Активна историческа карта

Споделяме с вас една много интересна инициатива на фондация „Активна историческа карта”. Автор на материала е председателят на фондацията Николай Дунев.

През последните шест години Фондация „Активна историческа карта” развива образователната система „Активна историческа карта”, достъпна тук. Основна цел пред фондацията е да дигитализира образованието по история и география в България и да окаже влияние върху този процес и извън страната.

Основата на картата е географска карта, върху която се появяват границите на България и околните държави към избран момент. Показват се имената на градове, укрепления, такива, каквито са били в съответния исторически момент.

Движейки се по времева скала, картата се променя съобразно настъпилите промени в миналото. Освен да проследи динамиката на определено събитие, потребителят може да насложи и съвременните граници на България, както и съвременните наименования на градовете, за да може да сравни настоящето с миналото.

Една карта сама по себе си може да предостави много информация на потребителя, но ние държим всяка промяна на картата да е съпътствана и от текст, тъй като задълбоченото познание е базирано на четенето, а не просто на картинното и, модерното в днешно време, видео възприемане на информацията. Има и секция със сканирани книги.

За създаването на една карта, освен чисто техническите умения, са необходими знанията и на историци, картографи, географи, художници. Активно участие в изготвянето на картите имат учени от Института за исторически изследвания към БАН, Национален институт по геофизика, геодезия и география към БАН, Университета по архитектура строителство и геодезия, Военна академия „Г. Ст. Раковски”, Софийски университет.

Картите са предназначени за всички класове от 2-ри нагоре, както и за студенти и любители. Редовно представяме картите пред учители и ученици в България, а вече и в чужбина и отзивите са повече от чудесни и окуражаващи ни да продължим.

И най-важното, стремим се България да бъде в крак с времето и пионер в развитието на науката и високите технологии. Вярваме, че развитието на обществото и държавата може да е устойчиво и дългосрочно само на база прогреса в образованието и науката, което в крайна сметка води и до повишаване на технологичните способности, износа на продукти и идеи и нарастване на националното самочувствие.

Интересно нещо, което констатираме, е че светът ни се струва все по-малък и ясен. Вероятно това се дължи, че натрупваме все повече карти и информация за него. Когато и потребителят започне да усеща това, значи сме изпълните своята мисия – повече знание за историята и географията на света!