Предай нататък с Кан Академия

Програма за учители посланици
Стани посланик

Програмата е предназначена за амбициозни учители по математика, науки, ИТ*, които използват Кан Академия и други (безплатни) дигитални инструменти в практиката си. Вярват, че учениците им могат повече, готови са да споделят знания и опит със свои колеги и да интегрират балансираното използване на дигитални инструменти в училище.

Цел на програмата

Учителите посланици да “предадат нататък” опита си с Кан Академия и така повече учители в страната да познават и използват платформата с учениците си. Крайна цел – повече ученици да се справят все по-добре по математика и науките.

Ангажиментът е доброволчески. 

“Образование без раници” предоставя в знак на благодарност при постигане на целите ваучери в размер на 99 лв**. за всеки от трите месеца в програмата, както и покрива командировъчни разходи във връзка със събития – част от програмата.

*Ако сте учител по друг предмет, ползвате Кан Академия и желаете да се включите в програмата – свържете се с екипа на „Образование без раници“ чрез формуляра за записване.

Ползи от включване в програмата

 • Присъединяване към активна нова общност – учителите в България, работещи с Кан Академия и вярващи в “образование без раници”.
 • Насоки за интегриране на Кан Академия в час. Безплатно присъствено обучение за използване на Кан Академия (с покрити разходи по нощувка и пътни).
 • Общност от учители, с които да обменяте опит.
 • Консултации по повод въвеждането на Кан Академия и други дигитални инструменти.
 • Признание за работата ви като дигитален лидер.

Примерни дейности, които посланикът ще извършва

 • Разказва за Кан Академия и ползите от използването ѝ в своето училище и училищна общност.
 • Помага на свои колеги да започнат работа с Кан Академия (и други дигитални инструменти при необходимост).
 • Вдъхновява свои колеги да станат посланици.
 • Споделя за Кан Академия онлайн – чрез социалните мрежи и други канали.
 • Представя Кан Академия и „Образование без раници“ по време на образователни събития.
 • Популяризира мисиите на Кан Академия и „Образование без раници“ за достъп до качествено образование за всяко дете.

Условия за включване в програмата

 • Вие сте учител по математика или науки; учител сте в начален етап или в ЦОУД и преподавате математика.
 • Прилагате дигитални инструменти в работата си.
 • Имате вътрешна потребност да споделите знанията си и да помагате на колеги да подобряват преподаването си.
 • Познавате Кан Академия и желаете да я използвате с учениците си, както и да помогнете на още колеги да улеснят практиката си с Кан Академия.

Продължителност и етапи на програмата

 • Провежда се през втория срок на учебната 2022/2023 г., от февруари до края на април (но “посланик” оставате и в бъдеще, при желание).
 • Участвате в първоначално присъствено обучение в София в рамките на 1 ден през месец февруари. Пътни разходи, обяд, кафе паузи и настаняване се покриват от сдружение “Образование без раници”.
 • Заедно определяме личните ви цели в програмата и дейностите, с които смятате, че ще ги постигнете.
 • През февруари, март и април месец действате по целите си.
 • Участвате в 2 онлайн срещи със своите колеги за споделяне на опит и сте поканени на финално присъствено събитие през юни 2023 г.
 • Консултирате се индивидуално за прилагането на дигитални инструменти с екипа на “Образование без раници” при необходимост.
 • Споделяте с нас за постигнатото и най-вече 
 • помагате на вашите колеги учители да стават по-добри в работата си.

Записванията продължават в срок до 22 януари 2023 г. Молим за разбиране, че ще се свързваме само с одобрените кандидати.

Повече за

Сдружение “Образование без раници”

Кан Академия

Програмата се осъществява от сдружение “Образование без раници” в рамките на проект “Educating Bulgarian Children with Khan Academy 3”, с финансовата подкрепа на фондация “Америка за България”.

**Ваучерите като допълнителен стимул са брутни и е необходимо да бъдат приспаднати съответните отчисления според законодателството на Република България.

Лога партньори

Повече за нас

 • Мисия
 • Годишни доклади
 • Защо Кан Академия е №1 безплатна платформа в света?
 • По-силни по математика с Кан Академия
 • Обучения за учители 
 • Безплатни уебинари
 • Състезания с Кан Академия
 • Ученици „посланици“ на Кан Академия

Контакти

hi@ obr.education

Розалина Лъскова
Изпълнителен директор
r.laskova@ obr.education
(+359) 885 226012

Последвай Кан Академия на български:

Първото по рода си приложение в България, което обхваща основните общообразователни предмети – напълно безплатно!