Експерти през годините

Катерина Марчева

Експерт по математика

Катерина има 37-годишен опит в средното образование – дълги години е директор на 10 ОУ (Благоевград) и на СОУИЧЕ „Св. Кл. Охридски“ (Благоевград). От малка Катерина е обвързана с математиката – още баща ѝ е учител по математика. Катерина се обучава в математически паралелки с ИКТ и следва в СУ, ФМИ. От 1978 преподава математика в Механотехникум – Благоевград, след което математика и информатика в ОСМТ, ПГ Св. Св. Кирил и Методий“, 10 ОУ и СОУИЧЕ (Благоевград). Освен това Катерина 12 години е хоноруван SAT инструктор по математика в ELI на Американски университет в Благоевград и над 15 години (в момента включително) е хоноруван асистент в ЮЗУ „Неофит Рилски“, Благоевград, където води Методика на обучението по математика и ИТ, Училищен курс по математика, Хоспетиране по информатика и ИТ.

Мисли за образованието:

Катерина смята, че в България трябва да има общодостъпни ИТ инструменти за съвременно обучение. КА е лесна за използване и безплатна. Дава възможност за точност и бързина в комуникацията между ученик, учител и родител на основата на реално отчетено състояние. Базирайки се на резултатите в напредъка на всеки отделен ученик, може да се индивидуализира процесът на обучение, който е интерактивен, като затова е по-различен и интересен за учениците.

Повече за нас

  • Мисия
  • Годишни доклади
  • Защо Кан Академия е №1 безплатна платформа в света?
  • По-силни по математика с Кан Академия
  • Обучения за учители 
  • Безплатни уебинари
  • Състезания с Кан Академия
  • Ученици „посланици“ на Кан Академия

Контакти

hi@ obr.education

Розалина Лъскова
Изпълнителен директор
r.laskova@ obr.education
(+359) 885 226012

Последвай Кан Академия на български:

Първото по рода си приложение в България, което обхваща основните общообразователни предмети – напълно безплатно!