Наръчник с добри практики

За учители по математика и природни науки

В Наръчника с добри практики ще откриете:
✅ как най-ефективно да използвате дигитални инструменти при планирането на часовете по математика и природни науки
✅ 2 теоретични модела за интегриране на дигитални технологии в часовете
✅ 6 разработени учебни дейности, включващи дигитални инструменти
✅ списък с препоръчителни дигитални инструменти
✅ съвети как вие самите да се превърнете в „дигитални посланици“ и да споделите знанието със своите колеги

Можете да изтеглите наръчника още на английски език оттук и на френски език оттук.

Ако искате с помощта на наръчника да помогнете на свои колеги да интегрират дигитални технологии в преподавателската си практика, разгледайте нашия обучителен модул оттук.

Лого ЕС

Наръчникът е създаден по проект “Khan-4-STEM: More effective and inclusive European Math and Science Teaching – supported by the internationalised work of European Khan Academy Advocates”. Проектът се финансира от програма Еразъм + на Европейската комисия, Ключова дейност 2. Изпълнява се от “Образование без раници” (България) и “Библиотеки без граници” (Белгия). 

Наръчникът отразява само мнението на “Образование без раници” и “Библиотеки без граници” и Европейската комисията не носи отговорност за каквото и да е използване на информацията, която съдържа.

За да сте в течение в новостите в образованието и нашите инициативи, запишете се за бюлетина на Образование без раници оттук.