За технологиите и класните стаи: Сал Кан съветва

Скоро ще станат три години от избухването на пандемията, която принуди училища от целия свят да преминат към дистанционна форма на обучение. Това доведе до рекордното използване на технологии в образованието. И макар отдавна учениците да са обратно в класните стаи, днес технологиите в училищата се използват много повече, отколкото преди 2020 г.

През май 2022 г., по време на една от конференциите на Education Week, посветени на училищното образование, основателят на Кан Академия Салман Кан, заедно с образователните експерти Сали Адамс и Лори Манвил, споделиха кои според тях са научените от дистанционното обучение уроци и какви стъпки следва да предприемат училищата, за да подобрят използването на технологии в образованието.

4 съвета за умно използване на образователни технологии в час

   1. Намерете баланса

По време на пандемията учителите се оказаха в състояние на  „принудителна иновация“, но в крайна сметка най-важно е да се намери правилният баланс между използването на технологиите и живия контакт с учениците.

Учителите трябва да намерят подходи за използване на технологиите по начини, които подобряват взаимодействието на учениците с техните връстници.

В идеалния случай технологиите следва да се използват най-вече в час, а не в изолация у дома – за да могат учениците да общуват помежду си и да си помагат едни на други, което би неутрализирало част от вредните ефекти на технологиите.

   2. Не забравяйте за умората от технологиите

Засиленото използване на технологии по време на пандемията и след това доведе до пренасищане, умора и желание за презареждане. За да решат учителите да положат усилия и да научат как да използват в работата си поредното технологично чудо, то следва да им спестява време и наистина да им помага.

   3. Осигурете емоционална подкрепа за учениците

За по-голямата част от учениците дистанционното обучение се оказа голямо предизвикателство и един от научените уроци е, че учителите на първо място трябва да обръщат внимание на социално-емоционалното състояние на децата. Учениците, които се чувстват подкрепени и които знаят, че могат да разчитат на своя преподавател, са склонни да положат повече усилия в своето обучение.

Механичното поставяне на учениците пред компютърните екрани екран няма как да им помогне да учат по-добре. Необходимо е да се сложи акцент върху сътрудничеството между ученици и учители и върху личната отговорност. Децата следва да се научат да работят в екип, да имат желанието и да успяват да се справят със задачите, да са заинтересовани и да носят отговорност за собственото си образование.

   4. Подбирайте внимателно технологиите

Сал Кан за пореден път изтъква, че технологиите не бива да са самоцел. Важно е учителите първо да си поставят педагогическите цели и чак след това да помислят каква технология би им помогнала да ги постигнат. 

Технологиите се развиват с бързи обороти и могат да са изключително полезни чрез възможността за персонализирано обучение до пълно усвояване на материала (учене до Майсторство).

Училищата трябва да направят анализ на използваните технологии и да преценят кои от тях носят най-голяма добавена стойност и решават най-голямата нужда; кои ще се използват наистина ефективно в час и ще спомогнат за ангажирането и мотивирането на учениците; кои ще имат най-добра възвръщаемост на инвестицията.

И за да извършат качествено този анализ, разбира се, училищата следва на първо място да се консултират с хората, които дават всичко от себе си в класните стаи всеки ден.

Оригиналната статия е публикувана на английски на 26.05.2022 в Edweek.org