Нов виртуален Сократ в обучението: Кан Академия още по-ефективна с GPT-4!

Визионерът Салман Кан вярва, че използвани по правилния начин, технологиите могат да улеснят преподаването на учителите и да подобрят резултатите на учениците. И за да го докаже, пилотира нов проект, в който интегрира GPT-4 на OpenAI към Кан Академия

Запознайте се с Khanmigo, вижте какво може да прави и чуйте повече за инициативата от самия Салман Кан.

Статията е свободен превод на обръщение от основателя на Кан Академия Салман Кан, оригинално публикувано тук.

Видеото има субтитри на български език, които можете да включите от зъбчатото колело.

Преди няколко седмици направих технологична демонстрация пред няколко ръководители на държавни училища в САЩ. Показах им експериментален инструмент за изкуствен интелект, който разработваме в Кан Академия, стъпващ на GPT-4. Не преувеличавам, когато казвам, че това беше една от най-положителните реакции към технологична демонстрация, която някога съм правил — ако не и най-положителната!

Един от присъстващите каза: „Това съответства с нашата визия за създаване на мислещи хора“.

Техните отзиви означават много за мен. Хората, с които говорих онзи ден, са борят за по-доброто бъдеще на ученици, които растат в бедност. Те знаят пред какви тежки предизвикателства се изправят децата всеки ден, още преди дори да стъпят в класната стая.

Те също така знаят това, което знам и аз: изкуственият интелект, AI, е тепърва прохождаща технология, но вече се намираме в преломен момент. Ще увеличим ли ползите от него еднакво за всички в обществото? Или ще позволим на ново, по-дълбоко дигитално разделение да пусне корени, което да доведе до още повече изостанали или отпаднали ученици?

Пилотен ИИ проект на Кан Академия с GPT-4 на OpenAI 

Когато GPT-4 бива внимателно адаптиран към учебна среда като Кан Академия, той има огромен потенциал. Може да насочва учениците, докато напредват в материала, и да им задава въпроси, както би направил преподавател. AI може да помогне на учителите с административни задачи, което им спестява ценно време, за да могат да се съсредоточат върху най-важното – своите ученици.

Но е ясно, че пътят е дълъг. AI прави грешки. Дори най-новото поколение AI все още може допуска математически грешки. Ai също така понякога още „халюцинира“, тоест измисля си.

Но наистина смятам, че сме в повратна точка в образованието. Ако използваме AI внимателно и споделяме ползите от него поравно в обществото, всички ученици могат да се възползват.

Днес представяме малък пилотен AI проект за ограничен брой учители, ученици и дарители. Нашата цел е етично и отговорно да предоставим достъп до нашия експериментален инструмент, който наричаме Khanmigo. Тези няколко учители и ученици ще бъдат наши партньори в това учебно пътуване, помагайки ни да подобрим технологията, така че да отговаря на техните нужди в класната стая. Искаме да увеличим максимално ползите, като същевременно намалим рисковете.

Ние считаме за наша отговорност да работим задълбочено с тази нова технология, за да изследваме нейния потенциал в образованието. Вярвам, че сме уникално подходящи да вършим тази работа. Като организация с нестопанска цел, нашият фокус са ученици, учители и ръководители на училища. Нашата крайна цел е да  стимулираме ученето, а не печалбата.

Повече от 500 държавни училищни окръга и училища в САЩ си партнират с Кан Академия (спрямо девет преди пандемията). Те се обръщат към нас, защото учениците, които използват нашата платформа, постигат по-добри от очакваните резултати.

Какво може Khanmigo?

В Khan Labs добавяме нов слой към Кан Академия, който използва нов езиков модел от OpenAI. Само ограничен брой хора, които участват в нашия пилотен проект, ще имат възможността да се запознаят с този слой и Khanmigo, нашия нов експериментален AI интерфейс.

Участниците в нашия пилотен проект могат да използват Khanmigo като ментор и като помощник-учител в обучението.

Напоследък често се говори за частните уроци като начин за справяне с големите пропуски в ученето след пандемията. Много обществени средства се харчат за „ударна доза частни уроци“ след училище. Но скорошни изследвания показват, че такова обучение е по-малко ефективно, когато не е свързано с работа в клас – трябва да се случва по време на часовете.

Ето защо толкова се вълнувам, че дадохме началото на Khanmigo. В нашия малък пилотен проект Khanmigo е интегриран към заданията, които учителите възлагат на учениците за работа в час. Когато учениците работят по задача, те могат да получат помощ от Khanmigo по време на часа.

Khanmigo въвлича учениците в разговор, изпъстрен с въпроси. Той е като един виртуален Сократ, който води учениците през тяхното образователно пътуване. Като всеки велик учител, Khanmigo насърчава продуктивните усилия по подкрепящ и ангажиращ начин.

Участниците в нашия ограничен пилотен проект могат да използват Khanmigo за:

  • Помощ по математика
  • Генериране на идеи с цел създаване на разказ/есе/история (но Khanmigo няма да напише есето вместо тях!)
  • Подготовка за изпити
  • Упражняване на нови думи
  • Изучаване на компютърно програмиране
  • Интервюиране на историческа личност като Клеопатра или Джейн Остин
  • Дебатиране по тема като „Трябва ли училищата да забранят AI?“

Khanmigo обаче не дава директно отговори на учениците. Никой не научава нищо, като му бъде даден отговор. Вместо това Khanmigo задава въпроси. Въпросите провокират размисъл. Въпросите са отворени. И най-важното, въпросите водят до учене.

Разработване на ИИ инструменти за учители

Смятаме, че изкуственият интелект може да има силата да намали тежестта върху учителите. Това може да бъде инструмент, който ще улесни живота на учителите чрез:

  • Писане на урочни планове
  • Генериране на подходящи въпроси за размисъл от учениците в началото и в края на урока/часа
  • Помощ при отнемащи време административни задачи

Нещо повече, ние сме любопитни да видим дали можем да приспособим AI, така че учителите да могат да го използват за моментна снимка на напредъка на учениците в Кан Академия във всеки момент. Така претоварените учители биха могли бързо и лесно да идентифицират кои ученици се нуждаят от допълнителна подкрепа и кои  от по-голямо предизвикателство.

Поглед към бъдещето

AI е трансформираща технология и ние сме нетърпеливи да проучим нейния потенциал. Има много работа, която трябва да свършим, за да сме сигурни, че всички ученици ще се възползват, докато смекчаваме рисковете. Планираме да действаме отговорно и етично и планираме да споделим наученото със света. Ако искате да научите повече за подхода на Кан Академия към етиката и безопасността на AI, прочетете тази статия (на английски език).

За финал споделяме с вас и една подробна видео демонстрация (само на английски език) за възможностите на Khanmigo!