Открит урок по математика с Кан Академия в 75. ОУ, София

Децата от 5. клас учиха умножение и деление с десетични дроби с Кан Академия

На 12 март в 75. ОУ Тодор Каблешков в квартал Факултета“ в София се състоя открит урок с Кан Академия. Сред официалните гости бяха заместник-министърът на образованието и науката д-р Емилия Лазарова, заедно с експерта по математика в МОН Галена Дамянова, както и представители на сдружение „Образование без раници“, „Уникредит Булбанк“, фондация „Уникредит“, фондация „Америка за България“ и фондация „Заедно в час“.

Официалната част включваше музикален поздрав от училищния хор и обръщения от гостите. Директорката на 75. ОУ Лава Коцева благодари на сдружение „Образование без раници“ за възможността да са сред първите училища в страната, които използват платформата Кан Академия активно в часовете си в рамките на проекта По-успешни по математика с Кан Академия . Заместник-министър Лазарова изяви желание да се включи като доброволец и подчерта, че очаква да види един различен и иновативен урок. Галена Дамянова сподели, че очаква учениците да покажат, че математиката изобщо не е трудна, ако се работи с мотивирани учители. Розалина Лъскова, изпълнителен директор на „Образование без раници“, благодари на 75. ОУ „Тодор Каблешков“ за сериозното отношение към проекта и благодари на фондации „Уникредит“ и „Америка за България“ за подкрепата в усилията за адаптирането и разпространението на Кан Академия в България.

След което урокът можеше да започне!

Как протече урокът

На открития урок децата се учиха как да умножават и делят десетични дроби с числата 10, 100 и 1000. Данаил Райков, учителят по математика, беше подготвил достъпна и забавна за учениците презентация, с която да ги запознае с новите понятия.

„Всичко, което ще направим сега, го правим всеки ден“, започна урока Данаил и ги подкани да затворят очи и да си представят, че са сами в класната стая. Въпреки гостите, децата не се притесняваха и отговаряха активно на въпросите и с желание излизаха на дъската.

След като приключи презентационната част, децата отвориха своите компютри и започнаха да решават предварително възложени от учителя задачи в Кан Академия. Периодично се чуваха любимите на децата весели звуци от платформата при верен отговор. Но някои ученици се затрудниха с новия материал и учителят подкани гостите да им помогнат, което те сториха с удоволствие.

Последва куиз в платформата Menti, в който учениците направиха още няколко сходни упражнения. Гостите с интерес се включиха в куиза и премериха сили с петокласниците. С най-добър резултат се оказа директорката на училището. Наградата на г-жа Коцева беше възможността да пусне брояча на Канониада специален инструмент за проследяване на общия напредък в Кан Академия. За всеки запълнен пръстен учителят беше обещал различни награди. Децата успяха да запълнят един пръстен, което посрещнаха с радостни възгласи. Така си спечелиха възможността да прекарат следващия час на класа в двора на училището.

Преподавам на ученици от малцинствени групи с различен майчин език и в 5. клас голяма част от тях имат много съществени пропуски по математика, докато други се справят с материала по план. Това налага да диференцирам учебния материал на много различни нива, което Кан Академия до голяма степен подпомага и позволява на учениците да напредват със собствено темпо по материал, който е съобразен изцяло за тях.

Данаил Райков

Учител по математика, 75. ОУ „Тодор Каблешков“, София

Повече за проекта

Лого ЕС

Проект „По-успешни по математика с Кан Академия в прогимназия“ е финансиран от Фондация УниКредит и се изпълнява от „Образование без раници“ в партньорство със 75. ОУ „Тодор Каблешков“ и 71. СУ „Пейо К. Яворов“. 

Повече информация можете да откриете тук.

 

Две от снимките в материала са взети от статията „Заместник-министър Емилия Лазарова присъства на открит урок в 75. ОУ „Тодор Каблешков“, публикувана във вестник „Аз-буки“ на 14 март.

Повече за нас

  • Мисия
  • Годишни доклади
  • Защо Кан Академия е №1 безплатна платформа в света?
  • По-силни по математика с Кан Академия
  • Обучения за учители 
  • Безплатни уебинари
  • Състезания с Кан Академия
  • Ученици „посланици“ на Кан Академия

Контакти

hi@ obr.education

Розалина Лъскова
Изпълнителен директор
r.laskova@ obr.education
(+359) 885 226012

Последвай Кан Академия на български:

Първото по рода си приложение в България, което обхваща основните общообразователни предмети – напълно безплатно!