Административен екип

Мариета Радулова

Координатор локализация и обучения

Мариета Радулова е психолог по професия. Била е педагогически съветник в 81 СУ “В. Юго” в София; от 2001 г. е част от екипа на ДД „Асен Златаров“ и на Фондация „Стъпка по стъпка“ с опит в работата по дейности, насочени към подкрепа и закрила на деца и младежи от уязвими групи.

В Асоциация Родители от 2008 година е била координатор и ръководител на различни национални и международни проекти по теми, свързани с общуването, превенция на насилието, неформални училищни практики, както и автор на текстове в наръчници за родители, учители и млади хора. Обучител е по темите за работа с доброволци, превенция на виртуално и реално насилие, онлайн безопасност, успешни практики на взаимодействие между семейството и училището.

 

От 2019 г. става част от екипа на Образование без раници и е щастлива да работи за визията за бъдещо иновативно дигитално образование, съобразено с интересите и потенциала на всяко дете.

Мариета Радулова е завършила Детска и консултативна психология в СУ “Св. Климент Охридски”, има специализация по Организационна психология и педагогическа правоспособност. Мариета е активен доброволец към Сдружение „Си Ви Ес – България“, била е лидер на международни социални лагери и младежки обмени, участвала е в доброволчески лагери в България и чужбина. В свободното си време обича да чете, да пътува и опознава нови култури.

Повече за нас

  • Мисия
  • Годишни доклади
  • Защо Кан Академия е №1 безплатна платформа в света?
  • По-силни по математика с Кан Академия
  • Обучения за учители 
  • Безплатни уебинари
  • Състезания с Кан Академия
  • Ученици „посланици“ на Кан Академия

Контакти

hi@ obr.education

Розалина Лъскова
Изпълнителен директор
r.laskova@ obr.education
(+359) 885 226012

Последвай Кан Академия на български:

Първото по рода си приложение в България, което обхваща основните общообразователни предмети – напълно безплатно!