Редактори през годините

Севдалина Пеева

Редактор

Инженер биотехнолог с втора специалност преводач на научно-техническа литература. Има 17 години стаж в промишлени компании и 10 години в държавната администрация. Като регионален координатор за ИАНМСП извършва мониторинг на проекти по програма ФАР и ОП „Развитие на конкурентоспособността на българските предприятия“ за областите Ловеч, Плевен и Габрово. Като главен експерт в Областна администрация Ловеч участва в разработването на стратегически документи в областта на регионалното развитие, в изготвяне, изпълнение и отчитане на проекти по различни европейски и други донорски програми.
Преводач на свободна практика. Редактор и автор на материали в българския сайт за зелени технологии Greentech-bg.net от февруари 2008 с фокус зелени технологии и иновативни решения, които ще помогнат да живеем в един по-чист свят.

Мисли за образованието: Убедена е, че модерните технологии са чудесен инструмент в помощ на образованието. При наличието на огромно изобилие от информация в мрежата вече всеки сам е отговорен за това да се развива и да учи.

Повече за нас

  • Мисия
  • Годишни доклади
  • Защо Кан Академия е №1 безплатна платформа в света?
  • По-силни по математика с Кан Академия
  • Обучения за учители 
  • Безплатни уебинари
  • Състезания с Кан Академия
  • Ученици „посланици“ на Кан Академия

Контакти

hi@ obr.education

Розалина Лъскова
Изпълнителен директор
r.laskova@ obr.education
(+359) 885 226012

Последвай Кан Академия на български:

Първото по рода си приложение в България, което обхваща основните общообразователни предмети – напълно безплатно!