, завършил състезанието. 

*Ученици, които се регистрират сами, е необходимо преди това да са получили съгласието на родител/настойник.

*За всяко от направленията има формуляр за регистрация на резултатите. Ако имате ученици/деца в двете направления – необходимо е да попълните двата формуляра в зависимост от това в кое направление регистрирате резултат. Всеки формуляр има възможност за регистрация на до 30 ученика. Ако имате повече ученици – моля попълнете следващ формуляр.

*С попълването на формуляр/ите се съгласявате данните, които предоставяте, да бъдат използвани за целите на провеждане на състезанието. 

*При попълване на формуляр за регистрация на резултати се съгласявате да предоставите обратна връзка по протичането на състезанието. Тази обратна връзка може да бъде публикувана в комуникационните канали на “Образование без раници” и партньорите на състезанието с цел разпространение на ползите и резултатите от него. Обратната връзка може да се публикува анонимно и неанонимно, в зависимост от желанието на регистристриращия резултати. Ако ученикът е под 18 г., е необходимо да има съгласие от родител предварително.

*Ваучерите от Озон.бг могат да се използват във всички продуктови категории, с изключение на категория “лаптоп”.

Насоки за проверка на резултатите

Насоки за проверка на резултатите за Направление 1 ”Майстор” по математика с Кан Академия 

 1. През профила на ученик – ученикът влиза в Кан Академия с профила си и избира курс, с който участва в състезанието. На екрана, в лявата част, се виждат резултатите (виж примерен скрийншот). Необходимо е да са 100% – това означава, че  майсторството за курс е постигнато. 1. През учителското табло – учителят влиза в профила си и избира съответния курс (пример – Математика 1. клас, в жълто) и име на ученика (в жълто) – пред името стоят процентите за майсторство. Необходимо е да са 100% – това означава, че  майсторството за курс е постигнато.

Насоки за проверка на резултатите за Направление 2: Овладей силата с Кан Академия:

 1. През профила на ученик – ученикът влиза в профила си и избира Напредък – необходимо е да се избере период 15 март 2021 – 15 юни 2021
 1. През учителското/родителското табло – опцията е за ученици, които са записани и резултатите се проверяват от учител/родител – учителят или родителят влиза в профила си и от Табло на учителя или Табло на родителя – избира се съответният профил на детето. Избира се Преглед на активностите и съответния профил на ученик – подменю Данни за активностите:


От Диапазон по избор изберете периода на състезанието – 15 март 2021 – 15 юни 2021  – цялото съдържание, както и всички активности. При тези настройки се визуализира цялото време, прекарано на сайта в учене.

Трябва да са спазени следните минимални условия:

 • Ако сте ученик от 1 до 5 клас – общо време не по-малко от 180 минути (3 часа) за целия период; 
 • Ако сте ученик от 6 до 12 клас – общо време не по-малко от 360 минути (6 часа) за целия период;