ChatGPT и другите AI технологии изискват нов подход към образованието

Какво са AI и ChatGPT

AI (изкуствен интелект) представлява симулация на човешка интелигентност. Най-често AI се свързва с компютърните науки и стремежа чрез новите технологии машините да изпълняват задачи и операции, за които се изисква разсъждение, планиране и запаметяване – едни типично човешки черти. ChatGPT е изкуствен интелект, който дава бързи и точни отговори на различни въпроси. Това, което го отличава от другите форми на AI, създавани досега, е езиковият модел, който той използва. ChatGPT е създаден специално, за да генерира текст, който изглежда и звучи като написан от човек

Той може да създава статии, есета, дори стихове, да обобщава, да превежда, да променя стила на текста и много други. С такива неизброими възможности на един клик разстояние неминуемо възниква въпросът: “Как това ще се отрази на образованието на нашите деца?”

AI в училище

През 2008 г. Сал Кан основава Кан Академия – безплатна онлайн платформа, която предлага видеа, статии и упражнения по различни предмети. Платформата е базирана на система за Майсторство, която подтиква учениците да овладеят на 100% материала, преди да минат към следващия. Също така предлага инструменти за учители за създаване на виртуални класове, възлагане на задания, следене на ученическия напредък и др. Днес тя има 145. млн регистрирани потребители от цял свят, 125 хил. от които – в България. 

В статия за Tech Learning Сал споделя своите мисли за начините, по които AI и чатбот технологията ще променят образованието и как учителите могат да обновят своите образователни практики, така че да се възползват от този напредък. 

“Това е нова епоха” – казва Сал. “Това е времето, в което живеем. Не мисля, че е нещо, което е просто модерно. И образованието наистина е в центъра на урагана. Това е първата сфера, която преживява истински шок.” 

Тъй като Кан Академия ясно осъзнава своята отговорност на пионер в образованието, решава да се впусне в предизвикателството на новото време с една съвсем нова технология. А именно пилотния проект с GPT-4 на Open AI – Khanmigo, който има потенциала да се превърне в незаменим помощник. Канмиго е като ментор, който подкрепя и води учениците из дебрите на знанието. От друга страна, може да подпомага учителите при структуриране на уроците или при извършване на административни задачи. 

Как можем да подобрим писането с ChatGPT?

Кан смята, че има наистина огромен потенциал във възможността ChatGPT и другите технологии с изкуствен интелект да помагат на учениците да пишат по-добре. Към момента проверката и оценката на написан текст отнемат твърде много време. Докато AI може да осигури подкрепа, като преправя текста в рамките на секунди. Нещо, което не би било по силите на никой учител. 

“При писането обратната връзка е много бавна” – казва Кан. “По математика, дори преди да започнат да се използват технологии, беше възможно да се даде оценка по-бързо. С платформи като  Кан Академия учениците имат мигновена обратна връзка, или както ние обичаме да казваме: “Представете си да сте стреляли към баскетболния кош няколко пъти, но до сутринта на другия ден да не знаете дали сте уцелили.”

AI има потенциала да разшири тази възможност за бърза обратна връзка от математиката към писането, редуцирайки необходимото време за проверка до няколко секунди. Именно това тестват Сал Кан и екипа му в новия проект с GPT-4.

ChatGPT за писането е като калкулатора за математиката

В статия за DW Даниел Ламети, психолингвист от Acadia University в Nova Scotia казва, че ChatGPT ще направи това за създаването на текстове, което калкулаторът е направил за математиката. 

Преди създаването на калкулаторите, основната цел при решаването на математическа задача е бил резултатът. Докато след тяхната поява по-важно става как си достигнал до решението, какъв е твоят метод. 

Някои експерти казват, че с развитието на технологиите същото ще се случи и с текстовете. Няма да е толкова важно какво си написал, а как си редактирал и подобрил текста, написан от AI.

И Сал Кан споделя подобно мнение. Той казва, че учителите могат например да възложат на учениците си да използват AI и да напишат роман от няколко глави. “Не е лесно да се напише такъв роман, трябва да помислиш как различните части си пасват. Ще отнеме няколко часа, дори повече. Но ще бъде забавно, защото ще е възможно да се създаде много продукция за кратко време.”

Могат ли учителите да се възползват от технологичния напредък на AI и ChatGPT?

Кан вярва, че в бъдеще почти всяка професия ще изисква на някакво ниво да се използва AI технология. Както и че ще има специфични длъжности, които ще подпомагат този процес. Затова и способността на учениците да взаимодействат с AI ще е важно умение, на което има смисъл да бъдат обучавано от рано. 

Именно за да подкрепи учителите, Сал Кан и екипът му разработват Khanmigo. С негова помощ учителите могат да съставят своите учебни планове, да поставят оценки, да оптимизират времето си. Освен това Khanmigo може да бъде от помощ при генерирането на въпроси за изпит или теми за учебен час. 

Кан вярва, че в началото преподавателите ще имат съпротиви срещу употребата на инструменти с AI в образованието. Но те бързо ще се стопят,  когато видят колко бързи и ефективни могат да са инструменти като Khanmigo. 

“Mисля, че това ще е огромно ускорение и помощ за образованието в не много далечното бъдеще” – казва Кан.

Как може да се избегне писането на домашни с помощта на ChatGPT

Във време, в което децата разполагат с подобна технология, може би следва да се преосмисли цялата идея за домашна работа. И един от начините е учителите да възлагат на учениците да изпълнят писмени задачи по време на часа

Интегрирането на AI в учебния час е друга възможност, над която си струва да се помисли. Технологията може да бъде повод за философски дискусии или инструмент за правене на проучвания и анализ на информация. 

Интересна идея за справяне с преписването на учениците има българският учител Цветомир Маринов. Той препоръчва учителите първо сами да напишат домашното, използвайки AI, тъй като това ще им покаже как работи алгоритъмът. 

Освен това екипната работа и етичните норми също могат да бъдат в помощ на един преподавател. Затова г-н Маринов съветва: Учителят да изготви съвместно с учениците критерии за оценка на домашната работа, които трябва да бъдат приети от всички ученици. В допълнение на това трябва да бъде вмъкнато използването на изкуствен интелект. Както и да бъдат приети, отново съвместно с учениците, поощрения и последствия за спазването или не спазването на критериите.

Пример за полезен ресурс за проверка за преписване от AI могат да бъдат и сайтове като https://writer.com/ai-content-detector/

ChatGPT дава отговори, но те са добри само ако бъде зададен добър въпрос.

Едно умение, което със сигурност няма да изгубим, и дори ще развием с ChatGPT, е способността за критично мислене. Да, изкуственият интелект борави с огромна информация, която успява да сканира и обобщи за секунди. Но все пак крайният резултат е често изкривен от невъзможността на AI да вникне и осмисли материята, за която пише. Въпреки че се учи и развива постоянно, ChatGPT има нужда от поправки, направени от човек. А това може да се случи само с истински задълбочени знания в дадената област.

За да сте в течение в новостите в образованието и нашите инициативи, запишете се за бюлетина на Образование без раници оттук.