За учителите по математика с любов

Нова дарителска кампания

Българските ученици са с притеснително лоши резултати по математика, а в ерата на изкуствения интелект трябва спешно да подобряват уменията си. В рамките на своята нова кампания „За учителите по математика с любов“ сдружение „Образование без раници“ обръща вниманието на обществото и насочва подкрепата си към учителите по математика – тези, без които учениците няма как да се справят.

Резултатите по математика на учениците в България притеснително се влошават

 

  • 35/100 е средният резултат на НВО по математика след 7. клас през 2023 г.
  • 44% от българските ученици са под критичния минимум в резултатите по математиката според PISA (2018).
  • Само 10% ученици избраха матура по СТЕМ специалности през 2022 г., в сравнение с 25% през 2019 г.

МОН и системата не успяват да обърнат тези тенденции. Но какво все пак може да се направи?

Нашето решение

От “Образование без раници” предлагаме важна част от решението, като помагаме на учители и цели училища да използват една от най-развитите дигитални учебни платформи в цял свят – Кан Академия. Кан Академия e безплатна и има над 150 милиона потребители глобално. Десетки хиляди вече учат с нея и в България. Нейният фокус е именно математиката и науките, като включва хиляди видеа и по-важното – десетки хиляди упражнения и тестове. С алгоритми и система за “учене до майсторство” зад всички тези задачи и тестове, платформата помага на учениците да наваксват пропуски и да напредват без дупки в знанията. Дори ако трябва да се върнат на материал от предишен клас. А това е единственият начин да подобряват резултатите си по математика.

Нарастващ брой изследвания доказват как Кан Академия повишава ефективността на учене и ангажираността на учениците. „С помощта на […] Кан Академия се усвоява и запомня по-добре учебният материал, развиват се практически […] умения и не на последно място – учи се с желание!”, потвърждава и Ваня Бориславова, учител по математика в ОУ „Христо Ботев“, село Божурица.

Със своята нова дарителска кампания “За учителите по математика с любов” целим да окажем цялостна дългосрочна подкрепа на повече учители по математика в страната. Обучените учители на свой ред ще подкрепят своите ученици да използват Кан Академия. Вярваме, че това ще доведе до повишаване резултатите на учениците.

Розалина Лъскова, изпълнителен директор на „Образование без раници“:

Нашата нова кампания се фокусира върху обучението на учителите по математика, за да могат те ефективно да въвличат учениците в използването на Кан Академия, особено в началото на прогимназията, където е критично важно да се наваксват пропуските, натрупани в началното ниво. Планираме също независим анализ и оценка, за да може обществото да види още конкретни данни за ефекта от използването на Кан Академия във все повече български класни стаи.

Цели на дарителската кампания

От 2017 г. обучаваме училищни екипи и учители да се възползват от предимствата на дигитализацията и на Кан Академия.

През 2023 г. беше дадено началото на задълбочена програма за учители по математика и техните ученици в две софийски училища с много ниски резултати по математика – едното в квартал “Факултета” в София, а другото в с. Казичене.

Тези инициативи стъпват на успешния пилотен проект Математиката е за всеки в ОУ “В. Левски” в Разград. В рамките на проекта който ученици от 6. клас наваксваха пропуските си от пандемията с Кан Академия.

 “Образование без раници” е експертна организация с идеална цел и набира средства, така че да може да подкрепи още учители от цялата страна. Те ще преминават интензивни обучения за работа с Кан Академия. В последващите месеци ще получават менторска и методическа подкрепа в работата си по математика с учениците.

Крайната цел е учениците да повишат успеха си в училище, включително на важните изпити като този след 7. клас

Иван Господинов, основател и председател на „Образование без раници“:

В сърцето на технологичния прогрес лежи математиката. Инвестирайки в образованието по математика, ние не само подобряваме уменията на нашите ученици, но и засяваме семената на бъдещите иновации. Кампанията “За учителите по математика с любов” е нашата обща инвестиция в бъдещето на България и целия свят.

Как да подкрепите кампанията

Призоваваме бизнеса и всеки, който желае, да се включи в кампанията с дарение по избор.

Можете да се присъедините към кампанията и чрез споделяне на информация или със записано собствено видео за ключовата роля на математика.

Oтзиви в подкрепа на кампанията вече могат да бъдат открити на сайта и в социалните медии на “Образование без раници”.